Ga direct naar inhoud

Quality Assurance is nu een business prioriteit bij het leveren van een betrouwbare digitale bedrijfstransformatie

05 nov. 2020

De 12e editie van het World Quality Report 2020-21 (WQR), gepubliceerd door Capgemini, Sogeti en Micro Focus, toont de gestage evolutie van Quality Assurance (QA) van een backoffice-functie naar een integraal onderdeel van een bredere digitale bedrijfstransformatie. Bijdragen aan de bedrijfsgroei en bedrijfsresultaten was de hoogst gewaardeerde doelstelling voor testen en QA met 74% – 6 procentpunten hoger dan in 2018.

Het WQR 2020 benadrukt dat de verwachtingen ten aanzien van QA zijn gestegen, onder meer om de groei van het bedrijf te ondersteunen en om de tevredenheid van de eindgebruiker te waarborgen. Er is op het gebied van QA vooruitgang geboekt die slechts in geringe mate werd belemmerd door terugkerende uitdagingen, waaronder lacunes in testvaardigheden en het behalen van rendement op investeringen in testautomatisering.

De adoptie van agile en DevOps neemt gestaag toe, maar uitdagingen blijven bestaan

In lijn met de trend die de afgelopen twee jaar werd waargenomen, zagen de onderzoekers ook dit jaar een versnelling in de acceptatie van Agile- en DevOps-methodologieën. Hoewel er een duidelijke focus ligt op het verhogen van het niveau van testautomatisering en het verschuiven van testen naar ‘shift left’ [1] met Agile en DevOps, blijft het een uitdaging om hogere niveaus van in-sprintautomatisering [2] te bereiken.

Verwachtingen van de voordelen die AI en ML kunnen bieden aan QA blijven hoog

Het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) in QA is ook toegenomen. 88% van de respondenten zei dat AI nu het sterkste groeigebied is van hun testactiviteiten, en 86% beschouwt AI als een belangrijk criterium voor het selecteren van nieuwe QA-oplossingen. Hoewel de voordelen misschien nog niet volledig binnen bereik zijn, is de overgrote meerderheid enthousiast over de vooruitzichten voor AI en Machine Learning. De grootste uitdaging bij het toepassen van AI en Machine Learning in QA zijn lacunes in de hiervoor benodigde vaardigheden, genoemd door 34% van de respondenten (twee procentpunten lager dan vorig jaar).

Testautomatisering: organisaties werken aan meer controle over hun QA-activiteiten

Eerdere World Quality Reports hebben consequent aangetoond dat er uitdagingen zijn op het gebied van testautomatisering. Bij het bereiken van kwaliteitszorg op het door een professional gewenste niveau van testautomatisering, was de meest voorkomende uitdaging in 2019 de frequentie waarmee applicaties veranderden. In voorgaande jaren werd het gebrek aan mensen met voldoende specialistische vaardigheden en ervaring binnen testautomatisering benadrukt. In de enquête van 2020 toonden organisaties een zeker vertrouwen toen hen werd gevraagd naar hun mening over verschillende aspecten van testautomatisering: 68% zei dat ze over de vereiste automatiseringstools beschikken, terwijl 63% genoeg tijd heeft om tests te automatiseren. Ondanks deze veelbelovende statistieken had slechts 37% het gevoel dat ze die investering terugverdienen, wat duidt op een kloof tussen vertrouwen en resultaten.

COVID-19 en QA: hoewel er momenteel veel uitdagingen zijn, profiteren organisaties van de pandemie om hun benadering van QA te verbeteren

Als gevolg van de pandemie zei 47% van de respondenten dat er aanzienlijk meer aandacht zou zijn voor het valideren van klantervaringen en voor het testen van bruikbaarheid. Zo’n 43% van de respondenten zei dat de focus op meer en betere samenwerkingstools zal toenemen, en 34% zei dat ze meer externe toegang tot testsystemen en testomgevingen nodig zullen hebben. Er zijn ook COVID-19-gerelateerde QA-implicaties rond beveiliging: 83% van de CIO’s en IT-directeuren zei dat hun bezorgdheid over de beveiliging van applicaties de afgelopen 12 maanden is toegenomen, waarschijnlijk als gevolg van de overgang naar thuiswerken.

“Ondanks de uitdagingen die COVID-19 met zich meebrengt, is het een veelbelovend jaar geweest voor orkestratie en quality assurance in ondernemingen”, zegt Mark Buenen, Global Leader of Digital Assurance and Quality Engineering Services bij Capgemini Group. “In feite heeft COVID-19 als accelerator voor QA opgetreden en het integrale belang ervan voor de operatie aangetoond. Het is bemoedigend om te zien dat QA-professionals optimistisch zijn over hun testmogelijkheden. Zoals de bevindingen laten zien, komt dit optimisme echter niet altijd overeen met de resultaten. Door meer te vertrouwen op cloudinfrastructuur en verder te gaan met AI voor QA, zullen deze teams sneller en slimmer kunnen werken en een grotere zakelijke impact hebben.”

Raffi Margaliot, Micro Focus Senior Vice President en General Manager voor Application Delivery Management, zei: “QA-teams zijn dunner gezaaid dan ooit tevoren en doen meer met minder. Dit heeft hen geholpen zich voor te bereiden op de uitdagingen van de COVID-19-pandemie, die nieuwe initiatieven op het gebied van digitale transformatie hebben versneld, en lopende initiatieven een boost hebben gegeven. Het World Quality Report van dit jaar biedt een uniek inzicht in hoe organisaties voor softwarekwaliteit zich aanpassen aan het nieuwe normaal en de escalerende urgentie voor modernisering. Over de hele linie is vooruitgang geboekt en onze klanten willen nu de automatisering binnen hun organisatie uitbreiden en de automatisering verbeteren door een grotere acceptatie van AI.”

Voor meer informatie en de aanbevelingen op basis van het onderzoek, bekijk hier het volledige rapport.

Onderzoeksmethodologie World Quality Report 2020

Het World Quality Report, dat dit jaar 1.750 CIO’s en andere senior technologieprofessionals heeft geïnterviewd, uit 10 branches, uit 32 landen, is het enige wereldwijde rapport waarin de kwaliteit van applicaties en testtrends worden geanalyseerd. Het wordt sinds 2009 jaarlijks geproduceerd. Nu in zijn 12e editie, adopteerde het 2019-rapport gegevensverzameling via computerondersteunde telefonische interviews. Op basis van een analyse van zes respondentengroepen: CIO, VP Applications, IT Director, QA / Testing Manager, CDO / CMO en CTO / Product Head, ondervroeg het rapport respondenten van over de hele wereld door middel van kwantitatieve interviews gevolgd door kwalitatieve diepgaande discussies.

[1] “Shift Left” is een handeling die bedoeld is om defecten vroeg in het software delivery proces op te sporen en te voorkomen.

[2] “In-sprint automatisering” houdt in dat de tests worden geautomatiseerd in dezelfde sprint waarin de functionaliteiten worden ontwikkeld of gewijzigd.