Ga direct naar inhoud

Het aandeel leidinggevenden dat de zakelijke voordelen van duurzaamheid inziet, is het afgelopen jaar verdrievoudigd

22 nov. 2023

Tegen de achtergrond van stijgende recordtemperaturen en toenemende klimaatschade [1] erkennen nu wereldwijd drie keer zoveel managers uit alle sectoren de zakelijke voordelen van duurzaamheid als in 2022. Dit blijkt uit de nieuwe studie “A World in Balance 2023” van het Capgemini Research Institute. Voor grotere vooruitgang is echter ook een toename van de investeringen nodig.

Organisaties hebben sinds vorig jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het definiëren van hun traject naar een meer duurzame bedrijfsvoering: 61% van de leidinggevenden zegt dat hun bedrijf nu een concrete lijst met duurzaamheidsinitiatieven gereed heeft die de komende drie jaar moeten worden geïmplementeerd (tegenover 49% in 2022). 57% zegt dat hun organisatie bezig is met het herontwerpen van het bedrijfs-/operatiemodel om duurzamer te worden (tegenover 37% in 2022).

In Nederland zegt 69% van de executives dat hun raad van bestuur duurzaamheid als prioriteit ziet en actief betrokken is bij de duurzaamheidsstrategie van hun organisatie. Het percentage leidinggevenden in Nederland dat vindt dat duurzaamheidsinitiatieven een financiële last zijn, is drastisch gedaald van 44% in 2022 naar 19% in 2023. 67% zegt dat ze een duidelijk gedefinieerde prioriteitenlijst hebben van duurzaamheidsinitiatieven die de komende drie jaar moeten worden uitgevoerd.

Rampen en regeldruk motiveren duurzame transformatie

Meer dan de helft (55%) van de leidinggevenden is het ermee eens dat de business case voor duurzaamheid duidelijk is, wat een aanzienlijke stijging is ten opzichte van 2022 toen slechts een kwart van de leidinggevenden het eens was met deze stelling. Ondanks deze positieve verschuiving is het effect beperkt als er niet meer wordt geïnvesteerd in mitigerende maatregelen tegen klimaatverandering. In 2023 is de gemiddelde jaarlijkse investering in milieuduurzaamheidsinitiatieven en -toepassingen als percentage van de jaarlijkse omzet van bedrijven in alle sectoren slechts met 0,01 procentpunt gestegen ten opzichte van vorig jaar. Organisaties blijven ook tekortschieten op het gebied van rapportage, vooral wat betreft het meten en verzamelen van scope 3 emissies. Het aandeel leidinggevenden dat zegt dat hun organisatie in staat is om gegevens over scope 1- en scope 2-emissies te meten en te verzamelen, is jaar na jaar onveranderd gebleven. Voor scope 3 emissies is het aandeel zelfs gedaald van 60% in 2022 naar 51% in 2023. Ook op het gebied van duurzaam productontwerp is weinig tot geen beweging te zien. Meer leidinggevenden maken ook gebruik van derden om duurzaamheidsgegevens te controleren (54%, een stijging van 4 punten ten opzichte van vorig jaar), maar paradoxaal genoeg doen minder leidinggevenden hetzelfde om de voortgang zichtbaar te maken en te benchmarken.

De zomer en het najaar van 2023 waren het meest verontrustend wat betreft recordhoge temperaturen op verschillende continenten en extreme weersomstandigheden die ongekende schade veroorzaakten. De gevolgen van klimaatverandering zijn onmogelijk te negeren. En dat geldt ook voor de toekomstige kosten als er geen actie wordt ondernomen,” zegt Cyril Garcia, Head of Global Sustainability Services and Corporate Responsibility en lid van de Group Executive Board. “Wat we de komende maanden echt moeten zien, is dat bedrijven investeren in toekomstbestendige duurzaamheidsmaatregelen en hun bedrijfsmodellen omgooien om duurzame producten en diensten te ontwikkelen. Het is nu of nooit voor organisaties: alleen diegenen die vroeg genoeg hebben geïnvesteerd en duurzaamheid in het middelpunt van hun strategie hebben geplaatst, zullen in staat zijn om echt de voordelen te realiseren.

Sociale duurzaamheid komt hoger op de agenda

Meer dan de helft van de leidinggevenden (56%) zegt dat hun organisatie zich steeds meer richt op de sociale dimensie van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG), waarbij de eigen werknemers van de organisatie de belangrijkste begunstigden zijn. Uit het onderzoek bleek echter dat organisaties meer zouden kunnen doen om werknemers in de toeleveringsketen te ondersteunen: bijna twee derde (64%) van de leidinggevenden zegt dat hun organisatie de ESG-ratings en milieuverplichtingen van leveranciers meeneemt in de leveranciersselectie, maar slechts 38% zegt alleen te werken met leveranciers die een leefbaar loon betalen.

Kloof in de perceptie van greenwashing

Het rapport ontdekte ook een perceptiekloof tussen leidinggevenden en consumenten als het gaat om greenwashing: slechts 17% (Nederland: 9%) van de leidinggevenden zegt dat ze denken dat consumenten zich zorgen maken over het risico van greenwashing, terwijl 33% van de consumenten wereldwijd (Nederland: 32%) denkt dat organisaties en merken hun duurzaamheidsinitiatieven greenwashen. Generatie Z staat ook veel wantrouwiger tegenover dergelijke beweringen (50%) dan boomers (18%). Uiteindelijk vertrouwt 49% van de consumenten zelden tot nooit een milieuclaim over een aankoop die ze overwegen te doen, waarbij het scepticisme stijgt tot 65% onder Gen Z-consumenten.

Generatieve AI zal naar verwachting een centrale rol spelen in duurzaamheidsstrategieën

Organisaties hebben hun hoop gevestigd op digitale technologie en in het bijzonder generatieve AI, om hen te helpen hun duurzaamheidsdoelen te bereiken. Meer dan de helft (59%) van de leidinggevenden gelooft dat dit een sleutelrol zal spelen in de duurzaamheidstransformatie van hun organisatie. Tegelijkertijd zegt eenzelfde percentage leidinggevenden (57%) dat hun organisatie al stappen heeft ondernomen om de milieu-impact van het gebruik van generatieve AI-modellen te beperken.

Methodologie

Voor dit onderzoek heeft het Capgemini Research Institute in augustus en september 2023 een enquête gehouden onder 2.151 executives, werkzaam bij 718 organisaties met elk meer dan $ 1 miljard aan jaaromzet in 13 landen in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific (Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, India, Italië, Japan, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden, het VK en de VS) en in 11 bedrijfstakken. De ondervraagde executives waren op directeursniveau en hoger en 50% was afkomstig uit bedrijfsfuncties, zoals strategie, duurzaamheid, verkoop en marketing; 50% was afkomstig uit waardeketenfuncties, zoals productontwerp, R&D, inkoop en logistiek. Het Capgemini Research Institute voerde ook een wereldwijd onderzoek uit onder 6.500 consumenten van 18 jaar en ouder in de 13 landen.

Ga voor meer informatie over het rapport naar: https://www.capgemini.com/insights/research-library/sustainability-trends-2023

[1] Een recente studie schat dat van 2000 tot 2019 weersverschijnselen zoals orkanen, overstromingen en hittegolven wereldwijd $2,86 biljoen hebben gekost, gemiddeld $143 miljard per jaar, en dat de wereldwijde kosten van klimaatschade tegen 2050 tussen $1,7 biljoen en $3,1 biljoen per jaar zullen liggen (Nature Communications, “The global costs of extreme weather that are attributable to climate change,” 29 september 2023).