Ga direct naar inhoud

Hybride IT multi-cloud integratie: wat is het?

Capgemini
2018-01-19

Agile, Scrum en Devops zouden ook prima in bovenstaande titel kunnen passen. Het zijn de trendwoorden voor 2018. Na een aantal decennia werkzaam in de IT te zijn, vind ik het nog steeds zeer boeiend om te zien welke toverwoorden tegenwoordig op ons afkomen. Het valt op dat dit fenomeen met de introductie van cloud alleen nog maar is toegenomen. Hybride multi cloud integratie IT: deze termen hoor en lees ik nu dagelijks. De sky is al geen limit meer. Het reikt zelfs verder dan clouds.

Waarom gebeurt dit eigenlijk? Het lijkt erop dat de verwachtingen van de digitale transformatie door cloud en het zichtbaar zijn van de nieuwe disruptieve en aansprekende bedrijven ons steeds meer drijven tot het gebruiken van deze nieuwe trendwoorden. Ze worden het liefst zoveel mogelijk als superlatieven bij elkaar gebruikt. Het lijkt er wel op hoe meer hoe beter. En wellicht ook interessanter.

Cloud pioniers in het westen

Zo ongeveer tien jaar geleden deed de cloud in de IT zijn intrede. De enkelvoudige cloud wel te verstaan. Het fenomeen Amazon, Salesforce en Google gaf voldoende gespreksstof over het veel belovende nieuwe levering- en afrekenmodel van moderne technologieën. Het sprak iedereen tot de verbeelding en de potentie hiervan drong tot ons door.

Cloud het ‘nieuwe normaal’

We kunnen nu zeker onderkennen dat cloud het ‘nieuwe normaal’ is. Het gemak, simpele toegang, flexibiliteit van kosten en de veelbelovendheid van cloud spreekt ontegenzeggelijk iedereen aan. Het succes hiervan is absoluut te danken aan de bekende technologie leveranciers uit de consumentenmarkt, zoals Apple en Google. Deze hebben ons verwend met deze nieuwe technologieën. De kracht hiervan schuilt in de ogenschijnlijke eenvoud. Onder de motorkap zit namelijk wel degelijk technisch vernuft en veel complexiteit. Deze bedrijven hebben in het verleden al veel denkwerk, planning en technische knowhow toegepast. Zij hebben vakkundig de complexiteit bij ons weg weten te houden en hebben de voordelen, eenvoud en het gebruiksgemak centraal gesteld. Een goede zaak.

Als gevolg hiervan zie je, dan ook bij grotere organisaties de behoefte ontstaan om snel gebruik te maken van deze nieuwe technologieën. Leveranciers springen hier met hun marketing machines weer gretig op in. Er wordt veel gesproken over stappen of zelfs reuze sprongen maken naar cloud gebaseeerde informatie voorzieningen. Het is ook volkomen logisch dat elke onderneming dit zo snel mogelijk wil doen. Immers: markten veranderen snel en een digitale transformatie is vaak noodzakelijk om te overleven.

Hybride Clouds = IT

Afgelopen jaren is al gebleken dat de enkelvoudige cloud niet de oplossing biedt voor grotere organisaties. Clouds blijken aan elkaar gekoppeld te moeten worden. Sterker nog: deze clouds moeten ook vaak nog een bepaalde periode aan de bestaande IT gekoppeld te worden. En zie hier, een nieuwe uitdaging is ontstaan om deze clouds en bestaande IT goed aan elkaar te koppelen. De titel van dit blog beschrijft dan ook ‘wat’ er nodig is of wat er moet gebeuren. Multi cloud, hybride IT en integratie.  Dit zijn de noodzakelijke verbindingselementen voor het bouwen van een nieuwe moderne IT omgeving.

De reisgids

Maar ‘hoe’ dit moet gebeuren is nog voor menig organisatie een uitdaging. Hoe moet je je voorbereiden , welke keuzes kom je tegen en welke stappen moet je nu precies nemen ?  Voor bestaande organisaties moet dit ook nog beheerst en veilig gebeuren. De risico’s moeten binnen de perken blijven. Immers wet- en regelgeving, continuïteit, stabiliteit, performance en beheersbaarheid moeten gedurende een transformatie wel gewaarborgd blijven.

Noodzakelijke stappen

Hoe start je nu een transitie naar een nieuwe cloud gebaseerde IT? Uit de praktijk weet ik dat er geen ‘one-size-fits all’ aanpak voor bestaat. Er zijn ruwweg een aantal noodzakelijke stappen die daarvoor het beste doorlopen kunnen worden.

  • Start met een grondige analyse van de bedrijfsprocessen, infrastructuur en het applicatielandschap. Hiervoor zijn tegenwoordig gelukkig goede gestandaardiseerde assesment methodes en geautomatiseerde tools beschikbaar.
  • Maak vervolgens een keuze in dominante technologie blokken. Maak ook echt een keuze voor één of meerdere leveranciers oplossingen.
  • Maak als derde stap een begin met een applicatie rationalisatie programma. Gebruik hiervoor goede tools of advies om het applicatielandschap te rationaliseren, ook economisch. Hier kan een wezenlijk grote winst behaald worden.
  • En als laatste en allerbelangrijkste stap: start een programma en plan. Zorg voor de juiste mandatering en draagvlak en voer het programma uit!

Goed voorbereid op reis

Het gebruik van mooie toverwoorden geven deze goede richting aan en is begrijpelijk. Een goed doordacht plan maken moet hierop natuurlijk wel volgen. Dat is zeker nodig om ook de weerbarstige praktijk en complexiteit het hoofd te kunnen bieden. Een gerichte en gestructureerde aanpak op basis van enterprise architectuur en het werken in multidisciplinaire teams kan hierbij zeker een goede bijdrage in leveren. Hopelijk geven de trendwoorden van 2018 dus niet alleen de goede richting aan, maar initieert het organisaties ook om de goede eerste stappen te gaan zetten.

Scrummend op weg via Agile naar Devops.