Ga direct naar inhoud

Bijscholing cruciaal voor opbouwen concurrentievoordeel en organisatorische veerkracht in een hybride werkmodel

07 jul. 2021

Thuiswerken: de productiviteit is gestegen en operationele kosten zijn gedaald, maar de winst kan ten koste gaan van het welzijn van medewerkers

In de tweede editie van “Conversations for Tomorrow”, een kwartaaluitgave van het Capgemini Research Institute, staan nieuwe werkvormen centraal. Onder de titel The Future of Work Starts Now,” wordt gekeken naar de wijze waarop organisaties concurrentievoordeel en veerkracht op kunnen bouwen door bij- en omscholing tot een integraal onderdeel van hun hybride werkmodel te maken. De precieze definitie van hybride werken kan variëren, maar de consensus is dat er in de nabije of middellange toekomst geen terugkeer zal zijn naar een 100% in-office model. In de publicatie wordt ingegaan op de uitdagingen van nieuwe werkmodellen en waarom bijscholing van cruciaal belang is nu technologie banen opnieuw definieert.

In deze editie onderzoekt Capgemini hoe de COVID-19 pandemie heeft geleid tot een grootschalige heroverweging en herformulering van de manier waarop organisaties werken, samenwerken, talent aantrekken en werknemers motiveren. Ook wordt onderzocht hoe bepaalde groepen werknemers zullen worden beïnvloed, waaronder vrouwen, ondervertegenwoordigde minderheden en jongeren, die te maken hebben met toegenomen werkloosheid en een groeiende kloof op het gebied van digitale vaardigheden. Het effect van de crisis van COVID-19 op de werkloosheid was voor jongeren twee keer zo groot als voor de totale bevolking, met 23,4 miljoen werkloze jongeren in de OESO-landen aan het eind van 2020, aldus deze publicatie[1]. Zoals bij elke bedrijfsevolutie moet er een evenwicht worden gevonden tussen enorme kansen en het omgaan met de menselijke aspecten van verandering.

Conversations for Tomorrow” bevat bijdragen en inzichten van toonangevende denkers en leiders zoals, Lynda Gratton, Professor of Management Practice aan de London School of Business; Thierry Baril, Chief Human Resources Officer bij Airbus; Gloria Chen, Chief People Officer en Executive Vice President of Employee Experience bij Adobe; Kelly Palmer, Chief Learning and Talent Officer bij Degreed; Rémi Lugagne Delpon, Senior Vice President Human Relations voor L’Oréal Asia Pacific; en Peter Cappelli, George W. Taylor Professor of Management aan The Wharton School en directeur van Wharton’s Center for Human Resources.

Hoewel de toekomst van werk veel nieuwe kansen met zich meebrengt, zijn sommige groepen minder goed toegerust om daarvan te profiteren. Bedrijven moeten de overstap maken van overleven naar het optimaliseren van het hybride model voor huidig en toekomstig talent,” legt Claudia Crummenerl, Managing Director, People and Organization bij Capgemini Invent uit. “Jongere werknemers bevinden zich in een bijzonder kwetsbare positie, onderhevig aan een breder wordende vaardigheidskloof en toenemende automatisering. Om concurrentievoordeel en veerkracht op te bouwen en te behouden, moeten organisaties upskilling en reskilling tot een integraal onderdeel van hun gewijzigde sociale contract maken – en de rol van levenslange partner vervullen in het leren en de ontwikkeling van werknemers.”

Shayne Elliott, Chief Executive Officer, ANZ Bank zegt: “Bestuurders moeten het hybride werkmodel omarmen en het zien als een bron van concurrentievoordeel. Hybride modellen hebben een grenzeloos potentieel, van het verbreden van de geografische diversiteit tot het optimaliseren van de balans tussen werk en privé van werknemers. Bedrijven die hybride werken nu met succes inzetten, zullen de koers van hun toekomstige traject voor de komende twintig jaar bepalen.”

De publicatie is ook gebaseerd op inzichten uit “The Future of Work: From Remote to Hybrid” en “The Fluid Workforce Revolution: How a Blended Workforce Strategy is Key To Success In The Age of AI and Automation” van het Capgemini Research Institute voor het veiligstellen van duurzaamheid op lange termijn in het hybride model.

Om een exemplaar van de tweede editie van Conversations for Tomorrow te downloaden, klik hier.

[1] The future of work for youth, Stijn Broecke en Veerle Miranda, Senior Economists, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), in ‘Conversations for tomorrow: The Future of Work Starts Now’ van het Capgemini Research Institute.