Ga direct naar inhoud
PS_Open data maturity_DotCom_Banner_2880 x 1800px
Public sector

Open data maturity report 2022

Meting van het hergebruik van open data in de nationale overheidssectoren van Europa

Het streven naar hergebruik van open data in Europa was vooral in 2022 relevant. Uit het jaarlijkse onderzoek van data.europa.eu naar de mate van volwassenheid van open data blijkt bijvoorbeeld dat sommige landen gebruik hebben gemaakt van open data om het energieverbruik te monitoren en de integratie van Oekraïense vluchtelingen te vergemakkelijken.

Meer data, meer investeringen, meer hergebruik

Europese landen investeren om hun open data maturiteit over de hele linie te vergroten, volgens het 2022 Open Data Maturity Report van de Europese Commissie, geproduceerd voor data.europa.eu en gecoördineerd door Capgemini Invent. Aangezien hergebruik van open gegevens een belangrijke pijler is voor het digitale decennium van Europa, blijkt uit het verslag dat 100% van de EU-lidstaten streeft naar (of al bezig is met) het gebruik van hoogwaardige datasets, vooral die datasets met het grootste potentieel voor de samenleving en de economie.

Het ‘Open Data Maturity Report’ identificeert best practices die voor andere nationale en lokale situaties kunnen worden overgenomen. Dit jaar nam de EC alle EU27-lidstaten en acht andere landen uit de bredere Europese regio mee in haar inventarisatie.

Frankrijk (97,5%) en EU-kandidaat-lidstaat Oekraïne (97%) behaalden de hoogste score voor de volwassenheid van open data voor de beoordelingsdimensies beleid, impact, portaal en kwaliteit. De gemiddelde maturiteitsbeoordeling bedroeg 79% voor de EU27-lidstaten.

Trends in het versnellen van de volwassenheid van open data

In het rapport van 2022 worden drie trends vastgesteld in de huidige context van een Europese regio waarin het conflict in Oekraïne gevolgen heeft gehad op sociaal, economisch en energiegebied, terwijl er ook kansen zijn om het gebruik van open data voor het algemeen belang te versnellen.

  • Er is een goede mate van voorbereiding op de komende EG-uitvoeringsverordening inzake hoogwaardige datasets (die eind 2022 of begin 2023 moet worden vastgesteld), waarbij 96% van de EU-lidstaten werkt aan de identificatie van hoogwaardige datadomeinen die prioriteit moeten krijgen voor publicatie.
  • Het meten van de impact van open data is zowel een prioriteit als een uitdaging – zo rapporteert slechts 26% van de EU-lidstaten over de impact van open data op de samenleving en beschikken slechts 8 van de EU27 over data over de impact van open data op het milieu.
  • Na de pandemie komen enkele gemeenschappelijke uitdagingen naar voren, waaronder een gebrek aan personele middelen voor open data, moeilijkheden bij het vinden van een terugkerend budget voor specifieke datasets en een strijd om verschillende spelers te stimuleren om open data te verstrekken en te gebruiken.

Evenals de rapporten over de volwassenheid van open data van voorgaande jaren heeft de editie 2022 tot doel de deelnemende landen te helpen hun niveau van volwassenheid op het gebied van open data beter te begrijpen, hun vooruitgang in de tijd vast te leggen, gebieden voor verbetering te vinden en hun volwassenheid te vergelijken met die van andere landen.

De samenstelling van het rapport is gecoördineerd door Capgemini namens het Publicatiebureau van de Europese Unie en als onderdeel van het initiatief data.europa.eu van de Europese Commissie, dat het officiële portal voor open data in Europa vormt.

Maak kennis met onze experts

Jochem Dogger

Managing Consultant, Data Science & Data Strategy
Jochem Dogger is Manager bij Capgemini Invent en gespecialiseerd in data ethiek, open data en de digitale transformatie. Hiervoor voert hij projecten uit voor zowel Nederlandse als Europese overheidsinstanties. Hij is gecertificeerd als Data Ethics Professional door het Open Data Institute.

Niels van der Linden

Vice President and EU Lead at Capgemini Invent
“Making it easy for citizens and businesses to engage with government increases the uptake of cost-effective and more sustainable digital services. Currently, however, many governments do not yet share service data, missing out on the one-government experience and preventing them deriving actionable insights from monitoring and evaluating the state-of-play. We help to design, build, and run trusted, interoperable data platforms and services built around the needs of citizens and businesses.”