One Excellent Operation

Naar een wendbare, eenvoudige en klantgerichte overheid. Capgemini helpt overheidsinstanties om hun uitvoering te vereenvoudigen en te flexibiliseren zodat zij daadwerkelijk wendbaar, slagvaardig en servicegericht kunnen werken. Gezamenlijk geven we uw operaties opnieuw vorm en maken deze klaar voor het nieuwe, kansrijke digitale tijdperk dat we nu binnentreden.

Onze oplossing

Veel overheidsorganisaties hebben dringend behoefte aan een flexibele en wendbare inrichting van de uitvoering waarbij kan worden gestuurd op doorlooptijden, effectiviteit en optimale bezetting van middelen. Daarmee kunnen zij burgers en bedrijven klantvriendelijk en rechtmatig bedienen, de kosten in de hand houden en tegelijkertijd soepel inspelen op de steeds sneller veranderende omgeving.

Om dit te bereiken moet de uitvoering weer simpel en flexibel worden. Processen, de informatievoorziening en de mensen moeten in samenhang worden getransformeerd naar een excellente uitvoering.

Onze aanpak levert een optimaal passend inrichtingsmodel, harmoniseert de uitvoeringsprocessen naar overheidsstandaarden en zorgt ervoor dat deze worden ondersteund met een modern uitvoeringsplatform.

Resultaat is dat standaard zaken geautomatiseerd worden afgehandeld en de kenniswerkers optimaal worden ondersteund in de afhandeling van complexe zaken. Daarmee zorgen wij ervoor dat uw visie op de moderne wendbare organisatie daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Wij noemen onze unieke en beproefde aanpak “One Excellent Operation”. En het werkt!

Onze aanpak levert een optimaal passend inrichtingsmodel, harmoniseert de uitvoeringsprocessen naar overheidsstandaarden en zorgt ervoor dat deze worden ondersteund met een modern uitvoeringsplatform.

Resultaat is dat standaard zaken geautomatiseerd worden afgehandeld en de kenniswerkers optimaal worden ondersteund in de afhandeling van complexe zaken. Daarmee zorgen wij ervoor dat uw visie op de moderne wendbare organisatie daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Wij noemen onze unieke en beproefde aanpak “One Excellent Operation”. En het werkt!

Contact

Dank voor het verzenden van dit formulier. We hebben uw formulier in goede orde ontvangen. Een collega van ons neemt op korte termijn contact met u op over uw verzoek/aanvraag.

Het spijt ons, maar het insturen van het formulier is mislukt. Probeer het nog eens