Ga direct naar inhoud

Verzekeraars moeten bedrijfsmodellen veranderen om klimaatbestendig te worden

19 mei 2022

World Property and Casualty Insurance Report 2022: uit onderzoek blijkt dat slechts 8% van de verzekeraars bestand is tegen gevolgen klimaatverandering; 73% van de polishouders beschouwt klimaatverandering als een van hun grootste zorgen.

Uit het World Property and Casualty Insurance Report van Capgemini en Efma blijkt dat de klimaatverandering gevolgen heeft voor de verzekeringssector. Verzekeraars die zich toeleggen op het uitbouwen van klimaatbestendige bedrijfsmodellen zullen beter in staat zijn het vertrouwen van hun klanten te versterken en tegelijk hun relevantie en winstgevendheid te vergroten. In deze eerste editie van de nieuwe reeks studies, getiteld “Walking the Talk: How insurers can lead climate change resiliency”, worden de implicaties voor de verzekeringssector van een van de meest urgente problemen van onze tijd onderzocht.

Een toenemend aantal weersomstandigheden heeft een negatieve invloed op de verzekeringssector, waarbij van verzekeraars wordt verwacht dat zij zowel beschermen als preventief optreden tegen toekomstige schade. In het rapport wordt opgemerkt dat:

  • De economische verliezen door klimaatverandering zijn de afgelopen drie decennia met 250% gestegen.
  • 73% van de polishouders beschouwt klimaatverandering als hun grootste zorg.
  • Verzekeraars weerspiegelen de bezorgdheid van hun klanten: ongeveer 40% beschouwt klimaatverandering als een topprioriteit, met verzekerbaarheid en winstgevendheid als belangrijkste klimaatgerelateerde kwesties.

Natuurrampen hebben de voorbije 30 jaar geleid tot een toename van de verzekerde verliezen met een factor 3,6 van de niet-verzekerde verliezen met een factor 2. Enerzijds is dit problematisch, maar anderzijds is het ook een kans voor verzekeraars om zich te heroriënteren om hun klanten ook in deze dynamische omgeving optimaal te kunnen adviseren, aldus de studie.

Op de toekomst gefocuste verzekeraars zullen strategieën om de klimaatrisico’s te beperken in hun operationele en bedrijfsmodellen integreren

Fundamentele veranderingen zijn nodig om veerkrachtige, klantgerichte bedrijfsmodellen te creëren. Uit het rapport blijkt dat meer dan 80% van de particulieren en kleine bedrijven die klant zijn bij een verzekeraar zich sterk bewust zijn van de gevolgen van klimaatverandering. Zij hebben in de afgelopen 12 maanden ten minste één concrete actie ondernomen om bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Er moet echter nog veel worden gedaan om de nadelige gevolgen van de klimaatverandering te bestrijden, aangezien slechts 8% van de ondervraagde verzekeraars pioniers of ‘resilience champions’ zijn (in het rapport omschreven als verzekeraars met een sterke governance, geavanceerde data-analysecapaciteiten, een focus op risicopreventie en het bevorderen van veerkracht via hun acceptatie- en beleggingsstrategieën).

Risicopreventie en risicobeheer in evenwicht

Om klimaatbestendig te zijn, moeten verzekeraars hun eigen bedrijfsmodellen herzien en een evenwicht vinden tussen preventie en risicobeheer. De bevindingen van het rapport suggereren dat een “klimaatbestendigheidskader” essentieel is om de vereiste capaciteiten op te bouwen in een veranderend risicolandschap. Het moedigt verzekeraars aan om hun huidige risicobeoordelingsmodellen te herzien, risicopreventie op grote schaal toe te passen en duurzame investerings- en acceptatiestrategieën strategieën te creëren. Het rapport stelt dat bedrijven die als ‘Resilience Champions’ worden beschouwd, de volgende eigenschappen hebben:

  • 82% heeft een chief sustainability officer of een equivalent daarvan;
  • bijna 77% heeft gegevens over klimaatrisico’s in hun producten en diensten geïntegreerd;
  • bijna 60% is in een vergevorderd stadium met de invoering van tariefmodellen op basis van machine learning;
  • ongeveer 53 procent gebruikt ten minste zes nieuwe databronnen om in real time betrouwbare en gedetailleerde informatie over risico’s te verkrijgen. Het gaat onder meer om satellietgegevens, sensoren op afstand, weerstations, geodata, social media data, ESG-modellen en waterstanden.

“De impact van de klimaatverandering dwingt verzekeraars om een grotere rol te spelen bij het beperken van risico’s. Verzekeraars die prioriteit geven aan duurzaamheid nemen slimme zakelijke beslissingen voor de lange termijn die een positieve invloed zullen hebben op hun toekomstige relevantie en groei. De sleutel is om innovatieve risico-overdracht te koppelen aan risicopreventie en het toewijzen van verantwoordelijkheid binnen een directieteam om ervoor te zorgen dat de doelstellingen bovenaan de agenda staan,” aldus Seth Rachlin, Global Insurance Industry Leader bij Capgemini.

Klimaatbestendigheid als integraal onderdeel van een duurzaamheidsstrategie

Het rapport besluit met drie belangrijke acties om de klimaatbestendigheid van verzekeraars te verbeteren en tegelijkertijd hun relevantie en winstgevendheid:

  • Verzekeraars moeten klimaatbestendigheid integreren in hun duurzaamheidsstrategie en een duidelijke agenda opstellen voor topmanagers om afspraken te maken over verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid.
  • Om de kloof tussen langetermijndoelstellingen en kortetermijnplanning te overbruggen, moeten verzekeraars hun innovatieconcepten herzien en veerkracht opbouwen in de hele waardeketen van een verzekeringsmaatschappij.
  • Ten slotte moeten verzekeraars hun technologiestrategie herdefiniëren door de nadruk te leggen op productinnovatie, klantervaring en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Technologieën zoals IoT, cloud, AI, ML en quantumcomputing kunnen dit ondersteunen.

“Hoewel de meeste verzekeraars de gevolgen van de klimaatverandering erkennen, moet er meer worden gedaan op het gebied van de ontwikkeling van concrete klimaatbestendigheidstrategieën. Klanten hebben steeds meer aandacht voor de manier waarop de klimaatverandering hun leven beïnvloedt. Het is daarom belangrijk dat verzekeraars ook hun betrokkenheid tonen door hun productaanbod te ontwikkelen om zowel de fundamentele rol van duurzaamheid voor onze sector te erkennen als concurrerend te blijven in de steeds veranderende markt,” zegt John Berry, CEO van Efma.

Methodologie

Het 2022 World Property and Casualty Insurance Report is gebaseerd op twee primaire bronnen: het 2022 Global Insurance Voice of the Customer Survey, waarbij in totaal 4 952 verzekeringsklanten in 16 landen over de hele wereld werden ondervraagd – 67,5 procent particuliere klanten en 32,5 procent zakelijke klanten. De tweede bron van de studie zijn de 2022 Global Insurance Executive Interviews, die werden afgenomen bij 270 managers uit 27 landen. Samen bestrijkt dit primaire onderzoek inzichten uit 29 markten: Australië, Oostenrijk, België, Brazilië, Canada, China, Colombia, Denemarken, Egypte, Frankrijk, Duitsland, Hongkong, India, Italië, Japan, Luxemburg, Mexico, Nederland, Noorwegen, Portugal, Saudi-Arabië, Singapore, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, de Verenigde Arabische Emiraten en het Verenigd Koninkrijk.