Ga direct naar inhoud

Slechts 24% van de organisaties beschikt over een biodiversiteitsstrategie

Terwijl er al veel oplossingen voor het aanpakken van het tekort aan biodiversiteit bestaan, zoals impactanalyses, AI of bio engineering, investeren bedrijven nog geen 5% van het bedrag dat nodig is om het verlies aan biodiversiteit aan te pakken.

18 sep. 2023

Negen op de tien executives geven aan dat biodiversiteit belangrijk is voor onze planeet, maar het beschermen ervan blijft onder aan de bedrijfsagenda staan. De focus ligt momenteel meer op het aanpakken van klimaatverandering, blijkt uit het nieuwste rapport van het Capgemini Research Institute ‘Preserving the fabric of life: Why biodiversity loss is as urgent as climate change’. Op dit moment heeft 16% van de organisaties de invloed van hun supply chain op biodiversiteit in kaart gebracht en maar 20% van de organisaties heeft dit gedaan voor hun bedrijfsactiviteiten.

In Nederland is 82% van de leidinggevenden van mening dat het verlies aan biodiversiteit en klimaatverandering sterk met elkaar verbonden zijn. Ook is 85% van mening dat het behoud van biodiversiteit bijdraagt aan het beperken van klimaatverandering en ziet bijna de helft van de leidinggevenden (47%) het verlies aan biodiversiteit als een risico op de korte termijn. 71% van de leidinggevenden zegt dat het belangrijk is voor hun sector, maar slechts 23% van de organisaties heeft een biodiversiteitsstrategie. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste organisaties de impact van hun activiteiten op biodiversiteit afwegen en 62% zegt dat hun organisatie de impact van hun activiteiten beoordeelt. 41% zegt dat hun organisatie de impact van hun toeleveringsketen op biodiversiteit onderzoekt. Desondanks is er veel vraag naar biodiversiteitsvaardigheden en meer dan de helft (59%) zegt dat hun organisatie een gebrek heeft aan gekwalificeerde werknemers met biodiversiteitsvaardigheden. Daarnaast zegt 62% dat er veel vraag is naar vaardigheden op het gebied van onderzoek naar en monitoring van biodiversiteit.

Klimaatverandering en biodiversiteit zijn sterk met elkaar verbonden. De meeste organisaties richten zich momenteel vooral op het klimaat en een meerderheid van de executives is van mening dat biodiversiteit een lagere prioriteit heeft dan klimaatverandering. Meer dan de helft van de executives wereldwijd is van mening dat het niet de rol van een bedrijf is om zich bezig te houden met biodiversiteit, maar dat het bedrijf zich alleen hoeft te houden aan de regelgeving. Dit percentage loopt op tot 78% in Italië en 75% in Japan.

Wereldwijd gebrek aan urgentie bij executives

Bijna de helft (47%) van de executives ziet het verlies aan biodiversiteit als een risico voor zijn bedrijf op de middellange termijn en 30% ziet het als een risico op de lange termijn (2050). 17% ziet het als een onmiddellijk probleem. Er zijn grote verschillen tussen de regio’s wat betreft de manier waarop wordt gekeken naar de situatie op het gebied van biodiversiteit[1]. Uiteindelijk wordt in het rapport verwacht dat wereldwijd de bedrijfsinvesteringen in het behoud van biodiversiteit minder dan 5% bedragen van wat nodig is de komende 10 jaar.

Strategieën om de biodiversiteit te beschermen ontbreken

Organisaties zijn zich steeds meer bewust van de rampzalige gevolgen van het verlies aan biodiversiteit dat gepaard gaat met andere schade aan ecosystemen. Een kwart van de organisaties heeft een biodiversiteitsstrategie, waarbij Australië (15%), Duitsland (16%), Canada (17%) en Italië (18%) achterlopen. Onder deze strategieën kunnen initiatieven vallen zoals het investeren in circulaire methoden, het ontwikkelen van wetenschappelijke doelen of rekening houden met biodiversiteitseffecten bij het nemen van investeringsbeslissingen. Gemiddeld wordt er meer aandacht besteed aan landbehoud of herstelprojecten dan aan projecten voor zoet water en oceanen. Daarnaast heeft slechts 16% van de organisaties een evaluatie uitgevoerd van de impact van hun supply chain op biodiversiteit en heeft maar 20% dit gedaan voor hun bedrijfsactiviteiten.

Executives zijn het over het algemeen eens over het belang van het behoud van biodiversiteit. 59% van de ondervraagden vindt dat de complexiteit van biodiversiteit uitdagingen met zich meebrengt. Biodiversiteit is in tegenstelling tot koolstof, eenvoudig te definiëren, te meten en te documenteren. Het is moeilijker om de biodiversiteit te kwantificeren, te observeren en daardoor ook de impact te evalueren. De complexiteit wordt veroorzaakt door het ontbreken van wereldwijde uniforme benchmarks voor het meten van en toezicht houden op de impact van biodiversiteit. Ook zijn er onduidelijkheden bij het stellen van doelen en is er een gebrek aan vaardigheden bij talent op het gebied van biodiversiteit.

“Elk bedrijf is afhankelijk van biodiversiteit en ecosystemen. Wanneer het nu gaat om directe input zoals water of vezels, of om ‘ecosysteemdiensten’ zoals waterregulering of bodemvruchtbaarheid. Een bloeiende en goed werkende biosfeer is essentieel voor het menselijk welzijn, duurzaamheidsdoelen en economische groei en stabiliteit. Veel organisaties onderschatten hun directe invloed op het verlies aan biodiversiteit en hun verantwoordelijkheid voor de bescherming en het herstel ervan” zegt Cyril Garcia, Group Head of Global Sustainability Services and Corporate Responsibility en Group Executive Board Member bij Capgemini. “Het is tijd voor bedrijven om het probleem op een proactieve manier aan te pakken en de regelgeving voor te zijn. Bovendien zijn er al veel oplossingen beschikbaar om de biodiversiteit te helpen beschermen. Denk bijvoorbeeld aan de Task Force on Nature-related risks Disclosure en regeneratieve methoden. Samenwerken, investeren en innoveren zijn belangrijk om organisaties te helpen bij het bepalen en implementeren van strategieën voor de bescherming en het behoud van biodiversiteit.”

Biodiversiteit als een integraal onderdeel van supply chains

Veel organisaties hebben biodiversiteit geïntegreerd in hun supply chain: 58% van de executives zegt dat hun organisatie de biodiversiteit in hun gedragscode voor leveranciers heeft opgenomen. Bijna de helft geeft aan dat hun organisatie investeert in een ontbossingsvrije supply chain en duurzame bosbeheerpraktijken eist van hun leveranciers.

Als we naar specifieke industrieën kijken, zien we dat de consumer goods sectorhet hoogste percentage (26%) organisaties heeft die de impact van hun activiteiten op de biodiversiteit al hebben onderzocht. De overheidssector laat in dit opzicht het laagste percentage (14%) zien. In de context van supply chains claimt retail het hoogste percentage (26%) voltooide effectbeoordelingen, terwijl de land- en bosbouwsector het laagste percentage (10%) aangeeft.

Circulaire economie is het meest populair

Om de crisis op het gebied van biodiversiteit aan te pakken zijn veranderingen nodig op organisatorisch, gedrags- en cultureel niveau, waarbij de toepassing van circulariteit een cruciale rol speelt. Bijna tweederde van de executives zegt dat hun organisatie een circulaire economie heeft ingevoerd, zoals recyclen en hergebruiken. Meer dan de helft van de organisaties onderneemt stappen om de negatieve impact op land en water te beperken.

Technologie speelt een cruciale rol bij het aanpakken van uitdagingen op het gebied van biodiversiteit

Een belangrijk onderdeel van de toekomst op het gebied van behoud en herstel van biodiversiteit is de integratie van kunstmatige intelligentie (AI), blockchaintechnologie en sensoren voor het monitoren en traceren van diverse populaties. Dit betreft dieren, vogels en planten. Het gebruik van AI en robotica kan helpen bij het volgen van verschillende soorten. Daarnaast wordt de omringende biodiversiteit zo min mogelijk verstoort. Synthetische biologie zal ook een deel van de oplossing zijn voor een aantal van de grootste bedreigingen voor het milieu. Dat geldt onder andere voor het terugdringen van chemische en plastic vervuiling. Bijna driekwart van de executives is het erover eens dat digitale technologieën essentieel zullen zijn voor de biodiversiteitsinspanningen van hun organisatie. Organisaties investeren daarom vooral in AI en machine learning (31%), gevolgd door 3D-printing (30%) en robotica (28%).

Voor meer informatie download het rapport of bezoek: https://www.capgemini.com/insights/research-library/biodiversity

Methodologie

Het Capgemini Research Institute ondervroeg 1.812 leidinggevenden uit 15 verschillende bedrijfstakken die werkzaam zijn bij organisaties met een jaaromzet van meer dan 1 miljard dollar. Het onderzoek vond plaats in 12 landen in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific: Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, India, Italië, Japan, Nederland, Spanje, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De executives waren van managementniveau en hoger en 50% was afkomstig uit duurzaamheidsfuncties, zoals milieubeheer, natuurbehoud, klimaatverandering en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van de totale steekproef zijn 1.643 leidinggevenden (66%) werkzaam bij organisaties die een biodiversiteitsstrategie of ad-hoc biodiversiteitsinitiatieven hebben. De wereldwijde enquête vond plaats in mei en juni 2023. Daarnaast werden ook 15 diepte-interviews gehouden met 15 senior leidinggevenden en experts op het gebied van biodiversiteit en duurzaamheid.


[1] Executives in Japan of Frankrijk zijn van mening dat ze nu al last hebben van biodiversiteitsverlies of dat tegen 2025 zullen hebben (respectievelijk 30 en 32%), terwijl in veel andere regio’s zoals Canada, Duitsland of Australië meer dan 90% van hen dit als een middellang (2030) tot lange termijn risico(2050) ziet.