Ga direct naar inhoud

Levensverzekeraars wereldwijd onvoldoende voorbereid op vermogensoverdracht van $7,8 biljoen in 2040

19 okt. 2023
  • 60% van de personen van 65 jaar of ouder heeft geen professioneel financieel advies ingewonnen om zich voor te bereiden op hun pensioen of om hun vermogen over te dragen
  • Drie op de vier consumenten zijn geïnteresseerd in innovatieve levensverzekeringen om hen te helpen gezond ouder te worden, maar verzekeraars missen de productontwikkelingscapaciteiten

Het World Life Insurance Report 2023 van het Capgemini Research Institute, dat vandaag is gepubliceerd, belicht een ongekende verschuiving voor levensverzekeraars nu zij worden geconfronteerd met een aanzienlijke uitstroom van beheerd vermogen (Assets Under Management – AUM), in de aanloop naar de grootste intergenerationele vermogensoverdracht in de geschiedenis [1]. Op dit moment bezitten polishouders ouder dan 65 jaar 40% van het beheerd vermogen van verzekeraars, wat voor de 40 grootste levensverzekeraars ter wereld in totaal USD 7,8 biljoen bedraagt. Volgens het rapport zal dit vermogen tegen 2040 worden overgedragen aan begunstigden[2].

De Verenigde Naties voorspellen dat in 2050 33% van de wereldbevolking ouder dan 50 jaar zal zijn. Toch ontbreekt het de meeste senioren aan een financieel plan om gezond ouder te worden [3]. Volgens het nieuwe rapport van Capgemini heeft 60% van de mensen van 65 jaar of ouder geen professioneel financieel advies ingewonnen om zich voor te bereiden op hun pensioen of om hun vermogen over te dragen.

Veel mensen die hun pensioen naderen, worden gedwongen om meer financiële verantwoordelijkheid te dragen voor gezond ouder worden nu de economische tegenwind, afnemende overheidssteun en stijgende zorgkosten de crisis rond de kosten van levensonderhoud verergeren. Ondanks deze omstandigheden die een grotere behoefte aan levensverzekeringen creëren, worden consumenten steeds meer geconfronteerd met belemmeringen bij de acceptatie van producten. Polishouders noemen de complexiteit van het levensverzekeringsaanbod en beperkte bekendheid (39%) als grootste obstakels, gevolgd door een gebrek aan vertrouwen (29%).

De demografische verschuiving in combinatie met de grootste vermogensoverdracht die de komende jaren zal plaatsvinden, vormt een bedreiging voor de levensverzekeringssector, omdat deze concurreert om te voldoen aan de behoeften van een vergrijzende bevolking. Om polishouders te helpen gezond oud te worden, moeten verzekeraars een manier vinden om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van consumenten door een gepersonaliseerde en op maat gemaakte ervaring te creëren via een innovatiever productontwerp. Ecosysteempartnerschappen, zoals het samenwerken met bedrijven die gespecialiseerd zijn in het bedienen van senioren, kunnen verzekeraars helpen om diensten met toegevoegde waarde te leveren en hun capaciteitsachterstand op belangrijke gebieden in te lopen. Verzekeraars die prioriteit geven aan vroegtijdige betrokkenheid bij klanten en hun begunstigden zullen vertrouwen kweken en hun vermogen veiligstellen,” aldus Samantha Chow, Global Leader for Life, Annuity and Benefits Sector bij Capgemini.

Nieuwe partnerships de sleutel tot het benutten van kansen bij vermogende consumenten
De grootste uitdaging waar levensverzekeraars momenteel voor staan is om relevant te blijven te midden van de vermogensoverdracht. Om het beheerde vermogen dat gevaar loopt te beschermen, beveelt het rapport aan om prioriteit te geven aan vermogende en zeer vermogende consumenten [4] die 39% van het wereldwijde vermogen bezitten en ongeveer 20% van de vergrijzende bevolking uitmaken. Dit segment heeft de grootste behoefte aan oplossingen voor gezond ouder worden: meer dan 75% wil innovatieve levenproducten. Maar slechts 27% van de verzekeraars heeft de geavanceerde productontwikkelingscapaciteiten om deze producten te leveren.

Volgens het rapport verwacht meer dan 44% van de welgestelde en zeer welgestelde 50-plussers dat hun verzekeraars dergelijke diensten aanbieden, variërend van wellness-initiatieven tot begeleid wonen. Ecosysteempartnerschappen zullen cruciaal blijken voor verzekeraars om deze kloof te dichten door een breed universum van diensten met toegevoegde waarde te orkestreren.

Transformeer de levenscyclus van de klant om groei te stimuleren

Verzekeraars moeten toekomstscenario’s uitstippelen om hun vermogen te beschermen en groei te stimuleren. Het rapport belicht een traject dat verzekeraars zal leiden van de huidige productgerichte benadering naar een bedrijfsmodel dat is gericht op klantgerichtheid, met uitgebreide oplossingen met een hogere waarde die zijn ontworpen om consumenten te helpen gezond ouder te worden. Deze overgang vereist een evolutie in de waardeketen die gericht is op het verbeteren van het onboardingproces en het stimuleren van de betrokkenheid van polishouders en begunstigden. Vervolgens kunnen begunstigden worden omgevormd tot nieuwe klanten en kunnen claims effectief worden omgezet in mogelijkheden om inkomsten te genereren.

Om te beginnen kunnen verzekeraars gegevens consolideren voor een eenduidig klantbeeld en agenten digitaal ondersteunen door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie, waaronder generatieve AI, om hypergepersonaliseerd advies te geven. Slechts 21% van de verzekeraars beschikt echter over de tools voor geavanceerde data-analyse en nog minder verzekeraars (19%) maken gebruik van geavanceerde technologieën om activiteiten te stroomlijnen, ervaringen te verrijken, nieuwe ecosystemen te integreren en snellere en meer data-gestuurde beslissingen te nemen.

Verzekeraars kunnen de betrokkenheid van polishouders en begunstigden stimuleren om:

  • de klantrelatie te verdiepen door het onboarding-traject te vereenvoudigen en te personaliseren;
  • de schade-ervaring verbeteren door flexibiliteit te bieden bij het herstructureren van claims;
  • één klantbeeld vast te leggen door hun technologielaag te moderniseren.

De verzekeraars die hierin slagen, kunnen het vertrouwen tussen generaties versterken, toekomstige groei bevorderen en de aanzienlijke activa veiligstellen die in de nabije toekomst dreigen te worden overgedragen, zo concludeert het rapport.

Methodologie van het rapport
Het World Life Insurance Report 2023 is gebaseerd op gegevens uit twee primaire bronnen, de 2023 Global Insurance Voice of the Customer Survey en de 2023 Global Insurance Executive Interviews. Samen bestrijken deze primaire onderzoeken inzichten uit 23 markten: Australië, België, Brazilië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Hongkong, India, Italië, Japan, Maleisië, Mexico, Nederland, Noorwegen, Portugal, Singapore, Spanje, Zweden, Zwitserland, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De Voice of the Customer Survey, uitgevoerd in mei en juni van 2023 in samenwerking met Phronesis Partners, peilde 6.775 verzekeringsklanten ouder dan 50 jaar in 20 landen. Het rapport bevat ook inzichten uit interviews met 200 senior leidinggevenden van toonaangevende verzekeringsmaatschappijen in 14 markten. Deze markten vertegenwoordigen alle drie de regio’s – Noord- en Zuid-Amerika, EMEA en APAC.

[1] UBS Investor Watch

[2] Capgemini Research Institute for Financial Services analyse 2023, gebaseerd op data van de Federal Reserve, jaarverslagen van 40 wereldwijd actieve levensverzekeraars en gegevens van de United Nations over de levensverwachting  65-jarigen.

[3] In Capgemini’s World Life Insurance Report wordt ‘gezond ouder worden’ gedefinieerd als het vermogen om financiële zekerheid, fysieke gezondheid en levenskwaliteit te behouden, met de steun en bescherming van levensverzekeringen en andere pensioenoplossingen.

[4] Vermogend: vermogenscategorie met een belegbaar vermogen tussen 250.000 USD en 1 miljoen USD. Zeer vermogend: vermogenscategorie met een belegbaar vermogen tussen USD 100.000 en USD 250.000.