Ga direct naar inhoud

Slechts één op de twee producenten wereldwijd draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van het akkoord van Parijs

15 jun. 2021

Wereldwijd spant slechts 51 procent van de producenten zich in om bij te dragen aan het klimaatakkoord van Parijs en de stijgende temperaturen tegen te gaan door de uitstoot te verminderen. Duitse en Franse bedrijven lopen voorop: van hen is respectievelijk 68 en 67 procent op koers om te voldoen aan de Parijse klimaatakkoorden [1]. Nederland bezet wereldwijd een vijfde plaats met 55 procent van de bedrijven. Dit blijkt uit de nieuwe studie “Sustainable operations: A comprehensive guide for manufacturers” van het Capgemini Research Institute, waarvoor 1.000 executives in twaalf landen werden ondervraagd. Het toont ook aan dat producenten technologie gebruiken om hun duurzaamheidsagenda uit te voeren: meer dan de helft (56 procent) van de fabrikanten richt zich op het gebruik van digitale technologieën om duurzamer te worden.

Sommige producenten stellen ambitieuze duurzaamheidsdoelen voor het komende decennium: één op de vijf (20 procent) streeft naar een koolstofneutrale bedrijfsvoering; twee op de vijf (40 procent) streeft naar 100 procent hernieuwbare energie in 2030. De fabrikanten merken tot dusver grote voordelen van duurzaamheidsmaatregelen: zo laat 89 procent van de respondenten die duurzaamheidsinitiatieven implementeren, een verbeterde merkreputatie optekenen. 81 procent noteert een positievere milieu-, sociale en governance (ESG) rating voor hun bedrijf. Bovendien bereikte 97 procent efficiency- en productiviteitswinst en bespaarde meer dan tweederde (68 procent) van de fabrikanten op verpakkingskosten. Bovendien merkte een op de twee respondenten op dat de motivatie van de werknemers was toegenomen. Bijna alle bedrijven (98%) waren in staat om afval te verminderen door middel van duurzaamheidspraktijken en 94% noteerde een vermindering van hun uitstoot van broeikasgassen – beide topprioriteiten voor producenten.

Volgens de auteurs van de studie ontbreekt het de verwerkende industrie echter aan een alomvattende aanpak en zijn de toepassingen op het gebied van duurzaamheid nog weinig ontwikkeld. Zo heeft gemiddeld slechts 10% van de bedrijven in alle productiesectoren een holistische benadering van duurzame productie waarbij de zes R-principes – Reduce, Reuse, Recycle, Recover, Redesign en Remanufacture – worden toegepast. In de sector consumptiegoederen is dat al 15 procent, gevolgd door de sector industriële en kapitaalgoederen met 11 procent duurzame fabrikanten en de automobielsector met 10 procent. Over het geheel genomen passen productiebedrijven slechts 11 procent van de duurzaamheidsinitiatieven die in het hele bedrijf worden ingevoerd, toe. Slechts een op de vijf respondenten is van mening dat duurzaamheid volledig is geïntegreerd in de productiestrategie.

“Het lijkt tegenstrijdig dat producenten slechts ongeveer één op de tien duurzaamheidsinitiatieven op grote schaal implementeren en 51% zich wil conformeren aan klimaatdoelstellingen van Parijs – gezien de enorme voordelen die duurzame toepassingen voor hen opleveren”, aldus Diederik Vieleers, verantwoordelijk voor het marktsegment Manufacturing, Automotive, Life Sciences & Technology bij Capgemini. “Manufacuring drijft zijn duurzaamheidsagenda met name aan door de efficiëntie van technologie en data. We zien dat er steeds meer wordt geïnvesteerd in digitale technologieën; vaak gaan fabrikanten samenwerkingsverbanden aan met gevestigde technologiebedrijven en start-ups om hun duurzaamheidsoplossingen verder te ontwikkelen. Dit opent voor hen alle mogelijkheden om winstgevende groei in evenwicht te brengen met duurzaamheid.”

Minimaliseer de volledige CO2-voetafdruk

38 procent van de bedrijven besteedt aandacht aan directe emissies waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn of die ze zelf controleren (Scope 1-emissies). Slechts 22 procent van de fabrikanten houdt in hun duurzaamheidstoepassing ook rekening met indirecte emissies van hun activiteiten (Scope 2) – bijvoorbeeld van de opwekking van de elektriciteit die ze gebruiken. 27 procent omvat indirecte emissies die plaatsvinden in de waardeketen van het bedrijf (Scope 3-emissies). Dit betekent dat drijvende krachten achter de CO2-uitstoot buiten de interne processen gewoonlijk worden genegeerd.

Tot nu toe is er vaak een probleem geweest met het vaststellen van doelstellingen: bij niet eens één op de drie fabrikanten zijn de besluitvormers voor duurzaamheid en het management het eens over hun duurzaamheidsdoelstellingen. Volgens de studie moeten fabrikanten ook verder gaan dan de standaard “lean” en groene toepassingen – verminderen, hergebruiken, recycleren. In een bredere aanpak moeten zij zich ook richten op hergebruik, herontwerp en herfabricage. Hoewel de meeste productiebedrijven zich richten op directe emissies om hun doel van koolstofneutraliteit te bereiken, komt een groot deel van hun CO2-voetafdruk voort uit indirecte emissies van hun organisatie en waardeketen.

De auteurs van de studie schetsen de volgende succesfactoren voor bedrijven om duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken:

  1. Afstemming tussen bedrijfsteams en leidinggevenden op het gebied van duurzaamheid om synergieën tussen bedrijfsontwikkeling en duurzaamheid te identificeren en een gemeenschappelijke agenda op te stellen;
  2. Samenwerken met klanten en leveranciers om indirecte emissies te verminderen;
  3. Transparantie creëren door zinvolle rapportage en verantwoordingsplicht;
  4. Duurzame werkmethoden en bedrijfsculturen verankeren;
  5. Investeren in technologie en datagestuurde innovatie om ervoor te zorgen dat duurzaamheid en winstgevende groei hand in hand gaan.

Methodologie van de studie

Capgemini Research Institute ondervroeg 1.000 executives bij grote productiebedrijven met een omzet van meer dan 1 miljard dollar, verdeeld over bedrijfsfuncties en regio’s. 480 van de ondervraagde bedrijven waren vertegenwoordigd door een hoger kaderlid van elk van de bedrijfsafdelingen en de voor duurzaamheid verantwoordelijke functie. Daarnaast hebben de onderzoekers één-op-één gesprekken gevoerd met 15 topmanagers op het gebied van duurzaamheid van toonaangevende industriële bedrijven.

[1] In deze studie worden duurzame fabrikanten gedefinieerd als organisaties die alle zes R’s – Reduce, Reuse, Recycle, Recover, Redesign en Remanufacture – toepassen en hun hele waardeketen duurzaam maken.