Ga direct naar inhoud

Op software gebaseerde omzet van organisaties zal naar verwachting verviervoudigen tegen 2030

De wereldeconomie staat aan het begin van een nieuw tijdperk: digitale technologieën zijn niet langer slechts add-ons of hulpmiddelen, maar worden een belangrijk strategisch bestanddeel

20 nov. 2023

Software zal tegen 2030 een grote bijdrage leveren aan de omzet van bedrijven. Dit blijkt uit het nieuwste rapport van Capgemini Research Institute “The Art of Software: the new route to value creation across industries“. Organisaties verwachten dat hun inkomsten uit software [1] zullen groeien van 7% in 2022 tot 29% in 2030. In alle sectoren versnellen software en op software gebaseerde technologieën zoals cloud, Internet of Things (IoT), krachtige netwerken (inclusief 5G) en AI/Machine Learning [2] innovatie en onderzoek en ontwikkeling (R&D) voor producten en diensten, creëren ze gepersonaliseerde klantervaringen, introduceren ze nieuwe inkomstenstromen en bedrijfsmodellen en verlagen ze de kosten.

Volgens het onderzoek zijn organisaties in alle sectoren zichzelf opnieuw aan het uitvinden als softwarebedrijven en stappen ze af van de traditionele op hardware-georiënteerde business. Op dit moment identificeert een kwart van de bedrijven zich al als ‘softwarebedrijf'[3] en nog eens 32% verwacht de komende 3 tot 5 jaar de status van softwarebedrijf te krijgen. Bijna 60% van de organisaties is het erover eens dat software-gedreven transformatie nu een onderwerp is voor de directie en de meerderheid ziet het als een strategische mogelijkheid om de concurrentie voor te blijven, bedrijfsmodellen te transformeren en nieuwe waarde te ontsluiten voor hun klanten, in plaats van een hulpmiddel of een add-on.

Succesvolle software-gedreven transformatie zal naar verwachting tegen 2030 aanzienlijke financiële voordelen opleveren voor organisaties in alle sectoren, zegt het rapport. De telecomsector leidt deze trend met een voorspelde omzetstijging van 39%, gevolgd door de auto-industrie en de financiële sector (elk 32%) en life sciences (31%).

Organisaties investeren een vijfde van hun R&D-budget in software-gedreven initiatieven

Volgens het rapport wordt momenteel bijna 18% van de totale R&D-budgetten besteed aan software-gedreven initiatieven. Meer nog, er wordt verwacht dat de investeringen in software-gedreven transformatie zullen versnellen, met 60% van de organisaties in alle sectoren die van plan zijn hun investeringen in software-initiatieven de komende twee jaar met 9% te verhogen. Van deze investeringen is meer dan een derde gericht op product- of services-engineering.

Generatieve AI: een belangrijke versneller voor software-gedreven transformatie

Naarmate de vraag naar verbonden, intelligente producten en diensten toeneemt, wenden organisaties zich tot technologieën zoals generatieve AI om ingenieurs te helpen tijdens de hele levenscyclus van softwareontwikkeling en om de oplevering van de softwarecode te versnellen. Volgens het rapport wordt verwacht dat generatieve AI-tools de tijdsbesparing voor software-engineering de komende drie jaar zullen verhogen van 15% tot 43%.

Uit het onderzoek blijkt dat zeven op de 10 organisaties van plan zijn om het komende jaar generatieve AI te gebruiken om bestaande software engineering aan te vullen en te verbeteren en verwachten dat deze tools de komende drie jaar zullen helpen bij het creëren van 37% van de code. Slechts 28% van de ondervraagde organisaties heeft aangegeven dat ze niet van plan zijn om generatieve AI te gebruiken om software engineering te ondersteunen in de komende 12 maanden.

Meeste organisaties nog in beginfase transformatie

Ondanks significante voordelen bevindt 68% van de organisaties zich nog in de vroege experimenteerfase van hun software-gestuurde transformatie. Slechts 29% van de organisaties is begonnen met het schalen en gebruiken van software om transformatie te stimuleren, terwijl slechts 5% volledig geschaalde initiatieven heeft geïmplementeerd.

Om het volledige potentieel van software te realiseren, moeten organisaties zorgen voor interoperabiliteit en flexibiliteit tussen verschillende platforms. Minder dan de helft (48%) van de organisaties heeft echter een zeer schaalbare architectuur. Het rapport benadrukt dat bijna 40% van de software-investeringen van organisaties momenteel gericht is op het onderhouden van legacy-producten. Het beheren van operationele kosten en prestatieniveaus op de lange termijn wordt een kritieke uitdaging bij de overgang naar meer toekomstbestendige architecturen.

Juiste talent sleutel tot succes

Het koesteren van talent is ook de sleutel tot het realiseren van software-gedreven succes. Hoewel organisaties verwachten dat 39% van hun medewerkers de komende drie jaar aan softwareoplossingen gaat werken, is er een tekort aan essentiële vaardigheden, met name op gebieden als cyberbeveiliging en compliance (61%), AI, machine learning (ML) en deep learning (DL) [4] (elk 60%), en data en cloud (57%).

We zijn een nieuw tijdperk van software-gedreven zakendoen ingegaan“, zegt William Rozé, CEO van Capgemini Engineering en lid van de Group Executive Board van Capgemini. “Organisaties hebben een mentaliteitsverandering nodig als ze zich willen onderscheiden, innoveren en concurrerend willen blijven. Het denken moet afstappen van het gebruik van digitale technologieën als een add-on, of een hulpmiddel om kreukels te repareren en randen glad te strijken. In plaats daarvan moeten leiders software zien als een belangrijk strategisch bedrijfsmiddel dat een groot aantal voordelen kan ontsluiten en waarmee ze zich kunnen onderscheiden van de concurrentie. Maar om software excellence te bereiken en de voordelen die het te bieden heeft, zullen organisaties holistisch moeten denken: van het aangaan van strategische partnerschappen waar nodig, tot het definiëren van een duidelijke transformationele routekaart om ervoor te zorgen dat de architectuur die eraan ten grondslag ligt robuust, duurzaam en schaalbaar is. Generatieve AI biedt hier een aanzienlijk potentieel – met de mogelijkheid om alle inspanningen enorm te versnellen.”

Klik hier voor meer informatie of om het rapport te downloaden.

Methodologie

Het Capgemini Research Institute ondervroeg 1.500 senior executives (directeursniveau en hoger) van organisaties met een jaaromzet van meer dan 1 miljard dollar. De organisaties komen uit verschillende sectoren, waaronder de auto-industrie, consumentenproducten, retail, lucht- en ruimtevaart en defensie, life sciences, bank- en verzekeringswezen, telecom, energie en nutsbedrijven, hightech, industriële en kapitaalgoederen en productie. Ze zijn gevestigd in 13 landen in Noord-Amerika, Europa en APAC.

Daarnaast zijn er 20 diepte-interviews gehouden met leidinggevenden uit verschillende organisaties. Alle geïnterviewde deelnemers zijn betrokken bij de ontwikkeling van software-gestuurde transformatie-initiatieven op alle functionele gebieden, zoals algemeen management/strategie, innovatie, software engineering, onderzoek en ontwikkeling, IT en gegevensbeheer, marketing en verkoop, product-/dienstontwikkeling en klantbeheer.

Noten

[1] Op software gebaseerde inkomsten als deel van de totale inkomsten.

[2] Machine Learning (ML) is een studiegebied binnen de kunstmatige intelligentie dat zich bezighoudt met de ontwikkeling en bestudering van statistische algoritmen die effectief kunnen generaliseren en dus taken kunnen uitvoeren zonder expliciete instructies.

[3] Met “een softwarebedrijf zijn” bedoelen organisaties dat ze hun bedrijfsmodellen reconstrueren rond software en daarbij hun bedrijfsprocessen, organisatiestructuren en verdienmodellen transformeren.

[4] Deep Learning (DL) is de deelverzameling van machine-learning-methoden die gebaseerd zijn op het leren van software.