Ons programma voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Samen werken aan de toekomst die we willen voor onze mensen, onze samenleving en onze planeet

Nu de relatie tussen het bedrijfsleven en de samenleving zich verder ontwikkelt, zetten wij ons in om de grootste uitdagingen voor de samenleving aan te pakken. Dit gebeurt door samen te werken met onze klanten, onze mensen en onze partners op drie gebieden:

  • Duurzaamheid: door duurzaam denken te stimuleren in onze activiteiten en het werk dat we met klanten doen;
  • Digitale inclusie: door de passies en vaardigheden van onze mensen te gebruiken om de digitale kloof te overbruggen;
  • Diversiteit en inclusie: door een inclusieve cultuur te bevorderen met een diverse groep medewerkers.

Onze Social Response Unit mobiliseert mensen en middelen binnen Capgemini om snel te reageren op de meest urgente crises in de wereld en zo veel mogelijk individuen en gemeenschappen te helpen.

Daarbij combineren we de kracht van de nieuwste technologie met onze menselijke energie, ondersteunen we de volgende generatie digitale vernieuwers en bouwen we aan een inclusieve cultuur waarin iedereen zijn ware, authentieke zelf kan zijn.

Met ons werk ondersteunen wij 11 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de VN. Onze sociale en ecologische verantwoordelijkheid krijgt vorm door onze inzet op nationaal, regionaal en mondiaal niveau. Door deze inzet helpen we een meer inclusieve en duurzame toekomst op te bouwen voor onze planeet.

Er is nog nooit een beter moment geweest om technologie en talent in te zetten om uitdagingen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur aan te pakken. Meer informatie over onze algemene CSR-strategie.

 

“Capgemini wil maatgevend zijn in het ondersteunen van onze samenleving.” Aiman Ezzat, Chief Executive Officer van Capgemini

Onze impact

  • Meer dan 1 miljoen levens worden beïnvloed door onze respons op de COVID-19-crisis

  • 000+ begunstigden van digitale alfabetiseringsprogramma's in 2021

  • 30% vermindering van de CO2-footprint per werknemer tussen 2016 en 2020

  • 30% van alle promoties tot en vacatures voor vice-president ingevuld door vrouwen

Thought leadership

De grote digitale ongelijkheid

Waarom digitale inclusie wereldwijd prioriteit moet krijgen

Circulaire economie voor een duurzame toekomst

Hoe organisaties consumenten kunnen helpen om de transitie naar een circulaire economie te...

Ontmoet ons team

Shobha Meera

Chief Corporate Social Responsibility Officer

James Robey

James is the Global Head of Corporate Sustainability at Capgemini. He manages sustainability risks and drives our program to reduce environmental impacts in our most material areas.

Lucie Taurines

Digital Inclusion, CSR, Financial Services

Ontdek meer over Capgemini en onze MVO-initiatieven

Bedrijfsprofiel & kerncijfers

Capgemini is een wereldwijde, maatschappelijk verantwoorde en multiculturele marktleider met...

Leiderschap, waarden en ethiek

Ons commitment aan de hoogste ethische normen en onze eigen kernwaarden ligt ten grondslag...