Ga direct naar inhoud

Een dappere nieuwe (generatieve) wereld – De toekomst van generatieve software-engineering

Keith Glendon
26 Mar 2024

Disclaimer : dit blogartikel verkent potentiële toekomsten in software-engineering op basis van de huidige ontwikkelingen in generatieve AI. Hoewel de inhoud een plausibele visie presenteert, kan deze de toekomst niet voorspellen. Ons doel is om software-ingenieurs, softwarebedrijven en ondernemingen die de volgende generatie ‘productgerichte’ bedrijfsmodellen, aangedreven door software, te omarmen, te inspireren om te anticiperen en het transformatieve potentieel van generatieve AI te omarmen met gedurfde en toekomstgerichte acties en strategieën.

De AI-evolutie: software-engineering transformeren

Het afgelopen jaar heeft het technologielandschap ongekende veranderingen gekend. Generatieve AI (GenAI) heeft datawetenschap, machinaal leren en AI in de schijnwerpers gezet, waardoor gesprekken op alle niveaus van het bedrijfsleven zijn ontstaan ​​en de toegang tot de kracht van AI is gedemocratiseerd. Van de directiekamer tot eettafels over de hele wereld: het lijdt geen twijfel dat de GenAI-evolutie de relatie van de mensheid met technologie diepgaand zal hervormen.

Onder de vele gevolgen van GenAI is een van de grootste transformaties die momenteel plaatsvinden die van Software & Platform Engineering. Als kerncapaciteit voor elke productgerichte onderneming in een wereld die op software draait, wordt dit cruciale domein voor onze ogen hervormd en de impact zal groot zijn. Elke sector ervaart disruptie en heruitvinding. Van de software zelf tot door AI aangedreven producten en diensten: deze paradigmaverschuiving zal voelbaar zijn.

GenAI tilt deze vooruitgang naar een hoger niveau met een nieuw tijdperk van ‘Generative Software & Platform Engineering’. Dit concept tilt software naar nieuwe hoogten, met visies om het in staat te stellen zich autonoom aan te passen, te schalen en te evolueren als reactie op een dynamische omgeving.

Net zoals objectgeoriënteerde talen en cloudconcepten een revolutie teweegbrachten in de softwareontwikkeling, belooft GenAI ongekende mogelijkheden te ontsluiten voor veerkrachtige systemen die vooruitgang in het digitale tijdperk stimuleren. Om in deze context te overleven, te concurreren en te gedijen, moeten bedrijven niet alleen generatieve AI adopteren, maar ook hun kerncapaciteiten op het gebied van Software & Platform Engineering snel ontwikkelen en volwassen maken.

Het potentieel van generatieve software-engineering ontsluiten: lessen uit het verleden, projecties voor de toekomst

De transformatieve reis van software-engineering, van procedurele ontwikkeling tot objectgeoriënteerd programmeren, tot cloud- en microservices, heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we software bouwen en onderhouden. Generatieve Software Engineering staat klaar om een ​​nog grotere sprong voorwaarts te maken. De drijvende kracht achter deze evolutie is Generatieve AI, een game-changer die software-entiteiten in staat stelt om autonoom code te genereren, testen, implementeren en onderhouden.

Geïnspireerd door het aanpassingsvermogen van levende organismen, zullen deze entiteiten de beperkingen van een traditionele ontwikkelingslevenscyclus overstijgen. Geleid door door mensen gedefinieerde principes, zullen ze hun capaciteiten orkestreren om in realtime te evolueren en te optimaliseren.

De evolutie van de microservices-architectuur legt de basis voor generatieve software-engineering. Door gebruik te maken van Generatieve AI kunnen we Generatieve Microservices creëren. Uiteindelijk zullen deze autonome entiteiten zichzelf naadloos herschrijven om aan de fluctuerende eisen te voldoen, de prestaties te verbeteren en te integreren met andere diensten. Dit zal leiden tot de opkomst van voortdurend geoptimaliseerde softwaresystemen die minimale menselijke tussenkomst vereisen.

Generatieve AI zal als katalysator fungeren en de MACH-principes (Microservices, API-first, Cloud-native, Headless) naar nieuwe hoogten stuwen. Het zal de ontwikkeling mogelijk maken van zelfontwikkelende, API-first software die autonoom nieuwe API’s kan genereren op basis van gebruikersgedrag. Cloud-native systemen zullen de mogelijkheid krijgen om naadloos tussen providers te migreren om zowel de kosten als de prestaties te optimaliseren.

Generatieve AI zal de weg vrijmaken voor ‘sense and respond’-ondernemingen, waar softwareplatforms inherent dynamisch en responsief zijn. Dit zal bedrijven in staat stellen nieuwe bedrijfsmodellen te creëren die zich voortdurend aanpassen en bloeien in het steeds evoluerende digitale landschap.

Het menselijke element – ​​samen met AI adopteren en evolueren

Om het potentieel van deze visie te benutten, de waarde ervan te realiseren en een positieve toekomst te creëren voor mensen die betrokken zijn bij software-engineering, zal een geplande, weloverwogen transformatie nodig zijn voor de mensen die betrokken zijn bij software-engineering. Om deze weg voorwaarts effectief te beheren, moeten organisaties een visie en routekaart hebben voor de adoptie, versnelling en verbetering van menselijke vaardigheden, rollen en waarde.

Generatieve AI in zijn huidige vorm heeft de kracht om de rol van ‘co-ontwikkelaar’ op zich te nemen nu de proliferatie van codeerassistenten, generatieve SDLC-tools en door Gen AI aangedreven hulpprogramma’s snel geïntegreerd raken in IDE’s en traditionele software-engineering-toolketens. Deze zullen snel leiden tot steeds autonomere agenten die in wezen ‘digitale ontwikkelaars’ zullen worden in mens-AI-ontwikkelingsteams. Deze eerste fase – die al in volle gang is – is gericht op adoptie voor productiviteits-, efficiëntie- en kwaliteitswinst gedurende de gehele levenscyclus van softwareontwikkeling. Naarmate de technologie evolueert, tools volwassener worden en de adoptie bijna alomtegenwoordig is, verwachten we dat veel organisaties moeite zullen hebben om de kloof tussen experimenteren en volwassenheid op grote schaal te overbruggen. 

Aan de andere kant van die kloof ligt de realisatie van de visie en waarde van het generatieve software-engineeringtijdperk. In deze toekomst zullen de organisaties die met succes de transformatieve sprong hebben gemaakt, mensen zien werken in creatievere, hoogwaardige rollen die zich steeds meer richten op de orkestratie van generatieve AI-agenten die het zware werk van software-engineering doen onder de conceptuele en waardegerichte benadering. leiding van menselijke ervaringsingenieurs.

Traditionele rollen in de levenscyclus van software-engineering zullen strategischer worden en gericht op een snellere iteratie van de levenscycli van productengineering, versnelde waardegroei en toezicht op de kwaliteit van producten en platforms. Platformengineeringteams zullen zich steeds meer richten op het toezicht op adaptieve productroadmaps die snel reageren op nieuwe gebruikersvoorkeuren, marktkansen en opkomende bedrijfsmodellen. Hoewel een groot deel van de kortetermijnfocus momenteel ligt op het productiviteits- en efficiëntieaspect van het potentieel van generatieve AI, ligt de veel krachtigere en opwindender toekomst in de nieuwe waarde die het kan ontsluiten en de belofte die het in zich draagt ​​om de reikwijdte en impact die menselijke activiteiten kunnen uitoefenen enorm uit te breiden. wezens hebben door het bouwen van software in dit nieuwe paradigma.

Dynamische softwareco-creatie

Generatieve Software Engineering luidt een toekomst in waarin menselijke vindingrijkheid, menselijke innovatie en menselijke doelen en kansen de drijvende kracht zijn achter de dynamische creatie van softwareproducten, platforms en diensten. Toekomstige softwareproducten zullen de leiding en orkestratie krijgen van geavanceerde softwareproductorkestrators, zeer bekwaam in het gezamenlijk creëren van software in samenwerking met autonome software-engineeringagenten. Geleid door doelstellingen en beperkingen op hoog niveau, zullen deze agenten autonoom code genereren, testen uitvoeren en updates implementeren, net als een zeer bekwame ontwikkelaar.

Ze zullen niet alleen reageren op directe menselijke instructies, maar in dit nieuwe tijdperk zullen softwareproducten en platforms in realtime evolueren, aangedreven door geavanceerde analyses van gebruikersgegevens, voorkeuren, interacties en marktinzichten. Generatieve AI zal software in staat stellen om zijn functies en mogelijkheden zelf te optimaliseren, zelf te configureren en zelfs uit te breiden als reactie op deze analyse. Dit zal leiden tot de co-creatie van zeer gepersonaliseerde gebruikerservaringen, waarbij software automatisch aspecten als de interface, prestaties en functionaliteit aanpast aan de individuele en organisatorische gebruikersbehoeften en -voorkeuren.

Basis voor succes

Deze vooruitzichten voor de Brave New World of Genative Software Engineering zijn zowel ongelooflijk inspirerend als aanzienlijk intimiderend. Het snelle tempo van de veranderingen zorgt voor een steeds groter wordende kloof tussen de toekomstige waarde en de huidige realiteit voor de grote meerderheid van de ondernemingen. Bij Capgemini wijst onze ervaring uit dat elke organisatie die zich bezighoudt met het bouwen van software of het adopteren van een platform- en productgerichte mentaliteit als een strategische groeivereiste, nu met toewijding en een gedurfde visie moet handelen om zich voor te bereiden op succes in het tijdperk van generatieve software-engineering. Terwijl de fundamentele bouwstenen ook evolueren, heeft ons werk met klanten en in onze eigen interne GenAI-transformatie ons inzicht gegeven in enkele belangrijke aandachtsgebieden om de transformatie een vliegende start te geven en tegelijkertijd onmiddellijke waarde te creëren. In de volgende sectie belichten we een reeks kritische succesfactoren die volgens ons ten grondslag zullen liggen aan een heldere horizon van mogelijkheden voor generatieve software- en platformgestuurde ondernemingen.

Zorg voor een routekaart – Zelden komen we op een zinvolle plek terecht zonder een koers uit te stippelen. Het uitstippelen van een bewegwijzering impliceert een bestemming die zowel waardevol als voldoende gedefinieerd is om daar te komen. Misschien is dit concept nergens belangrijker dan op het gebied van Generatieve Software Engineering. Ons standpunt is dat de ondernemingen die een inspirerende en krachtige ‘North Star’ definiëren voor hun unieke generatieve software-toekomst en een weloverwogen routekaart om hen ooit in die richting te begeleiden, veel groter succes zullen behalen dan degenen (de meerderheid op dit moment) die falen. om hun iteratieve experimenten, ideeën en gebruiksscenario’s aan te sturen zonder een visie en een dynamische routekaart naar waarde.

Maak gebruik van raamwerkdenken – van innovatieframeworks aangepast aan de wereld van generatieve AI tot software-engineeringmethodologieframeworks die de toenemende volwassenheid, vaardigheden en rollen begeleiden, tot technische raamwerken voor de industrialisatie van GenAI-softwareproductengineering op schaal. In de generatieve AI-wereld zullen de zaken veel complexer en mogelijk chaotischer worden. In het licht van dergelijke realiteiten zal een basis in raamwerken essentieel zijn voor het opschalen en versnellen van de waarderealisatie bij het bouwen van software. Daarom benadrukken wij het belang van volwassenheid in ontwikkelings- en engineeringpraktijken. Veel ondernemingen bevinden zich nog steeds in een gebroken evolutie als het gaat om software-engineering. Succes in het generatieve tijdperk vereist een productgerichte, platformtechnische nauwkeurigheid die elke organisatie waarde op zichzelf zal opleveren en elke onderneming zal positioneren voor meer succes met Generatieve Software Engineering.

Transformeer end-to-end – een toekomstgerichte onderneming op het gebied van generatieve software-engineering moet end-to-end denken en handelen, niet in silo’s en gebieden van procestransformatie en adoptie van tools. Bij Capgemini is ons eigen traject gericht op het prioriteren en realiseren van samenhangende end-to-end Software Product Engineering-mogelijkheden over een groot aantal korte termijn PoC’s en use case-experimenten. Kortom: we concentreren ons op “kwaliteit boven kwantiteit” met ideevorming, innovatie en experimenten met de introductie, dus we blijven de markt leiden op het gebied van “kwantiteit met kwaliteit” in software-innovaties voor onze klanten die serieus hun sector willen leiden met behulp van van generatieve software-engineering.

Raak het menselijke element ‘frontaal’ – Traditionele software-engineeringrollen zullen de komende jaren radicaal worden getransformeerd. Dit zal grote uitdagingen met zich meebrengen, van de dynamiek van organisatorische veranderingen tot individuele menselijke angsten en aanzienlijke HR-complexiteiten. Naast de uitdagingen is het van cruciaal belang om op de hoogte te blijven van het zich ontwikkelende regelgevingslandschap rond generatieve AI en om naleving van de relevante wettelijke kaders te garanderen.

De succesvolle leiders van het generatieve tijdperk zullen duidelijke paden banen om hun waardevolle menselijke hulpbronnen te ondersteunen bij de ontwikkeling naast AI, hen te betrekken bij het creëren van de toekomst en hun waarde te vergroten door middel van empowerment, empowerment en training in alles, van innovatievaardigheden tot data-engineering, van snelle engineering tot creatieve ervaringstechniek en orkestratie van generatieve autonome agenten. In plaats van te vragen ‘wat zijn de productiviteitswinsten’ en te proberen deze maatstaven te vertalen in incrementele efficiëntie of winst, zouden visionaire ondernemingen zich moeten afvragen ‘wat is onze North Star-visie en routekaart voor de ontwikkeling van menselijke waarden in het tijdperk van generatieve engineering’. Doe vervolgens gedurfde investeringen in mensen, in plaats van hun aantal te verminderen.

Werk verstandig samen – Met een duidelijke ‘North Star’-visie en een ondernemingsspecifieke routekaart in gedachten moeten organisaties proberen sterke partnerschappen op te bouwen met technologie- en dienstverleners die thought leadership, bewezen troeven en accelerators, leiderschap op het gebied van vaardigheden en flexibele opties voor gedeelde samenwerking kunnen inbrengen. waarde. De behoefte aan samenwerking zal alleen maar toenemen naarmate het landschap van generatieve AI-technologieën blijft groeien en evolueren. Partnerschappen zullen voorbij moeten gaan aan ‘waar heb je het eerder gedaan en wat is je prijs’ en naar een ruimte van ‘wie zijn de beste partners om mij te helpen me aan te passen en te evolueren door de volatiliteit van deze paradigmaverschuiving’, gebaseerd op capaciteiten en diepgang van begrip en creativiteit bij het creëren van gezamenlijke waarde.

Conclusie: Een toekomst van co-creatie en autonomie

Genatieve Software Engineering is hier, en elke dag bouwen we aan een opwindende – zij het ontmoedigende – toekomst van ongekende versnelling in de ontwikkeling van robuuste, schaalbare en gebruikersgerichte softwareproducten en -platforms. Net zoals objectgeoriënteerde talen en cloud-architecturen nieuwe horizonten openden voor softwareontwikkeling, zal Generatieve AI de weg vrijmaken voor een toekomst waarin software niet alleen dient, maar ook anticipeert en evolueert met de menselijke behoeften. In deze toekomst evolueert de rol van de software-ingenieur van schepper naar orkestrator, waarbij hij intelligente systemen begeleidt die kunnen genereren, aanpassen en innoveren, wat een nieuw hoofdstuk markeert in de symbiotische relatie tussen mensen en hun technologische creaties. Bij Capgemini, in samenwerking met visionaire partners uit de sector, zoals Google en zijn enterprise GenAI-stack, mogelijk gemaakt door baanbrekende modellen zoals Gemini en dynamische Google Cloud-services, streven we ernaar het menselijk potentieel te ontketenen door middel van technologie voor een inclusieve en duurzame toekomst. Wij kijken ernaar uit om met u samen te werken om u te helpen bij het opbouwen van uw eigen bedrijf.

Author

Keith Glendon

Senior Solution Director – Softwareproductinnovatie – Capgemini Engineering R&D
Ervaren technoloog, ondernemer en strateeg, met een bewezen staat van dienst in het stimuleren en ondersteunen van innovatie en softwaregestuurde transformatie in een reeks industrieën in de afgelopen 25+ jaar. Een bedrijfs- en technologieleider, krachtige visionaire verhalenverteller en zeer ervaren executive consultant. Aantoonbare resultaten bij mondiale multinationale ondernemingen en baanbrekende hightech startups door middel van creatieve disruptie en deskundige toepassing van de ondernemersmentaliteit. Gegrondvest in een ethisch raamwerk dat de ‘geef eerst’-filosofie en de kracht van samenwerking eer aandoet. Gepassioneerd toegewijd aan de idealen van duurzaamheid, inclusiviteit en regeneratieve praktijken als sleutels tot het ontwrichten van de status quo en het stimuleren van betekenisvolle verandering in de wereld.