screen_shot_02-01-16_at_11-42_am_2
Client Story

Nederlandse Emissieautoriteit geeft gas met Capgemini en Mendix

In Brussel is de ambitie geformuleerd dat binnen Europa in 2020 10% van de brandstof voor vervoer uit hernieuwbare energie, met name biobrandstof, moet bestaan.

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) ziet er in Nederland op toe dat bedrijven voldoen aan deze verplichting. Om toezicht te kunnen houden op de nieuwe wetgeving moest de NEa een nieuw register ontwikkelen waarin de nieuwe wetgeving en systematiek zou worden verankerd. Na een unieke en zorgvuldige aanbesteding werd de keuze voor Capgemini als IT-dienstverlener snel gemaakt. Dankzij een succesvolle Scrum-aanpak, in combinatie met het hoogproductieve ontwikkelplatform Mendix, is uiteindelijk een register opgeleverd met meer functionaliteit dan afgesproken, voor minder geld dan gebudgetteerd en in een korter tijdsbestek.