Ga direct naar inhoud

Producenten en retailers moeten datavolwassenheid verbeteren om veerkrachtiger te worden na COVID-19

01 jun. 2021

Van de producenten en retailers met een sterke datavolwassenheid bereikt 62% voldoende schaalgrootte met ‘Proof of Concepts’ op het gebied van kunstmatige intelligentie en analytics en haalt 73% kwantificeerbare waarde uit data. Dit blijkt uit ‘The age of insight: How consumer product and retail organizations can accelerate value capture from data’, een nieuw rapport van het Capgemini Research Institute. Het rapport stelt dat zogenoemde ‘data masters’ – organisaties die proactief data kunnen creëren, verwerken en succesvol benutten – 30% hogere operationele winstmarges behalen dan het sectorgemiddelde.

Producenten en retailers die de pandemie ingingen met een sterke datafundament waren in staat te gedijen in de nieuwe digital-first omgeving, in vergelijking met organisaties die niet in de eerste plaats op data waren ingesteld. Deze voorlopers waren in staat nieuwe inkomstenstromen aan te boren via nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen, relevant te blijven voor hun klanten en hun aanbod aan te passen aan de marktbehoeften – dit alles met behulp van data – en zo een belangrijk concurrentievoordeel te behalen.

Slechts 16% van de producenten kwalificeert zichzelf als data masters, wat overeenkomt met het gemiddelde aantal ‘data masters’ in de hele sector. Echter, slechts 6% van de retailorganisaties voldoet aan de benchmark. Deze voorlopers op het gebied van data laten zien hoe je effectief uitdagingen kunt aanpakken bij het bereiken van ‘data mastery’.

Belangrijker nog is dat de ‘data masters’ in de sector 30% hogere operationele winstmarges behalen in vergelijking met het gemiddelde. Zij doen dit door betere datahygiëne of superieure datamanagement-toepassingen te implementeren – zoals het automatiseren van gegevensverzameling, het combineren van externe gegevens voor analyse en het overwegen van datakwaliteit vanaf het ontwerp.

Data masters zijn ook in staat om de belangrijkste obstakels te overwinnen waarmee de meeste producenten en retailers worden geconfronteerd. Ze zijn in staat om hiaten in hun gegevens te ontdekken en snel veranderingen aan te brengen wanneer dat nodig is, omdat ze volledig zicht hebben op zowel consumenten als activiteiten, aldus het rapport. Dit geldt in scherpere mate voor retailers die in de voorhoede van de klantinteractie staan.

Tim Bridges, Global Head of Consumer Goods and Retail bij Capgemini, zegt: “Er is duidelijk bewijs dat in de huidige snel veranderende omgeving data van fundamenteel belang is voor het succes van producenten en retailers. Nu de concurrentie zowel van binnen als van buiten de sector toeneemt, moeten bedrijven een cultuur koesteren die hen in staat stelt inzicht te verwerven en snel te handelen. Producenten en retailers moeten hun dataplatforms moderniseren, het vertrouwen versterken en datagestuurde besluitvorming mogelijk maken om vooruitgang te boeken op weg naar data mastery en het behalen van een duurzaam concurrentievoordeel.

Verbetering van duurzaamheidsinitiatieven door middel van data
Toonaangevende producenten en retailers gebruiken data en analytics om businessmodellen voor de circulaire economie te implementeren, aangezien 79% van de consumenten een voorkeur heeft ontwikkeld voor duurzame producenten en diensten[1]. Nog eens 77% van de organisaties zegt dat duurzaamheidsinitiatieven de loyaliteit van consumenten vergroot en 63% zei dat het leidde tot hogere inkomsten.

Het rapport benadrukt dat data en analytics cruciaal zijn voor duurzaamheid. Bijna de helft van de door het Capgemini Research Institute ondervraagde organisaties (47%) investeert in AI, machine learning en Industrial Internet of Things (IIoT)-sensoren om hun duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.

Benjamin Alleau, Group Sustainability Offer Lead en Business Technology Practice Global Lead bij Capgemini Invent zegt: “Het is niet genoeg om alleen maar op veranderingen te reageren; producenten en retailers moeten veranderingen in consumentengedrag aanvoelen voordat ze als trends de kop opsteken. Dit is met name relevant als het gaat om duurzaamheid. We zien dat datamasters hun data-inzichten optimaliseren om traditionele manieren van werken ter discussie te stellen en gunste van circulaire economie-bedrijfsmodellen – van supply chains en logistiek tot productie en productlevenscyclus.”

Data-obstakels overwinnen om klaar te zijn voor de toekomst
Het rapport onthult een verscheidenheid aan uitdagingen die producenten en retailers in de weg staan op de weg naar ‘data mastery’. De meest voorkomende zijn: datasilo’s, een tekort aan vaardigheden en een gebrek aan vertrouwen.

Functionaliteit en integratie bleken de meest kritieke obstakels te zijn, waarbij de meeste producenten en retailers (57%) aangaven dat ze nog steeds proberen om legacysystemen te omzeilen die het gebruik van automation en AI van nature in de weg staan.

Producenten en retailers lopen achter op andere sectoren wat betreft datagedreven besluitvorming. Zij maken 31% minder vaak gebruik van data in hun besluitvorming in vergelijking met bankbedrijven, en ruim 10% minder vaak in vergelijking met life sciences organisaties.

Voor producenten en retailers die bedrijfswaarde uit hun gegevens willen halen, beveelt het rapport vier aandachtsgebieden aan:

  1. Stimuleer een cultuur die wordt gestuurd door data en geef teams de beschikking over data op het moment dat ze die nodig hebben.
  2. Moderniseer het dataplatform voor snellere implementatie van inzichten.
  3. Versterk het vertrouwen in data met de juiste data governance en data-ethiek.
  4. Sluit aan op externe data-ecosystemen om nieuwe bedrijfsmodellen mogelijk te maken en consumenten en activiteiten diepgaand te begrijpen.

Methodologie van het rapport
In dit rapport van het Capgemini Research Institute zijn meer dan 200 producenten van consumentengoederen en retailers onderzocht op hun data-volwassenheid, -toepssingen en -gedrag. Het is een aanvulling op het Data Powered Enterprise-rapport van vorig jaar, waarin meer dan 1.000 organisaties aan de hand van dezelfde meetcriteria werden gevolgd en waarin werd aangetoond dat door data aangedreven ondernemingen op meerdere financiële punten veel beter presteren dan hun sectorgenoten.

[1] Capgemini Research Institute, “How Sustainability is fundamentally changing consumer preferences,” 2020.