Ga direct naar inhoud
IT-Trend_PS_dotcom_1200x350px_20

PUBLIEKE SECTOR IT TRENDS 2021-22

Dit rapport over de IT trends in de publieke sector komt voort uit Capgemini’s IT Trends Study die al 18 jaar marktgegevens onderzoekt in Duitsland. Vanwege de hoge participatie van leidinggevenden uit de publieke sector hebben we de scope van het rapport uitgebreid om IT-leiders in de publieke sector uit een groot aantal Europese landen te onderzoeken.

Vormgeven IT-strategieën vanuit het perspectief de burger centraal

Welke technologie trends zullen in de toekomst impact hebben op de IT-strategieën van de publieke sector?

  • Uitbreiding van digitalisering en grote efficiëntie zijn topprioriteiten, hoewel het potentieel van automatisering vaak wordt onderschat.
  • IT-afdelingen lijden onder toenemende complexiteit van het IT-landschap.
  • Er is terughoudendheid om intelligente technologieën te gebruiken voor alles behalve de eenvoudigste scenario’s, zoals automatisering van handmatig werk en diepere gegevensanalyse.
  • Gevestigde technologieën en methodologieën worden het hoogst gewaardeerd, zoals DevOps, metadatabeheer en multi-channel architecturen.

Uit het onderzoek naar IT-trends in de publieke sector 2021-22 bleek ook dat het verbeteren van de gevensbeveiliging, het ontwikkelen van innovatieve IT-producten en -diensten en een sterkere oriëntatie op de behoeften van burger en bedrijven tot andere topprioriteiten behoorden.

Het streven om te focussen op behoeften van burgers en bedrijven wordt gedreven door twee factoren. Ten eerste heeft de pandemie aangetoond dat er behoefte is aan contactloze digitale diensten; ten tweede wijzen de Europese normen in dezelfde richting. De nieuwe doelstellingen van de EU bepalen dat alle overheidsdiensten tegen 2030 online beschikbaar moeten zijn. Het is dan ook geen verassing dat iets meer dan de helft van de respondenten zei dat ze de komende 12 maanden een geautomatiseerd dienstenaanbod wilden ontwikkelen.

Het rapport gaat dieper in op het gebruik van intelligente software robots, voorspellende analyses (een nieuw terrein voor de meeste deelnemers aan het onderzoek) en data-ecosystemen. Het doet aanbevelingen, zoals het plaatsen van gegevens in de kern van de operaties, en merkt op dat de “versnelling van digitalisering afhangt van het op de juiste manier omgaan met gegevens – voor zowel de transformatie van processen als het gebruik van intelligent technologieën.”

Ten slotte beveelt het aan om de IT-reis te koppelen aan een doel, zoals afstemming op de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de VN.

Benchmark een organisatie

Het Publieke Sector IT Trends 2021-22 rapport biedt een momentopname van het technologielandschap vanuit zowel het perspectief van leiders in zowel administratie als IT. Gebruik het om uw eigen organisatie te benchmarken of om uw toekomstige IT-strategie vorm te geven.

Voornaam is niet geldig.
Achternaam is niet geldig.
Email is niet geldig.
Organisatie is niet geldig.
Slide to submit
Bedankt voor het formulier.

Het indienen van het formulier is helaas mislukt. Probeer het opnieuw.