Ga direct naar inhoud

Rapport: organisaties moeten vaart zetten achter opschalen innovaties

24 sep. 2020

Bedrijven zetten momenteel fors in op innovatie en het toepassen van nieuwe technologie. De worsteling om innovatie op te schalen leidt er echter toe dat het enorme potentieel van opkomende technologieën nog niet volledig wordt benut. Dit blijkt uit “Scaling Innovation – What’s the Big Idea?”, een nieuw rapport van het Capgemini Research Institute dat onderzoekt waarom het opschalen van innovaties vaak strandt.

In 2019 werd bijna 300 miljard dollar wereldwijd aan durfkapitaal geïnvesteerd in bijna 32.000 deals[1]. Innovators over de hele wereld dienden in 2018 3,3 miljoen octrooiaanvragen in[2], een stijging van 5% ten opzichte van een jaar eerder en een voortzetting van negen opeenvolgende jaren van groei. Uit het rapport van het Capgemini Research Institute blijkt dat de coronapandemie als katalysator fungeert voor innovatie en vernieuwing, waarbij 68% van de leidinggevenden die voor het onderzoek zijn geïnterviewd zegt dat hierdoor bestaande transformatie-initiatieven zijn versneld[3]. Toch staat het vermogen om innovaties te schalen nog in de kinderschoenen, waarbij veel organisaties er niet in slagen om de vruchten te plukken van grote innovatiemogelijkheden. De impact en waarde van innovatie kan alleen volledig worden benut door schaalvergroting en adoptie, niet door ideevorming of experimenteren. Bedrijven die innovatie opschalen en adopteren creëren sneller de gewenste zakelijke impact, behalen betere prestaties en een duurzaam concurrentievoordeel.

Han Gerrits, Vice President bij Capgemini Invent: ‘Schaalvergroting van innovaties mag niet de laatste stap in het innovatieproces zijn. Het is een misvatting dat na een succesvolle ontwikkeling van een innovatie het opschalingsproces moet beginnen. Of een innovatie wel of niet zal opschalen, hangt af van hoe goed de innovatie in de organisatie is georganiseerd. Als een organisatie een duidelijke innovatievisie en -strategie heeft, dan zijn er innovaties nodig om die visie te realiseren. En dan zullen alle innovaties die in lijn zijn met de visie en strategie zeker worden geschaald, omdat ze nodig zijn om de toekomst van de organisatie te creëren. De innovatiestrategie helpt om vooraf te bepalen welke innovaties waardevol zijn voor de organisatie en welke niet.’

Capgemini’s rapport is gebaseerd op inzichten van meer dan 40 senior executives van wereldwijde organisaties met een gecombineerde omzet van meer dan 1,7 biljoen dollar en academici. Het maakt gebruik van best practices en ervaringen om bruikbare aanbevelingen te doen.

Grote organisaties moeten het genereren en opschalen van van innovatie als afzonderlijke entiteiten behandelen

Innovatie, en het succesvol opschalen van innovatie, zijn twee verschillende functies die vaak verschillende vaardigheden en een andere mentaliteit vereisen. Er zijn echter maar weinig bedrijven die onderscheid maken tussen het genereren van innovatie en het opschalen van innovatie. Hoewel schaalvergroting pas later in een innovatietraject plaatsvindt, is het vaak een geval van te weinig en te laat.

Volgens het rapport richt het genereren van innovatie zich vaak op wat wenselijk is – high-impact, “blue sky” concepten en projecten die ontworpen zijn om onvervulde of onuitgesproken klantbehoeftes op te lossen. Het rapport richt zich zelden op de twee aspecten die relevanter zijn voor een groot bedrijf – levensvatbaarheid en haalbaarheid.

Door schaalvergroting van innovatie als een aparte discipline te behandelen, kunnen organisaties ervoor zorgen dat ze vanaf het begin van de ideefase teams of individuen inbrengen die meer gericht zijn op de levensvatbaarheid en haalbaarheid van innovatie.

Dwing momentum af met de COVID-19 als katalysator

COVID-19 heeft de innovatie in verschillende sectoren versneld. Het heeft bedrijven gedwongen om met een frisse blik te kijken naar hoe zij innovatie op schaal benaderen. Organisaties moeten ervoor zorgen dat deze nieuwe, versnelde aanpak geen vaart verliest. Door een gevoel van urgentie te behouden, kunnen organisaties de lessen van de pandemie voor de lange termijn toepassen. In deze tijden van crisis heeft Capgemini ontdekt dat organisaties belangrijke stappen hebben gezet om de bureaucratie aan te pakken, processen te stroomlijnen, het personeelsbestand te herstructureren en leiderschap in de frontlinie te versterken. Als gevolg hiervan zijn sommige bedrijven in staat geweest om het opschalen van innovaties in korte tijd uit te voeren.

Bedrijven moeten nu op dit momentum voortbouwen om te begrijpen hoe ze een aantal van de traditionele governance-uitdagingen kunnen overwinnen die schaalvergroting in de weg staan, zoals het samenbrengen van het allerbeste talent om een probleem op te lossen  of het overwinnen van bureaucratische hindernissen of organisatorische silo’s.

Niet elk idee kan op lange termijn worden opgeschaald

Een innovatiecultuur is niet alleen belangrijk voor het bedenken en testen van nieuwe ideeën, maar ook voor het succesvol opschalen ervan binnen bestaande of nieuwe markten. In het rapport worden in dit kader enkele van de belangrijkste componenten van een innovatiecultuur genoemd die schaalvergroting ondersteunen, zoals het aanmoedigen van een ‘leercultuur’ die mislukkingen en de bereidheid om initiatieven te stoppen accepteert, zelfs als ze in eerste instantie succes hadden op schaal. Niet elk idee kan op lange termijn worden geschaald en het is van cruciaal belang dat bedrijven inzicht hebben in de vraag wanneer een mislukking acceptabel is in verschillende fasen van het innovatietraject.

De organisatiecultuur is de moeilijkste hindernis voor innovatie op schaal; het vermogen om barrières te slechten en problemen aan te pakken moet vanuit de c-suite in de hele organisatie naar beneden cascaderen. Het rapport laat zien dat er onder de onderzochte organisaties die echt succesvol zijn in het bereiken van schaalgrootte, de bereidheid aanwezig is om populaire experimenten en innovaties te beëindigen, om ruimte te maken voor schaalvergroting en om nieuwe dingen te proberen.

Klik hier om een volledige kopie van het rapport en de aanbevelingen te lezen.

Over Capgemini

Capgemini is wereldwijd toonaangevend in consulting- en technologiediensten. In de voorhoede van innovatie, helpt Capgemini zijn klanten om de kansen te benutten die ontstaan in de snel veranderende wereld van cloud computing, digitalisering en platformen. Voortbouwend op 50 jaar historie en diepgaande sectorkennis, stelt Capgemini organisaties in staat om hun zakelijke ambities te realiseren via een breed palet aan diensten, van strategie tot uitvoering. Capgemini is sterk doordrongen van de overtuiging dat de zakelijke waarde van technologie van en door mensen komt. Het is een multiculturele organisatie met bijna 270.000 medewerkers verspreid in bijna 50 landen. Capgemini Group, met Altran, rapporteerde in 2019 wereldwijd een omzet van EUR 17 miljard.
Bezoek ons op www.capgemini.com. People matter, results count.

[1] Crunchbase, “The Q4/EOY 2019 global VC report: A strong end to a good, but not fantastic year,” januari 2020.

[2] World Intellectual Property Organization (WIPO), “World intellectual property indicators,” oktober 2019.

[3] Capgemini Research Institute, “Fast-Forward to the Future: Defining and winning the Post-COVID New Normal,” juli 2020.