Ga direct naar inhoud

Capgemini’s Generatieve AI-lab Stuurt met vertrouwen de toekomst van kunstmatige intelligentie

Robert Engels
20th February 2024

In het huidige snelle zakelijke landschap is kunstmatige intelligentie verschoven van een modewoord naar een cruciaal onderdeel van de organisatiestrategie. Capgemini besefte dat het noodzakelijk is om deze trend voor te blijven en lanceerde zijn Genative AI Lab.

Het Genative AI Lab van Capgemini is een initiatief dat is ontworpen om de ontwikkelende topografie van AI-technologieën te navigeren. Dit laboratorium is niet zomaar een radertje in de machine; het is een kompas voor de onderneming, dat de coördinaten bepaalt voor de implementatie en het beheer van AI.

Het doel van het lab is eenvoudig maar ambitieus: het begrijpen van de voortdurende ontwikkelingen op het gebied van AI. Het draait onder de paraplu van Capgemini’s ‘AI Futures’-domein, dat tot taak heeft om in een vroeg stadium nieuwe ontwikkelingen op het gebied van AI te ontdekken en de potentiële implicaties, voordelen en risico’s ervan onder de loep te nemen. Het laboratorium functioneert als een tweeledig mechanisme: deels analytisch, voor een heldere beoordeling van het AI-landschap, en deels operationeel, voor het testen en integreren van nieuwe technologieën.

EEN TOEKOMSTGERICHT INITIATIEF

Het Genative AI Lab houdt zich ook bezig met veelzijdige onderzoeksgebieden die beloven het AI-veld naar een hoger niveau te tillen. Op technisch vlak begeeft het zich op gebieden zoals multi-agentsystemen, waar een samensmelting van gespecialiseerde grote taalmodellen (LLM’s) elk uitblinken in bepaalde taken, zoals het genereren van tekst of sentimentanalyse. Deze worden aangevuld met modelgestuurde middelen die geworteld zijn in wiskundig, natuurkundig of logisch redeneren om een ​​robuust, veelzijdig ecosysteem te creëren.

Ook innoveert het lab manieren om LLM’s gevoeliger te maken voor de context in de echte wereld, waardoor AI-gedrag wordt beheerd dat niet alleen intelligent is, maar ook intuïtief bewust. Vervolgens besteedt het laboratorium veel aandacht aan sociaal-individuele en psychologische dimensies, waarbij wordt onderzocht hoe generatieve AI interageert met menselijk gedrag, sociale normen en mentaal welzijn en deze beïnvloedt.

Ten slotte wordt vanuit een werkelijk mondiaal perspectief gekeken door de geopolitieke implicaties van AI te onderzoeken, zoals hoe ontwikkelingen de machtsverhoudingen kunnen verschuiven of de internationale betrekkingen kunnen beïnvloeden. Door zo’n breed onderzoeksnet te werpen, zorgt het laboratorium voor een holistische benadering van AI-onderzoek, een die belooft technologie op te leveren die technisch geavanceerd, sociaal verantwoord en geopolitiek bewust is.

HET KADER VAN HET LAB VOOR VERTROUWEN IN AI

Een opmerkelijke prestatie van het laboratorium tot nu toe is de ontwikkeling van een alomvattend raamwerk gericht op het wekken van vertrouwen in AI. Volgens het onderzoek van het laboratorium is de hedendaagse technologie er slechts in geslaagd om vier factoren te implementeren die nodig zijn voor volledig vertrouwen in AI-toepassingen, vooral in besluitvormingsscenario’s. Het laboratorium heeft in een initiatief onder leiding van Mark Roberts, CTO, Hybrid Intelligence, acht extra factoren geïdentificeerd waarmee rekening moet worden gehouden, en biedt een blauwdruk van twaalf punten die zou kunnen dienen als de industriestandaard voor de ethische en effectieve implementatie van AI.

Traditionele overwegingen voor AI benadrukken meestal factoren als ‘robuustheid’, waardoor het systeem betrouwbaar presteert onder verschillende omstandigheden; “betrouwbaarheid”, dus de prestaties zijn consistent op peil; en ‘stabiliteit’, wat betekent dat het systeem zich in de loop van de tijd voorspelbaar gedraagt. Deze factoren zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat een AI-systeem goed werkt, taken efficiënt uitvoert en problemen oplost. Het laboratorium beweert echter dat dit niet genoeg is.

Het laboratorium brengt andere even belangrijke maar vaak over het hoofd geziene aspecten in de schijnwerpers, zoals ‘nederigheid’, het vermogen van de AI om zijn beperkingen te onderkennen en zijn mogelijkheden niet te overschrijden. Dan is er het idee van ‘graceful degrading’, dat verwijst naar de manier waarop het systeem omgaat met fouten of onverwachte invoer; crasht het, begint het te hallucineren of slaagt het erin een bepaalde functionaliteit te behouden? En natuurlijk de ‘verklaarbaarheid’, die draait om het vermogen van het systeem om zijn acties en beslissingen te verwoorden op een manier die begrijpelijk is voor mensen en waarheidsgetrouw is wat betreft de inhoud ervan.

Een aanbevelingsalgoritme kan bijvoorbeeld robuust, betrouwbaar en stabiel zijn en aan alle traditionele criteria voldoen. Maar wat als het bedrijf ongepaste of schadelijke inhoud gaat aanbevelen? Hier zouden de factoren van het laboratorium, zoals nederigheid en verklaarbaarheid, een rol gaan spelen en controles bieden om ervoor te zorgen dat het algoritme zijn grenzen begrijpt en de redenen voor de aanbevelingen die het doet kan verklaren.

Het doel is om een ​​AI-systeem te ontwikkelen dat niet alleen effectief is, maar ook aansluit bij menselijke behoeften, ethische overwegingen en onvoorspelbaarheid in de echte wereld. Het laboratorium onderzoekt en identificeert oplossingen voor de integratie van deze meer genuanceerde factoren, met als doel AI-technologie te produceren die zowel goed presteert als sociaal verantwoord is.

OPERATIONELE RESULTATEN

Sinds de start heeft het lab aanzienlijke vooruitgang geboekt. Het heeft cruciale problemen ontdekt rond generatieve AI, heeft leiding gegeven aan de integratie van ‘oordeel’ in AI-systemen in de hele organisatie, en heeft veelbelovende technologieën en startups ontdekt. Het heeft ook pionierswerk verricht met methoden voor het gebruik van AI voor meer efficiëntie, superieure resultaten en het faciliteren van nieuwe organisatorische taken. Het lab heeft niet alleen gediend als denktank, maar ook als operationele vleugel die zijn bevindingen in de praktijk kan toepassen.

Het personeelsbestand van het laboratorium is de hoeksteen. Het bestaat uit een multinationaal, mondiaal, groeps- en sectoroverschrijdend kernteam en beschikt over de expertise om een ​​breed scala aan disciplines te bestrijken. Dit team kan dynamisch uitbreiden op basis van de vereisten van specifieke projecten, zodat aan alle behoeften – hoe gespecialiseerd ook – met finesse wordt voldaan.

RAPPORTAGE EN VROEGE WAARSCHUWING

Transparantie en snelle communicatie zijn ingebed in het operationele DNA van het laboratorium. Het heeft een verplichting tot vroegtijdige waarschuwing: het waarschuwen van de organisatie over de potentiële gevaren of voordelen van nieuwe AI-technologieën. Regelmatige rapporten ondersteunen een gestage stroom van informatiestromen, waardoor geïnformeerde besluitvorming op zowel management- als uitvoerend niveau mogelijk wordt.

Een andere cruciale rol die het laboratorium speelt, is die van onderwijzer. Door complexe AI-systemen op te splitsen in verteerbare inzichten, biedt het de leiderschapsteams van zowel Capgemini als haar klanten de tools die ze nodig hebben om de AI-strategie van het bedrijf te begrijpen en te sturen. Het gaat niet alleen om op de hoogte blijven; het gaat om het opbouwen van een breed perspectief dat aansluit bij de bredere strategische doelen.

“Door een hoogwaardig AI-systeem af te stemmen op een systeem dat zijn menselijke gebruikers begrijpt en respecteert, bevindt het lab zich aan de grens van een van de meest baanbrekende technologische verschuivingen van onze tijd.”

TOEKOMST VAN AI

Het Genative AI Lab bij Capgemini is erin geslaagd de conventionele grenzen te overschrijden van wat een intern technologielab normaal gesproken bereikt. Het heeft met succes theorie met praktijk, innovatie met implementatie en vooruitziendheid met actie gecombineerd. Terwijl het domein van AI zich op onvoorspelbare wijze blijft ontwikkelen, vormt de multidimensionale aanpak van het laboratorium – gebaseerd op rigoureuze analyses, praktische tests en educatieve outreach – een baken voor het navigeren door de complexe maar veelbelovende toekomst van AI.

Met dit diepgaande raamwerk kijkt het Genative AI Lab niet alleen naar wat AI doet werken; het onderzoekt wat ervoor zorgt dat AI goed werkt in een mensgerichte, ethische context. Dit initiatief is een belangrijke stap voorwaarts, een die belooft de AI-industrie te helpen vormgeven op een manier die prioriteit geeft aan zowel technische uitmuntendheid als ethische integriteit.

Door een krachtig AI-systeem op één lijn te brengen met een systeem dat de menselijke gebruikers begrijpt en respecteert, bevindt het laboratorium zich op de grens van een van de meest baanbrekende technologische verschuivingen van onze tijd. En nu AI zich blijft verweven in de structuur van ons dagelijks leven, zijn initiatieven als deze niet alleen nuttig, maar ook essentieel. Ze leiden ons naar een toekomst waarin technologie de mensheid dient, en niet andersom. Met zijn robuuste raamwerk, multidisciplinaire team en bruikbare inzichten bereidt het lab inderdaad de weg voor een betrouwbaardere, efficiëntere en ethisch verantwoorde AI-gedreven toekomst.

INNOVATIE TAKE-AWAYS

NAVIGATIEKOMPAS VOOR AI

Het Genative AI Lab van Capgemini fungeert als ondernemingskompas en stippelt de koers uit voor de toepassing en het beheer van AI. Dit initiatief loopt voorop bij het verkennen van multi-agentsystemen en het verbeteren van LLM’s met contextgevoeligheid in de echte wereld. Het gaat over het pionieren van een AI-landschap dat niet alleen intelligent is, maar ook intuïtief afgestemd is op de menselijke nuance, en een nieuwe vorm geeft aan de manier waarop AI in het weefsel van de samenleving integreert.

ETHIEK EN BEGRIP IN AI

Het 12-punts Confidence in AI-framework van het Lab heeft tot doel nieuwe industriestandaarden te stellen voor ethische AI-implementatie. Door rekening te houden met factoren die verder gaan dan het traditionele – zoals AI-nederigheid, ‘graceful degrading’ en verklaarbaarheid – streeft het laboratorium ernaar AI-systemen te creëren die niet alleen technisch efficiënt zijn, maar ook sociaal verantwoordelijk en afgestemd op de menselijke ethiek, waardoor technologie wordt gegarandeerd die robuust kan presteren en zijn grenzen kan begrijpen.

VAN DENKTANK NAAR ACTIE

Het laboratorium overstijgt de typische rol van een R&D-eenheid door niet alleen AI-ontwikkelingen te ontleden en te ontwikkelen, maar deze inzichten ook te operationaliseren. Het multinationale, multidisciplinaire team is van cruciaal belang geweest bij het integreren van AI-oordeel in de hele organisatie en het bevorderen van technologieën die de operationele efficiëntie verbeteren, waardoor de rol van het laboratorium is verheven tot die van zowel een innovator als een uitvoerder.

Interessant om te lezen? Capgemini’s innovatiepublicatie,  Data-powered Innovation Review | Wave 7  bevat 16 van zulke fascinerende artikelen , geschreven door toonaangevende experts van Capgemini en partners als  Aible,  de  Green Software Foundation  en  Fivetran .

Ontdek  baanbrekende ontwikkelingen op het gebied van data-aangedreven innovatie, verken de bredere  toepassingen van AI die verder gaan dan taalmodellen , en leer hoe data en AI kunnen bijdragen aan het creëren van een duurzamere planeet en samenleving.  Vind hier alle voorgaande Waves .

Download vandaag nog het Confidence in AI Playbook van Capgemini’s Genative AI Lab!

Maak kennis met onze experts

Robert Engels

Vice President, CTIO Capgemini I&D North and Central Europe | Head of Generative AI Lab
Robert is an innovation lead and a thought leader in several sectors and regions, and holds the position of Chief Technology Officer for Northern and Central Europe in our Insights & Data Global Business Line. Based in Norway, he is a known lecturer, public speaker, and panel moderator. Robert holds a PhD in artificial intelligence from the Technical University of Karlsruhe (KIT), Germany.

Dr Mark Roberts

Deputy Head, Capgemini Global Generative AI Lab, Capgemini Engineering
Mark is a visionary thought leader in emerging technologies and has worked with some of the world’s most forward-thinking R&D companies to help them embrace the opportunities of new technologies. With a PhD in Artificial Intelligence followed by nearly two decades on the frontline of technical innovation, Mark has a unique perspective unlocking business value from AI in real-world usage. Coming from Capgemini’s Engineering division, he also has particular expertise in the transformative power of AI in engineering, science and R&D, and uses this cutting-edge perspective to reinforce Capgemini’s cross-sector leadership in AI.