Ga direct naar inhoud
DotCom_Banner_1200x350-3

Producenten en retailers bereiden zich voor op toekomstige disrupties met een veerkrachtige supply chain

De COVID-pandemie heeft de toeleveringsketens van producenten en retailers met kracht geraakt. Organisaties moeten onder ogen zien dat dit soort volatiliteit zich in het nieuwe normaal opnieuw zal voordoen, of het nu gaat om natuurrampen, geopolitieke kwesties of meer pandemieën. De vraag is: zijn ze er klaar voor?

Om inzicht te krijgen in de uitdagingen waar organisaties voor staan en hoe ze daarop reageren, hebben we een enquête gehouden onder meer dan 400 executives van producenten en retailers in elf landen. De resultaten van dit onderzoek staan in het nieuwste rapport van het Capgemini Research Institute: The wake-up call: Building supply chain resilience in consumer products and retail for a post-COVID world .

We ontdekten dat COVID-19 een enorme impact heeft gehad op de vraagpatronen en toeleveringsketens van consumenten, waarbij 85% van de producenten en 88% van de retailers te maken kregen met verstoringen en waarbij de trend richting e-commerce drastisch is verschoven. Dit heeft veel producenten en retailers gedwongen hun supply chain-strategie te heroverwegen. Het is zelfs zo dat 66% van de organisaties in de komende drie jaar belangrijke wijzigingen in hun supply chain-strategie voorziet.

Tegen deze achtergrond moeten organisaties hun supply chain-strategie aanpassen, nieuwe manieren vinden om met verstoringen om te gaan en de veerkracht van de supply chain beoordelen op zichtbaarheid door middel van vraagsensoren en control towers, wendbaarheid, diversificatie en contingency planning. Zij moeten ook de automatisering in de hele toeleveringsketen, inclusief magazijnen en winkels, industrialiseren. Ten slotte moeten zij de “last mile delivery” grondig herzien om onderbrekingen te kunnen opvangen door middel van een geoptimaliseerd winkelnetwerk, een flexibel personeelsbeleid en samenwerkingsmodellen.

We weten niet wat de toekomst brengt, maar we weten wel dat hij onvoorspelbaar zal zijn. Om daarin te gedijen, moeten producenten en retailers veerkrachtig zijn. Download het rapport voor meer informatie over het opbouwen van veerkracht in de toeleveringsketen in de CPR-sector.