Ga direct naar inhoud

TechnoVision 2023: Right the technology, write the future

Het technologie-trendrapport helpt leiders beslissingen te nemen die zowel zakelijk als maatschappelijk een positieve impact maken

23 jan. 2023

Onder de titel ‘Right the Technology, Write the Future’ heeft Capgemini een nieuwe editie van het technologie-trendrapport TechnoVision gepubliceerd. Hierin komen de nieuwste trends aan bod die leiders kunnen helpen bij het nemen van technologie-gedreven beslissingen in grote transformaties. In het rapport staat ook een oproep zuinig om te aan gaan met schaarse grondstoffen. Alle illustraties in het rapport zijn gemaakt met behulp van AI-technologie.

Nu elk bedrijf een technologiebedrijf is, wordt technologie in alle bedrijfsscenario’s gebruikt. Maar in 2023 is het aanbod aan keuzemogelijkheden groter dan ooit, op uiteenlopende gebieden zoals creatieve en generatieve AI, cloud, edge computing, Internet of Things, AI, intelligente procesautomatisering, autonome systemen, de Metaverse, Web3 en zelfs biotechnologie en quantum computing. TechnoVision is een raamwerk dat leiders, CIO’s en technologie-experts helpt te navigeren door belangrijke technologietrends en slimme keuzes te maken. Zowel vanuit zakelijk waarde als vanuit het bredere perspectief van duurzaamheid of ethiek.

De juiste technologiekeuzes met een positieve impact op de samenleving

Met een toenemende druk op hulpbronnen (energie, water, grondstoffen, chips, betrouwbare toeleveringsketens, lage geldrente, geschoold talent) houdt TechnoVision 2023 een pleidooi voor het selecteren van de juiste technologische oplossingen en innovatie-initiatieven die niet bijdragen aan de toekomst van de organisatie, maar ook een duidelijke, positieve maatschappelijke impact hebben.

TechnoVision 2023 biedt bruikbare antwoorden op enkele van de belangrijkste vragen die leiders, CIO’s en technologie-experts hebben bij het nemen van technologie-gedreven beslissingen over bedrijfstransformatie. Of we nu streven naar veerkracht en wendbaarheid, nieuwe manieren van groei, duurzaamheid, zuinigheid of dingen anders doen, we weten dat technologie een integraal, onmisbaar onderdeel hiervan is“, aldus Pascal Brier, Chief Innovation Officer bij Capgemini en lid van het Group Executive Committee.

TechnoVision is een initiatief van de Technology, Innovation and Ventures (TIV)-council van Capgemini en maakt gebruik van een internationaal netwerk van deskundigen die technologische ontwikkelingen in verschillende domeinen volgen, beoordelen, synthetiseren en implementeren. De editie van 2023 blijft trouw aan de uitgangspunten van het rapport: een betrouwbare, toegankelijke, inzichtelijke en bruikbare gids die helpt bij het maken van de juiste keuzes en het opstellen van op technologie gebaseerde bedrijfsstrategieën en transformatieplannen.

Zeven trends die er dit jaar uitspringen:

  • Internet of twins: Om diverse simulaties van verschillende soorten objecten die met elkaar communiceren mogelijk te maken (zoals auto’s die met elkaar communiceren in het verkeer), moeten digital twins met de juiste ondersteunende protocollen aan elkaar worden gekoppeld, waardoor het Internet of Things (IoT) een Internet of twins wordt. Dit tweelingnetwerk zal de sleutel zijn tot het verminderen van de complexiteit van operationele uitdagingen, het gemakkelijk verkennen en testen van alternatieven en het convergeren van virtuele en reële ervaringen.
  • Geen hiërarchie: In de wereld van decentrale autonome organisaties (DAO’s) is de machtsverdeling collectief en ‘heterarchisch’: samenwerking zonder ondergeschiktheid aan centraal leiderschap, uitsluitend gericht op waardecreatie en het bereiken van gezamenlijke doelen. DAO’s leiden tot unieke, lichte maar robuuste bestuursmodellen, met een groep toegewijde medewerkers, gedreven door gemeenschappelijke waarden.
  • Net Ø data: Data zijn de sleutel tot het verwezenlijken van net-zero ambities, maar data zelf moeten ook duurzaam zijn: de strijd tegen dataverspilling is begonnen. Daarom moeten bedrijven vaardigheden, instrumenten en een cultuur opbouwen om hun emissieniveaus in de hele waardeketen te meten, te voorspellen en daarnaar te handelen. Samenwerking met het ecosysteem van hun toeleveringsketen is essentieel om toegang te krijgen tot betrouwbare gegevens, met name over scope 3 emissies. Het is een kwestie van slimmer zijn over welke data echt nodig zijn, de zoektocht naar gegevensverspilling oppakken en beseffen dat ‘big data’ niet altijd ‘betere’ data zijn.
  • Kleine groene app: Technische toepassingen moeten minder middelen en energie vergen, maar ook superieure prestaties leveren. Software verbruikt zelf geen energie en stoot geen schadelijke stoffen uit. Het gaat erom hoe software wordt ontwikkeld voor gebruik – en vervolgens hoe het wordt gebruikt.
  • Mijn sector, mijn cloud: Clouds die specifiek zijn voor een bepaalde sector, domein of zelfs regio, brengen alles samen wat een organisatie nodig heeft voor haar sectorspecifieke activiteiten, netjes verpakt als kant-en-klare, maar aanpasbare data, oplossingen en infrastructuurdiensten. Wanneer zij stapsgewijs worden ingezet, bieden industry clouds voordelen op het gebied van speed-to-market, vermindering van kosten en middelen, versnelde groei en naleving van regelgeving, terwijl zij ook best practices uit de sector vastleggen en samenwerking tussen partners in de sector stimuleren.
  • Creatieve machines: de snelle doorbraak van generatieve AI-modellen biedt prikkelende mogelijkheden om “out of the box” om te gaan met de schaarste aan mensen, zelfs als het gaat om kennisintensief en creatief werk. Om deze spectaculaire AI-uitbreiding ten volle te benutten, zal echter een hernieuwde aandacht voor AI-ethiek onontbeerlijk zijn.
  • Minder doen om goed te doen: niet alles wat technologisch mogelijk is, is sociaal wenselijk. Hoe verleidelijk technologie-gedreven initiatieven ook lijken, veel ervan vergen veel energie, tijd en schaarse natuurlijke hulpbronnen. Overweeg het totale sociale, ethische en milieueffect van initiatieven en zoek naar technologie die actief ten goede komt aan maatschappelijke doelen.

Het volledige rapport staat hier: https://technovision.capgemini.com/right-the-technology/ De specifieke bijlage gericht op beslissers is beschikbaar via deze link:https://www.capgemini.com/insights/research-library/technovision-2023-trends-for-business-decision-makers