De bedrijfsdoelstellingen en gedeelde normen van Capgemini zijn niet alleen waardevol voor onze eigen medewerkers en aandeelhouders, maar evenzeer voor alle andere deelnemers in de waardeketen. We zijn ervan overtuigd dat de doelstellingen alleen kunnen worden bereikt op basis van wederzijds respect en samenwerking.

Onze zeven waarden

Al vanaf de oprichting van Capgemini vormen zeven gemeenschappelijke waarden de basis voor ons handelen. Deze waarden zijn (samen met wettelijke voorschriften) van invloed op de manier waarop we voorzien in de behoeften van onze klanten en de manier waarop we ethisch verantwoord gedrag bevorderen binnen Capgemini en bij onze samenwerking met anderen.


Loyaliteit, integriteit, oprechtheid, een totale afwijzing van het gebruik van slinkse methoden om extra business aan te trekken of een bepaald voordeel te verkrijgen. Groei, winst of onafhankelijkheid hebben geen echte waarde, tenzij ze worden verkregen via volledige eerlijkheid en oprechtheid. Iedereen in de Group weet dat een gebrek aan openheid en integriteit bij onze zakelijke handelingen direct zal worden afgestraft.
Dit impliceert een gevoel voor ondernemerschap en een verlangen om verantwoorde risico’s aan te gaan en inzet te tonen (vanzelfsprekend gekoppeld aan een vastberadenheid om toezeggingen na te komen). Dit is de echte kern van ons concurrentievermogen: vastberadenheid bij beslissingen nemen of bij het afdwingen van de implementatie ervan, een periodieke aanvaarding om de koers en de gebaande paden op de proef te stellen. Durf moet ook samengaan met een bepaalde mate van voorzichtigheid en doordachtheid, zonder deze aspecten is een manager met lef in feite alleen maar gevaarlijk en roekeloos.

De bereidheid om zowel individuen als teams te ondersteunen, om besluiten zo dicht mogelijk te nemen tot het punt waarop ze in de praktijk worden gebracht. Vertrouwen betekent ook om binnen het bedrijf prioriteit te geven aan echte openhartigheid richting anderen en het zo uitgebreid mogelijk delen van ideeën en informatie.

Onafhankelijk kunnen denken, oordelen en handelen en ondernemersgeest en creativiteit. Het betekent eveneens respect voor anderen, voor andere culturen en gebruiken: een essentiële kwaliteit in een Group die bestaat uit ruim 200.000 mensen van 120 verschillende nationaliteiten.

Dit houdt in: het leuk vinden om deel uit te maken van het bedrijf of een team, trots te zijn op wat iemand doet, een gevoel te hebben iets te bereiken in de zoektocht naar meer kwaliteit en efficiëntie en onderdeel uit te maken van uitdagende projecten.

Dit wil zeggen eenvoud, het tegenovergestelde van aanstellerij, pretentie, hoogdravendheid, arrogantie en brallerigheid. Eenvoud impliceert niet naïviteit (eenvoudig wil niet zeggen onnozel!). Het gaat meer om discreet zijn, natuurlijke bescheidenheid tonen, gezond verstand, aandacht voor elkaar hebben en de moeite nemen om door elkaar te worden begrepen. Het gaat over het eerlijke werkrelaties, loskomen en het hebben van gevoel voor humor.

Dit houdt in teamgeest, vriendschap, trouw, ruimhartigheid, eerlijk zijn bij het delen van de voordelen van gezamenlijk werk. Het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid en een instinctieve bereidheid om gezamenlijke inspanningen te ondersteunen wanneer alles fout lijkt te gaan.

Ethische code

We hebben een formele Ethische code opgesteld, waarin deze waarden worden verduidelijkt. Lees meer over de manier waarop onze traditionele waarden en werkwijzen tot uiting komen in maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, de samenwerking met onze klanten en onze verhouding tot onze medewerkers.