Ga direct naar inhoud
dotcom banner 2880x1800
Talent and people

Toekomstbestendig onderwijs: digitale vaardigheden voor middelbare scholieren

Rapport van het Capgemini Research Institute

Vanwege de enorme online informatiestromen van nu is het verwerven van digitale vaardigheden een noodzaak voor iedereen. Dit geldt nog eens extra voor jonge mensen, die deel gaan uitmaken van een beroepsbevolking die fundamenteel is getransformeerd door technologie.

Tegen deze achtergrond hebben we het nieuwste rapport van het Capgemini Research Institute, Future-ready education: Empowering secondary school students with digital skills, gewijd aan het leren van digitale vaardigheden in het voortgezet onderwijs.

Digitale geletterdheid is een vereiste voor professionals in elke sector. Zij moeten hun weg kunnen vinden in de digitale wereld en waardevolle bronnen kunnen herkennen in een zee van irrelevante, bevooroordeelde en ronduit foute informatie. Uit ons onderzoek blijkt echter dat middelbare scholieren er onvoldoende van overtuigd zijn dat ze beschikken over de digitale vaardigheden die ze nodig hebben om succesvol te zijn in de 21e eeuw. En dit geldt nog sterker voor leerlingen uit landelijke gebieden en gezinnen met een laag inkomen, waardoor er sprake is van ongelijkheid en een vaardigheidskloof.

Gezien onze bevindingen en het huidige snelle tempo van technologische verandering is het duidelijk dat overheden en onderwijssystemen over de hele wereld méér moeten doen om scholieren klaar te stomen voor succes in het digitale tijdperk. Daarom vinden wij dat het voor organisaties van cruciaal belang is dat ze zich bewust zijn van de tekortkomingen in het onderricht van digitale vaardigheden en van de stappen die kunnen worden gezet om deze tekortkomingen te verhelpen.

In het rapport analyseren we verschillende dimensies van digitale bekwaamheid, waaronder het vertrouwen van leerlingen in de eigen vaardigheden, de ideeën van leraren over de vaardigheden van hun leerlingen en het belang van digitale vaardigheden voor de gereedheid voor de arbeidsmarkt. We verkennen ook hoe het opkomende veld van generatieve AI het onderwijs kan gaan beïnvloeden of verstoren. Ten slotte geven we aanbevelingen voor maatregelen om leerlingen beter te steunen bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden.

Download ons rapport en lees waarom het cruciaal is dat leerlingen nu digitale vaardigheden verwerven, en wat we kunnen doen om jonge mensen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt van morgen.

Maak kennis met onze experts

Jean-Baptiste Perrin

Expert in Innovation Strategy, Marketing & Communications

Marisa Slatter

Expert in Strategy & Transformation

Lucie Taurines

Expert in Financial Services