Ga direct naar inhoud

Opbouwen veerkrachtige toeleveringsketen prioriteit voor twee derde van de organisaties na COVID-19

24 nov. 2020

77% van de onderzochte organisaties erkent de noodzaak van verandering en versnelt de investeringen in duurzaamheid van de toeleveringsketen in de komende drie jaar.

Meer dan 80% van de organisaties zegt dat hun toeleveringsketens negatief worden beïnvloed door de COVID-19-crisis, waarbij een grote meerderheid het moeilijk heeft met alle aspecten van hun operatie. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het Capgemini Research Institute, “Fast forward: Rethinking supply chain resilience for a post-COVID-19 world.” De pandemie heeft organisaties gedwongen om prioriteit te geven aan de veerkracht van hun toeleveringsketen, waarbij twee derde (66%) aangeeft dat hun supply-chain-strategie aanzienlijk zal moeten veranderen om zich aan te passen aan de nieuwe norm. Slechts 14% van de organisaties verwacht een terugkeer naar de oude situatie voor COVID-19. Van de ondervraagde Nederlandse organisaties zegt 59% dat de veerkracht van de supply chain na COVID-19 een belangrijke prioriteit is en 60% zegt meer te investeren in het verbeteren van de veerkracht van de supply chain.

Meer dan de helft van de ondervraagde Nederlandse organisaties zei dat herstel van de toeleveringsketen gemiddeld 3 tot 6 maanden duurt. Er is een groeiend besef dat supply-chains flexibeler en wendbaarder moeten zijn, zodat bedrijven sneller kunnen reageren en zich kunnen aanpassen aan mogelijke verstoringen. Wereldwijd zegt 68% van de organisaties dat de huidige crisis hen heeft gedwongen om hun bedrijfsmodellen aan te passen.

Het afgelopen jaar hebben organisaties moeite gehad om snel te reageren op toenemende verstoringen en om hun bedrijfsvoering weer stabiel en betrouwbaar te maken. De onderzochte organisaties in de retail, productie van consumentengoederen, maakindustrie en life sciences rapporteerden meerdere uitdagingen in hun toeleveringsketens. De meerderheid van de organisaties heeft uitdagingen gevonden in alle aspecten van hun operatie, waaronder tekorten aan kritische onderdelen/materialen (74%), vertraagde verzendingen en langere doorlooptijden (74%), moeilijkheden bij het aanpassen van de productiecapaciteit in reactie op de fluctuerende vraag (69%), en moeilijkheden bij de planning te midden van een volatiel niveau van de vraag van de klant (68%).

Vanuit een sectorperspectief meldde slechts 30% van de life sciences organisaties in het onderzoek een negatieve bedrijfsimpact als gevolg van de crisis, vergeleken met meer dan 80% van de organisaties in andere sectoren (detailhandel, consumentenproducten, maakindustrie). Bovendien geeft 68% van de consumenten de voorkeur aan lokaal geproduceerde artikelen in het kielzog van deze crisis en beïnvloedt duurzaamheid de koopvoorkeuren van 79% van de klanten.

De obstakels die de pandemie opwerpt, bieden organisaties echter ook de mogelijkheid om een veerkrachtigere en flexibelere toeleveringsketen op te bouwen die klaar is om toekomstige verstoringen en wereldwijde crises te weerstaan.

Weinig organisaties kunnen een volgende crisis weerstaan

Maar liefst 55% van de organisaties heeft er dit jaar drie tot zes maanden over gedaan om te herstellen van verstoringen in de toeleveringsketen, terwijl nog eens 13% verwacht zes tot twaalf maanden nodig te hebben om dat te doen. Dit betekent onvermijdelijk dat slechts weinig organisaties voorbereid zijn op een eventuele verdere verstoring die in het verschiet ligt. Capgemini’s onderzoek toont aan dat om een soortgelijke crisis in de toekomst het hoofd te kunnen bieden, bedrijven zich moeten richten op zeven belangrijke capaciteiten voor crisisbestendigheid; het identificeren van de gebieden die de belangrijkste en meest dringende verbetering nodig hebben is van cruciaal belang voor het opbouwen van een veerkrachtige supply chain. Slechts een minderheid (minder dan 4%) toont sterke vooruitgang op al deze gebieden, zowel nu als gepland.

Een veerkrachtige supply-chain omvat volgens het rapport de volgende onderdelen:

  • Rampenplannen: het anticiperen op crises en het uitvoeren van simulaties om de crisisrespons te verbeteren.
  • Lokalisatie: prioritering van lokalisatie en regionalisatie van het leveranciersbestand en de ecologische voetafdruk.
  • Diversificatie: prioriteit geven aan de diversificatie van het leveranciersbestand, de productie- en transportmogelijkheden.
  • Duurzaamheid: prioriteit geven aan duurzaamheid in de hele toeleveringsketen om het hoofd te bieden aan verstoringen van het milieu en de regelgeving en om te voldoen aan de veranderende verwachtingen van de klant.
  • Wendbaarheid: prioriteit geven aan flexibiliteit in productie en besluitvorming, en wendbaarheid tonen bij de overgang naar nieuwe bedrijfsmodellen
  • End-to-end kostentransparantie: het verantwoorden van kosten met een duidelijk beeld van de risico’s die verbonden zijn aan ‘low cost’ strategieën.
  • Zichtbaarheid: nadruk op het delen van gegevens met partners en het hebben van volledige zichtbaarheid van het toeleveringsnetwerk.

Een aanzienlijk deel van de organisaties neemt de nodige maatregelen om capaciteiten op te bouwen rond de eerste drie dimensies, waarbij 84% het verbeteren van de crisisrespons als een prioriteit noemt na COVID-19. Daarnaast investeert 65% van de organisaties actief in het lokaliseren of regionaliseren van hun leveranciers- en productiebestand om risico’s te verminderen en dichter bij hun klanten te staan. 68% van de bedrijven investeert in het diversifiëren van hun leveranciers en 62% in het diversifiëren van hun productiebedrijven.

Capgemini heeft echter vastgesteld dat slechts een klein deel van de toeleveringsketen de nodige flexibiliteit (21%), optimalisatie van de end-to-end kosten (20%) en zichtbaarheid (9%) heeft. Het opbouwen van veerkracht over een heel productassortiment is duur, tijdrovend en vaak onpraktisch. In plaats daarvan zouden organisaties de gebieden moeten identificeren waar het opbouwen van veerkracht van cruciaal belang is en een einddoel moeten creëren, namelijk het opbouwen van een veerkrachtige mindset gedurende de gehele productlevenscyclus.

Investeringen essentieel voor opbouwen veerkrachtige supply chain

Een veerkrachtige toeleveringsketen vereist investeringen. Bedrijven beginnen dit te onderkennen, met 57% die van plan is meer te investeren in het verbeteren van de veerkracht van de supply-chain. Daarnaast investeren organisaties in technologieën die de supply chain meer autonoom en intelligent maken. Beide zijn belangrijke factoren die de veerkracht van de supply-chain vergroten, waardoor de toeleveringsketen zich sneller kan aanpassen aan veranderingen of verstoringen. Bijna de helft (47%) van de organisaties versnelt hun investeringen in automatisering en 39% in robotica, waarbij Internet of Things (IoT) en Artificial Intelligence (AI) eveneens tot de belangrijkste aandachtsgebieden behoren. Investeringen in bepaalde technologieën die van cruciaal belang zijn voor het opbouwen van veerkracht op lange termijn, zoals ‘control towers’ die een grotere zichtbaarheid mogelijk maken en ‘digital twins’ die de noodplanning ondersteunen, zullen naar verwachting langzamer versnellen dan andere – een leemte die organisaties volgens het rapport nog moeten opvullen.

Ook in duurzaamheid zal veel worden geïnvesteerd door de pandemie

Meer dan driekwart van de organisaties (77%) erkent de noodzaak van verandering en zegt de komende drie jaar sneller te zullen investeren in duurzaamheid van de toeleveringsketen, waarbij logistiek en productie de belangrijkste aandachtsgebieden zijn. Deze verschuiving is niet alleen crisisgedreven; bedrijven erkennen steeds vaker de veranderende consumentenvoorkeuren ten gunste van groene alternatieven en het feit dat ze bereid zijn dit te ondersteunen met hun aankoopbeslissingen.

De post-Covid situatie dwingt ondernemingen hun supply chain-strategie te heroverwegen en het juiste niveau van veerkracht te bepalen dat ze willen in te bouwen in hun waardeketen. Dit moet vervolgens ingebed worden in R&D,  planning en uitvoering,” zegt Richard van Schip, Head of Supply Chain Management bij Capgemini Invent Nederland. “Naast, veerkracht zal het managen van de efficiency en duurzaamheid van toeleveringsketens een belangrijk aandachtspunt zijn voor het leiderschap van organisaties.”

Klik hier voor meer informatie over het rapport en de aanbevelingen.

Onderzoeksmethode

Het onderzoek volgde een tweeledige aanpak. Tussen augustus en september 2020 werden 1.000 supply chain executives op directieniveau of hoger onderzocht; elk van hen was afkomstig van een organisatie die een omzet van meer dan 1 miljard dollar over het afgelopen boekjaar rapporteerde. De onderzochte organisaties kwamen uit de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, India, Italië, Spanje, Nederland, Zweden, Noorwegen en China en waren verspreid over vier sectoren: consumer products, retail, maakindustrie en life sciences. Naast het onderzoek voerde Capgemini meer dan tien diepgaande gesprekken met senior supply chain executives. In deze interviews werd de impact van COVID-19 op de supply chain besproken, de weg naar herstel en hoe organisaties beter voorbereid kunnen zijn op toekomstige verstoringen.