Waarden en ethische normen

Onze zeven waarden liggen aan de basis van alles wat we doen. Ons succes hangt net zo goed af van gemeenschappelijke waarden als van de vaardigheden van onze mensen.

Onze waarden en ethische normen zijn een van de factoren die bepalen waarom werken bij Capgemini zo anders is. Dankzij onze waarden en normen kunnen onze mensen hun zakelijke of technologische domein beter beheersen, betekenisvolle relaties opbouwen met collega’s en klanten, en vorm geven aan een positieve toekomst.

Al vanaf de oprichting van de Group in 1967 zijn onze zeven waarden een inspiratie voor onze bedrijfscultuur en bedrijfsvoering. Het zijn de principes waar wij gezamenlijk en individueel voor staan, en die de basis vormen voor onze werkwijze als een verantwoordelijk en ethisch bedrijf.

Onze waarden zijn niet alleen gedragsregels, maar ook basisprincipes. Ze zijn verankerd in ons DNA en ze geven vorm aan onze ethische cultuur. Ze creëren een gedeelde mindset die zorgt dat ethische overwegingen bij al onze handelingen en beslissingen een hoofdrol spelen.

Wij geloven dat ethische waarden en integriteit het fundament zijn voor een winstgevende en duurzame onderneming. Ons Ethics & Compliance-programma (E&C), waarvan onze waarden de kern vormen, is essentieel voor het succes van een diverse, gedecentraliseerde groep zoals de onze, met multiculturele teams in meer dan 40 landen. Mede dankzij dit programma zijn we een van de meest vertrouwde en gerespecteerde ondernemingen ter wereld geworden. Sinds 2013 zijn we door het Ethisphere® Institute al zeven opeenvolgende jaren uitgeroepen tot “One of the World’s Most Ethical Companies®”.

Met het ethische programma willen we onze mensen bewust maken van onze ethische principes en beleidsregels, die de teamleden richtlijnen geven en helpen om betere beslissingen te nemen op basis van eerlijkheid en integriteit. Ons nalevingsprogramma zorgt voor voldoende controlemechanismen om te waarborgen dat de interne en externe voorschriften worden nageleefd.

Onze zeven waarden

Al vanaf de oprichting van Capgemini vormen zeven gemeenschappelijke waarden de basis voor ons handelen. Deze waarden bepalen (samen met de wettelijke voorschriften) de manier waarop we in de behoeften van onze klanten voorzien en de manier waarop we ethisch verantwoord gedrag bevorderen binnen Capgemini en in onze samenwerking met anderen.


EERLIJKHEID: loyaliteit, integriteit, oprechtheid en een totale afwijzing van slinkse methoden om extra business aan te trekken of een ander voordeel te verkrijgen. Groei, winst en onafhankelijkheid zijn alleen van waarde als ze worden verkregen via volledige eerlijkheid en oprechtheid. Iedereen in de Group weet dat een gebrek aan openheid en integriteit in het zakelijk verkeer direct zal worden afgestraft.

DURF: dit impliceert een ondernemersgeest en een verlangen om verantwoorde risico’s aan te gaan en inzet te tonen (vanzelfsprekend gekoppeld aan vastberaden nakoming van toezeggingen). Dit is het hart van ons concurrentievermogen: resoluut beslissingen nemen en de uitvoering ervan afdwingen, en periodiek de eigen koers en de status quo opnieuw onder de loep nemen. Durf moet ook samengaan met behoedzaamheid en oplettendheid. Zonder deze kwaliteiten is een manager met lef in feite alleen maar roekeloos.


VERTROUWEN: de bereidheid tot empowerment van zowel individuen als teams, zodat beslissingen zo veel mogelijk worden genomen op de plek waar ze ook in de praktijk worden gebracht. Vertrouwen betekent ook dat we binnen het bedrijf waarde hechten aan echte openhartigheid tegenover anderen en aan uitgebreide uitwisseling van ideeën en informatie.
VRIJHEID: onafhankelijk kunnen denken, oordelen en handelen met ondernemersgeest en creativiteit. Dit betekent eveneens respect voor anderen, voor andere culturen en gebruiken: een essentiële kwaliteit in een groep met ruim 200.000 medewerkers van 120 verschillende nationaliteiten.

PLEZIER: het leuk vinden om deel uit te maken van het bedrijf of van je team, trots zijn op wat je doet, een gevoel hebben iets te bereiken in de zoektocht naar meer kwaliteit en efficiëntie, en voelen dat je deel uitmaakt van uitdagende projecten.
BESCHEIDENHEID: dat wil zeggen eenvoud en het tegenovergestelde van aanstellerij, pretentie, hoogdravendheid, arrogantie en brallerigheid. Eenvoud impliceert niet naïviteit (eenvoudig wil niet zeggen onnozel!). Het gaat meer om discreet zijn, natuurlijke bescheidenheid tonen, gezond verstand, aandacht voor elkaar hebben en de moeite nemen om door elkaar te worden begrepen. Het gaat over het eerlijke werkrelaties, loskomen en het hebben van gevoel voor humor.

TEAMGEEST: Dit houdt in teamgeest, vriendschap, trouw, ruimhartigheid, eerlijk zijn bij het delen van de voordelen van gezamenlijk werk. Het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid en een instinctieve bereidheid om gezamenlijke inspanningen te ondersteunen wanneer alles fout lijkt te gaan.