Ga direct naar inhoud
Eco-digital-temp-2880X1800
Sustainability



Het Eco-Digital ERATM  Research

Rapport van het Capgemini Research Institute

Het Eco-Digital EraTM: De dubbele transitie naar een duurzame en digitale economie

Sinds het einde van de jaren 2000, met de opkomst van smartphones en sociale media, heeft digitalisering een steeds prominentere rol in de economie genomen. In het rapport ‘Het Eco-Digital EraTM: De dubbele transitie naar een duurzame en digitale economie’ van het Capgemini Research Institute, ontwikkeld in samenwerking met het Digital Value Lab van het Digital Data Design Institute aan Harvard, verkennen we diepgaand de digitale economie en de potentie om naast zakelijke voordelen ook aanzienlijke ecologische en sociale waarde te creëren.

Ondanks dat de online-economie al een integraal onderdeel is geworden van alle zakelijke activiteiten, is dit slechts het begin. Verschillende domeinen zoals e-commerce, elektrische voertuigen en meest recentelijk AI kennen momenteel een lage adoptie maar vertonen een aanzienlijke groei in vraag. Hierin zien we de potentie van digitalisering, dat nog volledig gerealiseerd dient te worden.

We zien vooral een dubbele transitie naar digitalisering en duurzaamheid ontstaan, waarbij inspanningen op het gebied van duurzaamheid worden versterkt door de verschuiving naar digitalisering. Het wordt verwacht dat digitale technologieën meer dan een vijfde en zeker tot een derde zullen bijdragen aan de vermindering van broeikasgasemissies, vereist in 2030 door de Overeenkomst van Parijs, wat hun belangen voor duurzame transformatie benadrukt.

De eco-digitale economie biedt voordelen die veel verder reiken dan het verbeteren van kernactiviteiten, waarbij het essentieel wordt dat leiders een visie ontwikkelen voor de digitale transformatie van hun organisaties in de toekomst. Als onderdeel van dit rapport evalueren we hoe organisaties profiteren van de kansen die de opkomende eco-digitale economie biedt, waarbij we ingaan op digitale strategie, cyberbeveiliging, duurzaamheid en meer.

Download ons rapport voor meer informatie over de eco-digitale economie en de bredere implicaties ervan.

Maak kennis met onze experts

Erik Hoorweg

Vice President & Lead Publieke Sector,Capgemini Invent Nederland
Erik Hoorweg is Vice President en market lead van het publieke sector team van Capgemini Invent. Hij zoekt daarbij naar de verbinding tussen maatschappelijke vraagstukken en de waarde die nieuwe technologieën, mits op een verantwoorde manier ingezet, kunnen betekenen.

    Stay informed

    Subscribe to have the latest reports from the Capgemini Research Institute delivered direct to your inbox.