Ga direct naar inhoud
Main page webbanner TiV 2880x1800
Public sector

Trends in Veiligheid 2023

Innovatie in een weerbare digitale samenleving

In een wereld die sterk afhankelijk is van technologie, blijft veiligheid cruciaal. Het veiligheidsdomein heeft een transformatie ondergaan met de opkomst van datagedreven werken en toepassingen zoals kunstmatige intelligentie (AI). Organisaties in dit domein maken gebruik van geavanceerde analytische mogelijkheden om bedreigingen te identificeren en te mitigeren, maar (cyber)criminelen passen ook AI en geavanceerde datatechnieken toe om hun praktijken te verfijnen.

Terwijl veiligheidsorganisaties streven naar een intelligente en datagedreven aanpak van criminaliteit, moeten ze ook de ethische en privacy-implicaties van AI overwegen om het vertrouwen van de samenleving te behouden. Vertrouwen vormt de basis van de legitimiteit van deze organisaties, en het versterken van de weerbaarheid met cybersecurity is cruciaal.

Het veiligheidsdomein is geëvolueerd tot een stabiliserende factor in de samenleving, voortdurend aangepast aan nieuwe uitdagingen. Capgemini publiceerde Trends in Veiligheid voor de 13de keer, waarin verschillende thema’s worden verkend.

Datagedreven Veiligheid:

Het veiligheidsdomein wordt steeds meer datagedreven, met organisaties die geavanceerde analytische mogelijkheden benutten, waaronder AI, voor snelle en nauwkeurige besluitvorming. Hoewel deze technologieën de samenleving veiliger kunnen maken, brengen ze ook ethische en privacykwesties met zich mee. Behoud van vertrouwen is essentieel, en organisaties moeten publieke waarden dienen, niet slechts korte-termijn effectiviteit vergroten.

Immersieve Technologieën:

Naast AI verkennen organisaties in 2023 ook de kansen en bedreigingen van immersieve technologieën zoals quantum computing en Virtual Reality (VR). Deze bieden mogelijkheden voor training en simulatie, maar roepen ook zorgen op, bijvoorbeeld over AI in sociale chatbots. Internationale samenwerking en geharmoniseerde regelgeving zijn nodig om de grenzen van criminaliteit in een digitale en cryptocurrency-gedreven wereld aan te pakken.

Duurzaamheid:

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van veiligheidsorganisaties, die erkennen dat ze een rol kunnen spelen in klimaatmitigatie en -adaptatie. Dit omvat duurzame inzet van politie, zowel intern als in operationele activiteiten. De complexe uitdagingen vereisen organisatie-overstijgende samenwerking, zoals bij het aanpakken van georganiseerde criminaliteit.

Het veiligheidsdomein blijft een dynamische en cruciale rol spelen in onze samenleving. Het evenwicht tussen technologische innovatie, ethiek en veerkracht zal bepalend zijn voor hoe veiligheidsorganisaties de uitdagingen van de moderne wereld het hoofd bieden. Als we deze kansen en uitdagingen aangaan, met oog voor alle publieke waarden, kunnen we samen een veiligere en veerkrachtigere samenleving creëren voor alle burgers.

Maak kennis met onze experts

Marcel Kordes

Director Public Sector Business Technology Services
Marcel is verantwoordelijk voor het domein openbare orde en veiligheid binnen Business Technology Services. Hij is technisch bedrijfskundige en heeft meer dan 15 jaar werkervaring in het openbaar orde- en veiligheidsdomein.

Martijn Van De Ridder

Public Sector leader Insights & Data, Expert in Data-driven Public Sector
Whether the goal is to improve citizen services, to make society more secure and healthier, to become more cost-efficient, or to drive sustainability, without exception all public sector organizations share the underlying ambition to be(come) data-driven. Getting from data to value is what determines the success of this ambition. The public sector also faces an additional challenge, as innovation with data and AI must never violate the trust of the people they serve. We are here to help in guiding you on the transformational journey to become data-driven and maintain this balance.

Erik Staffeleu

Vice President Public Sector Capgemini Invent

Jule Hintzbergen

Expert in Cybersecurity Consulting

  U kunt een fysiek exemplaar van het rapport bestellen door onderstaand formulier in te vullen.

  Contact
  Voornaam is niet geldig.
  Achternaam is niet geldig.
  Bedrijf is niet geldig.
  E-mail is niet geldig.
  Adres is niet geldig.
  Postcode is niet geldig.
  Plaats is niet geldig.
  Slide om te verzenden
  Dank u voor het formulier.

  Het indienen van het formulier is helaas mislukt. Probeer het opnieuw.