Een whitepaper/opiniestuk waarin wordt nagegaan met welke contractbeheerproblemen bedrijven worden geconfronteerd en de vraag wordt opgeworpen of technologie uitkomst kan bieden. Het antwoord is ja, maar de technologie moet worden toegepast in combinatie met een grondige herziening van de werkprocessen en met de actieve betrokkenheid van alle belanghebbenden.