Ga direct naar inhoud

Belastingen en douane

Belastingen en douane behoren tot de belangrijkste pijlers van een eerlijke samenleving. Ze beïnvloeden het wereldwijde concurrentievermogen van een land en voorzien in de gelden die nodig zijn om de staat zijn werk te laten doen.

Het creëren van vertrouwen tussen burgers, bedrijven en overheid helpt om het niveau van belastingnaleving te verhogen. Dit wordt mogelijk gemaakt door transparantie, het terugdringen van niet-naleving en het beschermen van kwetsbaren. Regeringen moeten ook frictieloze handel tussen natiestaten faciliteren, terwijl ze risico’s aan de grenzen beheren.

Bij Capgemini maken we het burgers gemakkelijk om hun belastingen te betalen. We werken samen met meer dan 30 wereldwijde belastingagentschappen en helpen hen om belasting- en douanestrategieën te ontwikkelen, beleid te implementeren en aan dataregelgeving te voldoen. We gebruiken vooruitgang in digitale middelen, AI, data en automatisering om de belastingdienst te transformeren, terwijl we ethische uitdagingen aanpakken bij het gebruik van nieuwe technologie, zoals machine learning, 5G-netwerken en robotica.

Hoe data-ecosystemen tot concurrentievoordeel leiden

Data-ecosystemen helpen organisaties de data die ze verzamelen, te gebruiken. Maar kunnen de data hen helpen concurrentievoordeel te behalen en nieuwe waarde te creëren?

Wat we doen

Een verschuiving in digitale verwachtingen betekent dat belastingdiensten moeten investeren in toegankelijke, omnichannel digitale diensten voor alle delen van de samenleving.

Burgers begrijpen belastingen en het belang ervan voor het ondersteunen van de rijkdom van een land en het bijdragen aan een eerlijker samenleving. Belastingdiensten moeten dat inzicht omzetten in naleving door iedereen een transparante en wrijvingsloze manier te bieden om de belastingen te betalen die ze verschuldigd zijn.

We ontwerpen gebruikersgerichte digitale diensten met een eenmalig principe dat maatschappelijke waarde ondersteunt door een verhoogde mate van toegankelijkheid. Realtime data maken het mogelijk om fiscale beslissingen te nemen op basis van transacties terwijl ze plaatsvinden.

Wij helpen ook om de persoonlijke contacten tussen belastingbetalers en autoriteiten efficiënter te laten verlopen. We gebruiken data en automatisering om de ervaring van agenten te transformeren door middel van augmented working waarbij technologie en menselijke expertise worden gecombineerd.

Nu overheidsinstellingen een data-gestuurd en digitaal bedrijfsmodel omarmen, is een verschuiving van legacy-infrastructuur naar cloud-platforms onvermijdelijk.

Hoewel verouderde IT-infrastructuur nog steeds deel uitmaakt van IT-landschappen van de overheid, groeit het besef dat verouderende systemen up-to-date moeten worden gebracht om toenemende workloads duurzaam en efficiënt te beheren.

We werken wereldwijd samen met belastingautoriteiten om de business case voor modernisering van verouderde systemen te bouwen en we plannen en ondersteunen de overgang naar moderne cloudgebaseerde architecturen.

We beheren flexibele, schaalbare cloud-omgevingen waarmee belastingdiensten data effectiever kunnen gebruiken, kosten kunnen verlagen, hun IT-estates kunnen vereenvoudigen en nieuwe services kunnen ondersteunen. Zonder deze transitie zou het onmogelijk zijn om te voldoen aan pieken in de vraag – zoals die tijdens de wereldwijde pandemie – en zouden beleidsmakers geen innovatieve digitale diensten kunnen lanceren.

Nu burgers en bedrijven steeds meer digitale en fysieke data delen, moeten de autoriteiten persoonlijke informatie beschermen en onethisch gebruik ervan voorkomen.

Belastingdiensten profiteren van de vierde industriële revolutie en gebruiken digitale tools zoals AI, machine learning en automatisering om gegevens vast te leggen en te analyseren. Hoewel data-inzichten zullen helpen om uiterst gepersonaliseerde belastingdienstverlening vorm te geven, moeten belastingautoriteiten transparant en onbevooroordeeld zijn over hoe die data beslissingen onderbouwen.

We ondersteunen de verschuiving van de nadruk van data-eigendom naar self-sovereignty – waarbij de burger verantwoordelijk is voor zijn data. Tegelijkertijd helpen we belastingautoriteiten om met nieuwe platformeconomieën te communiceren door veilige data-uitwisseling met sectoren op te bouwen om ervoor te zorgen dat de juiste data worden verzameld en om de betalingstrajecten van burgers soepel te laten verlopen.

Belasting- en douanefraude kost overheden jaarlijks miljarden en is zowel nationaal als internationaal een groeiend probleem.

Belastingdiensten zetten zich in om hun inkomsten op faire wijze te verhogen en degenen te vangen die het systeem proberen te misleiden. Maar fraudeurs streven voortdurend naar nieuwe methoden van belastingontduiking.

We bestrijden belastingfraude met geavanceerde dataplatforms die een veilige uitwisseling van informatie tussen autoriteiten in verschillende landen mogelijk maken. We werken samen met intergouvernementele organisaties om een internationaal antwoord te ontwikkelen. We gebruiken data en AI ook om anomalieën in zowel belasting- als douaneheffingen te detecteren, waardoor autoriteiten de overtreders kunnen opsporen en tegelijkertijd de kwetsbaren kunnen identificeren, zoals bedrijven die hun belasting niet kunnen betalen of mensen die zich niet bewust zijn van de toeslagen waarop ze recht hebben.

Handel is essentieel voor economische welvaart. Landen profiteren het meest wanneer de handel onbelemmerd de grenzen overschrijdt en gebruik maakt van innovaties uit andere sectoren.

In een wereld met open grenzen die gebaseerd is op het gemak van handel en transport, is het gezicht van de douane aanzienlijk veranderd. Terwijl economieën werken aan hun herstel van de Covid-19-pandemie, is het nog nooit zo belangrijk geweest om frictieloze handel te faciliteren. De douane moet echter ook productpiraterij, smokkel, illegale tewerkstelling en fraude in de handel voorkomen en tegelijkertijd de consument beschermen.

Gemak aan de ene kant en bescherming aan de andere kant vragen om intelligente processen. Deze maken steeds meer gebruik van wereldwijde supply chain initiatieven, voorspellende AI en goed opgeleid personeel, aangevuld met intelligente IT. Onze hedendaagse oplossingen voor inklaringen, risico en beveiliging, evenals digitale diensten, bevatten deze intelligentie om de douanetransformatie van belangrijke wereldeconomieën te ondersteunen.

Maak kennis met onze experts

Simon Pearson

VP, Capgemini, Global Tax and Trade Cluster Leader
“While tax brings essential funds to economies, compliance depends on the perception of tax justice. Authorities must ensure fairness by closing the tax gap and bearing down on the non-compliant. This is both a national and cross-border issue and tax authorities are recognizing the value of data sharing and tackling new forms of evasion with innovative detection capabilities.”

Ulrich Bonfig

Account Executive Ministry of Finance, Germany
“Tax administration, like the banking industry, has been a pioneer in applying IT. Having invested heavily in technology, the challenge today is both to maintain and modernize huge legacy IT landscapes and drive innovation to keep pace with demands posed by digitalization and globalization.”