Ga direct naar inhoud

Science Based Targets initiative (SBTi) valideert Capgemini’s CO2-reductiedoelen

23 okt. 2020

Het Science Based Targets initiative (SBTi) heeft bevestigd dat de CO2-reductiedoelen van Capgemini passen bij de reductie die nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Dit is een belangrijke mijlpaal voor de ambitie van de Group om een net zero-bedrijf te worden in 2030

De validatie van de nieuwe doelstellingen door de SBTi zet Capgemini op het pad om zijn CO2-reductieprogramma te versnellen op de gebieden met de grootste operationele impact, zoals zakenreizen, woon-werkverkeer van werknemers, energieverbruik en aangekochte goederen en diensten.

Eerder dit jaar, in januari 2020, en voor de COVID-19 lockdowns, heeft Capgemini zijn vorige op wetenschap gebaseerde doelstelling van 2°C gehaald om de uitstoot per werknemer tegen 2030 met 30% te verminderen, een decennium eerder dan gepland. Voortbouwend hierop is Capgemini nu bezig met het versnellen van de inspanningen om binnen het komende decennium een net zero-bedrijf te worden, het versterken van de strategieën voor de overgang naar een elektrisch wagenpark, het omschakelen naar 100% hernieuwbare energie tegen 2025 en het benutten van de mogelijkheden van delivery op afstand via ‘digital workplace’-plan. Daarnaast omvatten de plannen ook het inbouwen van koolstofarme reisalternatieven in het beleid, het opstellen van een nieuw actieplan voor het woon-werkverkeer en het focussen op de vermindering van de uitstoot van de toeleveringsketen. Het net zero initiatief bij Capgemini is een cross-organisatorische inspanning met samenwerking tussen technologie, facilities, business en infrastructuurfuncties.

Capgemini’s nieuwe op wetenschap gebaseerde doelen zijn:

  • Vermindering van de absolute Scope 1- en 2-broeikasgasemissies[1] met 80% in 2030 ten opzichte van het basisjaar 2015;
  • Vermindering van de absolute Scope 3 BKG-emissies[2] van aangekochte goederen en diensten met 50% tegen 2030 vanaf een basisjaar 2015;
  • Vermindering van Scope 3 BKG-emissies van zakenreizen en woon-werkverkeer van werknemers met 50% in 2030 vanaf het basisjaar 2015; en
  • Verhoging van het aandeel hernieuwbare elektriciteit tot 100% in 2025.

Over de SBTi validatie en wat het zal betekenen voor de manier waarop Capgemini zal reizen, werken en projecten zal opleveren, zegt Shobha Meera, Capgemini’s Group CSR Officer en lid van het Executive Committee van de Group: “Deze mijlpaal is een bevestiging van ons engagement en het plan om tegen 2030 een net zero-bedrijf te zijn. Wij zien onze reis naar een duurzame toekomst als goed voor de planeet, goed voor onze mensen en fundamenteel voor onze rol als leider in technologie en bedrijfstransformatie“.

Klik hier om meer te weten te komen over Capgemini’s milieuduurzaamheidsprogramma’s en thought leadership.

[1] Scope 1-emissies hebben betrekking op directe emissies van gebouwen of activa die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door een bedrijf, zoals de emissies in verband met brandstofverbruik en koelgassen. Scope 2-emissies hebben betrekking op emissies die samenhangen met het verbruik van elektriciteit, warmte of stoom.

[2] Scope 3-emissies zijn indirecte broeikasgasemissies. Ze ontstaan als gevolg van de activiteiten van een entiteit, maar uit bronnen die geen eigendom zijn van of niet gecontroleerd worden door de activiteiten van die entiteit. Enkele voorbeelden zijn de winning en productie van aangekochte materialen, het vervoer van aangekochte brandstoffen, het gebruik van verkochte producten en diensten.