Ga direct naar inhoud

Activiteiten van de board

De Board of Directors streeft naar een evenwichtige governancestructuur die is toegesneden op Capgemini en zich kan aanpassen aan de omstandigheden en uitdagingen die specifiek zijn voor de Group.

De board is trouw aan de geschiedenis en de waarden van de Group, en streeft naar het bereiken van het doel van duurzame en verantwoorde groei, dat al meer dan 50 jaar kenmerkend is voor Capgemini.

Een onafhankelijke en evenwichtige Board of Directors

Informatie op 31 december 202114
directors (1)
82%
independent directors (2)
45%
female directors (3)
58
average age
43%
internationalization
5 years
average length of office
1
director representing employee shareholders
2
directors representing employees

N.B. Informatie op 31 december 2021. 1. Twaalf bestuurders gekozen door de aandeelhouders; de twee bestuurders die de werknemers vertegenwoordigen, zijn benoemd in overeenstemming met het systeem van werknemervertegenwoordiging. 2. De bestuurders die werknemers en werknemer-aandeelhouders vertegenwoordigen, worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van het onafhankelijkheidspercentage, in overeenstemming met de bepalingen van de AFEP-MEDEF-code. 3. De bestuurders die werknemers en werknemer-aandeelhouders vertegenwoordigen, worden niet in aanmerking genomen bij dit percentage, in overeenstemming met de bepalingen van de Franse Commercial Code.


Als onderdeel van ons beleid op het gebied van milieu, maatschappij en governance hebben we ons ten doel gesteld om de beste corporate governance na te streven.

Bestuurlijke diversiteit

In overeenstemming met ons diversiteitsbeleid zorgt de Board of Directors voor evenwicht en pluraliteit als het gaat om expertise met betrekking tot de uitdagingen waarmee de Group wordt geconfronteerd. Met een scala aan ervaring en nationaliteiten, en aandacht voor het genderevenwicht, zijn alle bestuurders toegewijd aan de fundamentele waarden van de Group.

De Board of Directors besliste daarom om de volgende doelstellingen vast te stellen voor de samenstelling in de periode van 2018 tot 2022:

  • Internationale diversificatie om veranderingen in de geografische spreiding en activiteiten van de Group te weerspiegelen
  • Diversificatie van profielen en expertise
  • Gespreide verlenging van de ambtstermijnen
  • Behoud van een afgemeten aantal bestuurders die samenhang en collectieve besluitvorming mogelijk maken.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert minimaal zes keer per jaar. De vergaderingen worden door de voorzitter bijeengeroepen volgens een tijdschema dat door het bestuur vóór het einde van het voorgaande jaar is overeengekomen. Dit tijdschema kan in de loop van het jaar worden gewijzigd in verband met onvoorziene omstandigheden of op verzoek van meer dan één bestuurder. In 2021 is de Board of Directors 9 keer bijeengekomen en zijn er 2 executive sessies gehouden. De gemiddelde opkomst was 100%.

Activiteiten van de Board of Directors in 2021

De Board of Directors werkt actief en intensief aan (i) de strategieën, prestaties en organisatie van de Group, en ESG, (ii) governance, (iii) risicomonitoring, (iv) het analyseren van accounts, (v) talentmanagement en diversiteit, evenals (vi) beloning van uitvoerende bedrijfsfunctionarissen en bestuurders.

Interne regels

De Board heeft interne werkingsregels opgesteld en goedgekeurd, voornamelijk om de reikwijdte en de grondslagen voor uitoefening te verduidelijken van de verschillende bevoegdheden die zijn toevertrouwd aan de Board, en de gespecialiseerde commissies, de voorzitter en CEO, de vice-voorzitter en de eerste onafhankelijke bestuurder. De regels omvatten ook de lijst van verplichtingen uit hoofde van de Richtlijn Bedrijfsethiek waaraan bestuurders zich hebben verbonden.

Voor meer informatie over onze governance kunt u het onderstaande document downloaden: