Zeven waarden

Onze zeven kernwaarden zijn het uitgangspunt voor de gedragsregels die gelden voor onze teams: eerlijkheid, durf, vertrouwen, vrijheid, solidariteit/teamgeest, bescheidenheid en plezier. Deze waarden staan centraal in onze identiteit als maatschappelijk verantwoordelijke onderneming. Ze geven vorm aan onze duurzame en ethische cultuur en ze bevorderen een mentaliteit van integriteit en ethisch gedrag. Het leiderschap van het senior management en de betrokkenheid van onze teams zorgen ervoor dat deze waarden wereldwijd aan relevantie winnen.

Het gaat bij eerlijkheid in eerste instantie om het afwijzen van oneerlijke handelwijzen met het doel een bepaalde opdracht of een voordeel te behalen. Op basis van dit principe heeft Capgemini duidelijke regels opgesteld voor alle soorten provisies en geschenken.

 

 

 

Durf in de zin van ondernemersgeest en het verlangen om weloverwogen risico’s te nemen. Durf moet altijd gepaard gaan met omzichtigheid en oplettendheid, om te voorkomen dat er roekeloze beslissingen worden genomen.

 

 

 

Vertrouwen impliceert de bereidheid medewerkers en teams eigen verantwoordelijkheden te geven en managers de kans te bieden de gevolgen van hun ideeën en beslissingen te ervaren. Vertrouwen betekent ook een open geest en echte transparantie in de informatiestroom. Vertrouwen is het hart van onze Collaborative Business Experience®.

 

 

Vrijheid. Dit begrip impliceert creativiteit, innovatie, een onafhankelijke geest en respect voor anderen met verschillende culturen en gewoonten. Deze uitgangspunten zijn essentieel voor een onderneming met medewerkers van honderd verschillende nationaliteiten die werkzaam zijn in veertig landen.

 

 

 

Teamgeest. Het vermogen om in goede én slechte tijden samen te werken met klanten, collega’s en partners.

 

 

 

 

Bescheidenheid. In onze relaties met anderen en bij onze aanpak van problemen.

 

 

 

 

Zonder plezier is het vrijwel onmogelijk om welke bedrijfsvisie dan ook te realiseren.

 

 

 

 

Ethische code

Lees hoe onze waarden en onze ethische code op elk niveau van onze organisatie vorm geven aan onze bedrijfsactiviteiten.