Ga direct naar inhoud
eGovernment Benchmark 24 web-banner
Public sector

eGoverment benchmark report 2024: gestage groei in volwassenheid digitale overheid

Volgens het meest recente eGovernment Benchmark-rapport van de Europese Commissie hebben de digitale overheden in Europa gestaag vooruitgang geboekt met het leveren van online overheidsdiensten.

Er is echter nog ruimte voor verbetering, met name wat betreft cross-border services en diensten die door regionale en lokale overheidsinstanties worden verleend.

Streven naar interoperability

Interoperability is een belangrijk aandachtspunt in het digitale beleidslandschap van Europa en een aspect van digitale overheid waarin het jaarlijkse eGovernment Benchmark-rapport van de Europese Commissie inzicht biedt. De laatste benchmarkingoefening, uitgevoerd door Capgemini, Sogeti, IDC en het Politecnico di Milano, laat zien dat essentiële IT-bouwstenen, bekend als key enablers, de grootste verbetering hebben doorgemaakt in de afgelopen 12 maanden in vergelijking met de andere gemeten dimensies.

Ontdek welke landen voorop lopen en waar anderen zich op moeten richten in hun streven naar interoperable, mensgerichte eGovernment-services. Of duik in de details van de resultaten via een interactief dashboard hier.

Belangrijkste bevindingen: eGovernment Benchmark 2024

Het bereiken van veerkracht en soevereiniteit

De 21e editie van het eGovernment Benchmark-rapport van de EC beoordeelt niet alleen de digitale transformatie van overheden in 2022 en 2023, maar reflecteert ook op bredere trends die de afgelopen vier jaar zijn waargenomen. In een tijd waarin het steeds belangrijker wordt voor Europese landen om prioriteit te geven aan de ontwikkeling van veerkrachtige en soevereine digitale infrastructuren, zoals uiteengezet in de Digital Decade-doelstellingen van de Europese Commissie, concludeert het laatste rapport dat de Europese overheden een opmerkelijke toename in digitale volwassenheid hebben laten zien.

In totaal namen 37 Europese landen deel aan de benchmarking, waaronder de 27 lidstaten van de Europese Unie. Over het geheel genomen kunnen we zien dat gebruikersgerichtheid zijn opwaartse traject voortzette als de meest volwassen van de vier gemeten dimensies. Aan de andere kant, hoewel cross-border diensten zijn verbeterd, is het niet allemaal een makkie: slechts 33% van de EU-lidstaten biedt cross-border gebruikers de mogelijkheid om zich te authenticeren met hun nationale eID, wat essentieel zal zijn voor een interoperable Europa.

In het rapport wordt ook de toenemende populariteit van door AI geïnduceerde activiteiten onderzocht. Hieruit blijkt dat 29% van de portals in de EU, die betrekking hebben op de geëvalueerde levensgebeurtenissen, nu een live-ondersteuningsfunctie biedt die AI-mogelijkheden omvat.

Deze en andere bevindingen van de benchmarking-oefening bieden een goed beeld van de voortgang van de digitale transformatie van de Europese overheid op de volgende vier dimensies:

  • User centricity – In hoeverre worden diensten online aangeboden? Hoe mobielvriendelijk zijn ze? En welke online ondersteunings- en feedbackmechanismen zijn er? Deze dimensie heeft een gemiddelde maturity score van 93 punten.
  • Transparantie – Verstrekken overheidsdiensten duidelijke, openlijk gecommuniceerde informatie over hun digitale overheidsstrategieën en hoe hun diensten worden geleverd? Zijn ze transparant over beleidsvorming en digitale service design processen, en over de manier waarop de persoonlijke gegevens van mensen worden verwerkt? Momenteel staat deze dimensie op 67 punten, een verbetering ten opzichte van de 62 punten van vorig jaar.
  • Key enablers – Welke technologische enablers zijn er voor de levering van eGovernment-diensten? Met een maturity score van 78 punten heeft deze dimensie zijn prestaties met 4 punten verbeterd ten opzichte van vorig jaar.
  • Cross-border services– Hoe gemakkelijk kunnen burgers uit het buitenland toegang krijgen tot en gebruikmaken van de online diensten? En welke online ondersteunings- en feedbackmechanismen zijn er voor cross-border gebruikers? Met 66 punten in totaal is deze dimensie flink gestegen ten opzichte van 57 punten vorig jaar, maar er is nog steeds ruimte voor verbetering.

Hoewel de minder presterende diensten en landen de koplopers langzaam inhalen, vestigt de laatste eGovernment Benchmark opnieuw de aandacht op de noodzaak om servicehiaten op drie gebieden aan te pakken. Ten eerste voor cross-border gebruikers in vergelijking met nationale gebruikers; ten tweede voor burgers die meer digitale barrières ervaren dan ondernemers; en ten derde in de discrepantie waarbij centrale diensten hun regionale en lokale tegenhangers overtreffen.

eGovernment – ​​ Resultaten van de eGovernment benchmark

Ontdek welke landen vooroplopen in de digitale transformatie van de Europese publieke sector op weg naar één digitale toegangspoort.

Hoogtepunten

De Europese leiders zijn Malta (97 punten) en Estland (92 punten), die hun leidersposities behouden, op de voet gevolgd door Luxemburg (90 punten) en Ijsland (90 punten). Andere koplopers binnen de Europese Unie zijn Finland (88 punten), Litouwen (86 punten), Denemarken (85 punten), Nederland (85 punten), Letland (85 punten), Zweden (82 punten), Oostenrijk (82 punten) en Portugal (81 punten). De algehele prestatie van de EU27 bedraagt ​​gemiddeld 76 punten. De beste leiders in de andere Europese landen zijn Türkiye (83 punten) en Noorwegen- (82 punten).

Bron: eGovernment Benchmark Insight Report 2024

Niet alle landen in de EU27 bevinden zich in dezelfde fase van hun digitale transformatie, wat kan worden geïllustreerd door de kloof tussen de top 10 en de slechtst presterende landen. De resultaten laten zien hoe de kloof tussen de top- en de slechtst presterende landen zich in de afgelopen vier jaar heeft ontwikkeld. Van een verschil van 28 punten tussen de top- en de slechtst presterende landen, bedraagt ​​het nu 23 punten. Deze daling van vijf punten tussen het gemiddelde van de top 10 en de slechtst presterende landen laat een afnemende ongelijkheid in eGovernment-prestaties zien. De inspanningen die deze regeringen leveren, zijn essentieel voor een wijdverbreide veerkrachtige digitale omgeving in de EU.

Bron: eGovernment Benchmark Insight Report 2024

Within the EU, the total amount of online services differs greatly for cross-border and national users. National users can use 88% of all the offered services digitally, whereas this is only 56% of the services for cross-border users. This means that, on average, cross-border users are missing the availability of 32% of all their services in comparison to the online availability of national services. Over the past four-year period, this gap has decreased slightly, coming down from 35%.

Source: eGovernment Benchmark Insight Report 2024

Citizen Services: mensgericht ontwerp

Wij werken samen met organisaties in de publieke sector over de hele wereld om digitale diensten te ontwerpen, testen, herhalen en uitvoeren waa

Meet our experts

Marc Reinhardt

Executive Vice President, Public Sector Global Industry Leader
“We are proud to be a leading partner to public sector organizations globally, supporting mission-critical systems that touch the lives of millions of citizens and users every day. While developing the next generation of citizen-centric, inclusive public services, we are also enabling organizations to transform to tackle the most important challenges our societies face. As we look to the 2030 targets of the Paris Agreement and the UN Sustainable Development Goals, it’s clear that technology is a tool for achieving better outcomes, and that societal purpose should be a driving force behind the sector’s use of digital to perform and transform.”

Niels van der Linden

Vice President and EU Lead at Capgemini Invent
“Making it easy for citizens and businesses to engage with government increases the uptake of cost-effective and more sustainable digital services. Currently, however, many governments do not yet share service data, missing out on the one-government experience and preventing them deriving actionable insights from monitoring and evaluating the state-of-play. We help to design, build, and run trusted, interoperable data platforms and services built around the needs of citizens and businesses.”

Nia Roberts

Senior Manager, Digital Factories – Business Technology – Capgemini Invent UK
“Putting citizens at the heart of public services needs to be a top priority for governments in order to ensure that citizens’ needs are being met. Our tried and tested life-event framework empowers governments globally to deliver human-centric services that are inclusive and accessible to anyone who needs to use them, while providing value for public money.”

Amandine Tristani

Senior Consultant, Capgemini Invent
“We leverage our extensive experience in the public sector to help governments build human-centered services, reshaping them around life events. A life event framework enables citizens’ needs to be anticipated and proactively serviced in an accessible and compassionate manner that takes into consideration their individual circumstances.”

Jochem Dogger

Managing Consultant, Data Science & Data Strategy
Jochem Dogger is Manager bij Capgemini Invent en gespecialiseerd in data ethiek, open data en de digitale transformatie. Hiervoor voert hij projecten uit voor zowel Nederlandse als Europese overheidsinstanties. Hij is gecertificeerd als Data Ethics Professional door het Open Data Institute.

Sem Enzerink

Expert in eGovernment

    Doe mee aan het gesprek op LinkedIn

    Maak contact met onze experts en lees de nieuwste inzichten uit de sector op onze speciale LinkedIn-pagina