Ga direct naar inhoud

Open Data Maturity Report 2021: steeds meer EU-landen begrijpen en meten met succes de impact van open data

17 dec. 2021

De reactie op de COVID-19-pandemie heeft regeringen ertoe aangezet initiatieven te nemen om data toegankelijker en inzichtelijker te maken voor de Europese burgers.

Europa heeft in het afgelopen jaar forse vooruitgang geboekt in het toepassen en meten van open data. Als wordt gekeken naar beleid, impact, portals en kwaliteit van open data hebben Europese landen in 2021 een gezamenlijke volwassenheidsscore van 81% behaald, een stijging van drie procentpunten ten opzichte van 2020.  Dit blijkt uit het Open Data Maturity Report 2021, een jaarlijkse studie uitgevoerd door Capgemini Invent, waarin het niveau van open data-volwassenheid in Europa wordt gemeten.

Het rapport geeft een gedetailleerd overzicht van de vooruitgang die de Europese landen hebben geboekt op het gebied van de publicatie en het hergebruik van open data en van de verschillende prioriteiten die zij hebben gesteld om dit mogelijk te maken. Het verslag is opgesteld op verzoek van de Europese Commissie en het Publicatiebureau van de Europese Unie in het kader van data.europa.eu* en wordt gecoördineerd door Capgemini Invent [1].

Onderstaand diagram toont hoe de landen bij de beoordeling scoorden op hun open data-volwassenheid, waarbij vier categorieën werden onderscheiden, van “beginners” tot “trendsetters” [2].

Na zes jaar lang een trendsetter te zijn geweest, is Frankrijk nu de meest volwassen open-datanatie van Europa, met een score van 97,5%. Opmerkelijk zijn ook de topprestaties van landen buiten de EU27. Zo maakte Noorwegen een sprong van beginner naar fast-tracker en werd Oekraïne in 2021 een trendsetter.

In het verslag voor 2021 werden drie opmerkelijke trends vastgesteld, die zowel de waarde van open data erkennen als de noodzaak voor landen om samen te werken en lessen uit elkaars ervaringen te trekken om de waarde van open data te maximaliseren:

 1. Veel EU-lidstaten blijven zich inzetten voor open data
  Veel lidstaten zeggen bezig te zijn met de omzetting van de richtlijn open data (Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad) in hun eigen nationale wetgeving of dat zij deze al hebben voltooid. De richtlijn open data is in juli 2019 in werking getreden en is het kerndocument van het rechtskader van de Europese Unie dat toeziet op open data en het hergebruik daarvan.
 2. De COVID-19-pandemie maakte de waarde en de impact van open data in 2021 zichtbaar
  De analyse van 2021 heeft aangetoond dat open data een grote sociale impact hebben op de bewustmaking van gezondheids- en welzijnsgerelateerde kwesties, zoals de huidige COVID-19-pandemie. Vorig jaar heeft de noodzaak om op de crisis te reageren ertoe geleid dat veel landen zijn begonnen met het publiceren van gerelateerde data en met het ontwikkelen van initiatieven en dashboards om data voor Europese burgers begrijpelijker en inzichtelijker te maken. In 2021 zijn de initiatieven en dashboards in de meeste gevallen aangevuld met onder meer recente statistieken over de nationale vaccinatiegraad, de vaccinatieproductiecapaciteit, de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen en de middelen voor intensieve zorg. De beoordeling van dit jaar toont dan ook aan dat de grote sociale impact die door deze inspanningen wordt gecreëerd, wordt voortgezet en versterkt.
 3. Inzicht in en monitoring en meting van de impact van open data wordt steeds belangrijker
  Steeds meer Europese landen slagen erin inzicht te krijgen in de mate waarin open data worden hergebruikt en waarde wordt gecreëerd. Dit is in overeenstemming met een van de doelstellingen van de richtlijn open data om het volledige potentieel van het hergebruik van open data te benutten. In 2021 is er een duidelijke trend naar het uitvoeren van diepgaand onderzoek, zoals deskresearch of enquêtes, om de impact van open data te kwantificeren en te verifiëren. Dit zal op lange termijn resulteren in een meer gestructureerde en op elkaar afgestemde aanpak van het meten van de impact van open data en nauwkeuriger ramingen van de impact op de maatschappij en de economie als geheel.

Het creëren van impact, sociaal, economisch of ecologisch, met behulp van open data kan worden beschouwd als het ultieme doel van open data-inspanningen in heel Europa,” aldus Daphne van Hesteren, consultant bij Capgemini Invent en medeauteur van het rapport. “Om hergebruik gemakkelijker te maken is het cruciaal is om het juiste beleid te hebben, om te beschikken over een hoge datakwaliteit en over geavanceerde portals om data te vinden en de interactie tussen uitgevers en hergebruikers te bevorderen. De talrijke data-gestuurde dashboards en initiatieven in verband met de COVID-19-pandemie zijn mooie voorbeelden van de impact die met open data kan worden bereikt.

Over het Open Data Maturity Report
Data.europa.eu voert sinds 2015 een jaarlijkse benchmark uit, waarbij Europese landen beoordeeld worden op hun open-data-volwassenheid en waarbij hun voortgang van jaar tot jaar wordt gedocumenteerd. Het doel is de ontwikkeling van landen op het gebied van hun open-data-toepassingen te ondersteunen en hen in staat te stellen van elkaar te leren.

Eindnoot
De landen waarop de beoordeling van 2021 betrekking heeft, omvatten de lidstaten van de EU27, alsook de EVA-landen: IJsland, Noorwegen en Zwitserland. Ook de landen van het Oostelijk Partnerschap (OP) Georgië en Oekraïne, alsook Montenegro en het Verenigd Koninkrijk (VK).

Over data.europa.eu
Open data is informatie die door iedereen vrij kan worden gebruikt, gewijzigd en gedeeld. De informatie wordt verzameld, geproduceerd of betaald door overheidsinstanties, particuliere organisaties en burgers. De voordelen van open data zijn onder meer een toename van de transparantie en verantwoordingsplicht van de overheid en tastbare sociale en economische voordelen voor burgers, bedrijven en het maatschappelijk middenveld.

Data.europa.eu is het officiële portaal voor Europese open data. Het portal is in het voorjaar van 2021 gelanceerd en integreert het reeds bestaande Europese dataportal en het portal voor open data van de Europese Unie in één coherent kernonderdeel van de door de Europese Unie, haar instellingen en de lidstaten opgezette data-infrastructuur voor de publieke sector. Net als zijn voorgangers biedt data.europa.eu drie belangrijke pijlers:

 • toegang tot openbare databronnen in heel Europa via het centrale aanspreekpunt, namelijk de portal zelf, die meer dan 1 miljoen datasets over 36 landen, 6 EU-instellingen en 79 andere EU-organen en -agentschappen aanbiedt;
 • ondersteuning van de EU-instellingen en de lidstaten via het opzetten van community’s van nationale portals met open data en beleidsmakers, opleiding en consultancy om de publicatie van data te verbeteren, te ondersteunen en te documenteren;
 • bewijs van de sociaaleconomische voordelen van het hergebruik van overheidsdata en diverse stimulansen om het gebruik en het creëren van waarde te bevorderen en onder de aandacht te brengen.

Ga voor meer informatie over data.europa.eu naar:

 • https://data.europa.eu/en/dashboard/2021
 • https://data.europa.eu/sites/default/files/landscaping_insight_report_n7_2021.pdf

Over Capgemini Invent
Capgemini Invent is het digitale innovatie-, ontwerp- en transformatiemerk van de Capgemini Group dat CxO’s in staat stelt de toekomst van hun bedrijf te zien en vorm te geven. Capgemini Invent is gevestigd in meer dan 36 kantoren en 37 creatieve studio’s over de hele wereld en bestaat uit een 10.000+ sterk team van strategen, datawetenschappers, product- en experience designers, merkexperts en technologen die nieuwe digitale diensten, producten, ervaringen en bedrijfsmodellen ontwikkelen voor duurzame groei.

Capgemini Invent is een integraal onderdeel van Capgemini, wereldwijd een toonaangevende partners voor organisaties bij het beheren en transformeren van hun bedrijf door middel van technologie. Capgemini Group wordt gedreven door zijn doel om menselijk potentieel te ontsluiten door middel van technologie – voor een inclusieve en duurzame toekomst. Capgemini is een verantwoordelijke en diverse organisatie met een team van meer dan 300.000 medewerkers in bijna 50 landen. Een 50-jarige geschiedenis en diepgaande expertise in de sector zijn de belangrijkste redenen waarom klanten Capgemini het volledige spectrum van hun zakelijke behoeften toevertrouwen – van strategie en ontwerp tot bedrijfsvoering. Daarbij richt het bedrijf zich op snel evoluerende innovaties in cloud, data, AI, connectiviteit, software, digitale engineering en platforms. De omzet van de groep bedroeg in 2020 16 miljard euro.

Get The Future You Want | www.capgemini.com/nl-nl

[1] Data.europa.eu is een initiatief van de Europese Commissie, dat wordt uitgevoerd met de steun van een consortium onder leiding van Capgemini Invent, waaronder Intrasoft International, Fraunhofer Fokus, Agiledrop, OMMAX, con terra, 52°North, Timelex, Universidad Politécnica de Madrid, en the Lisbon Council. Het Publicatiebureau van de Europese Unie is verantwoordelijk voor het contractbeheer van data.europa.eu.

[2] Inbegrepen landen: Georgië (GE), Slowakije (SK), Malta (MT), Montenegro (ME), België (BE), Hongarije (HU), IJsland (IS), Verenigd Koninkrijk (UK), Zwitserland (CH), Portugal (PT), Luxemburg (LU), Tsjechië (CZ), Roemenië (RO), Letland (LV), Bulgarije (BG), Griekenland (GR), Kroatië (HR), Zweden (SE), Finland (FI), Duitsland (DE), Litouwen (LT), Denemarken (DK), Noorwegen (NO), Cyprus (CY), Nederland (NL), Slovenië (SI), Italië (IT), Oostenrijk (AT), Oekraïne (UA), Estland (EE), Polen (PL), Spanje (ES), Ierland (IE) en Frankrijk (FR).