Ga direct naar inhoud

In de jaarlijkse studie, die onder leiding van Capgemini en samen met haar dochtermaatschappij Sogeti en consortiumpartners, IDC en Politecnico di Milano voor de Europese Commissie is uitgevoerd, wordt geëvalueerd hoe de EU-landen vooruitgang boeken met de prioriteiten uit het EU-actieplan inzake e-overheid 2016-2020. De eGovernment Benchmark 2020 komt tot de conclusie dat eGovernment de Europeanen in tijden van social distancing steeds beter ondersteund, maar dat verdere implementatie van digitale bouwstenen, zoals eID en het hergebruik van data, nodig is om de digitale dienstverlening nog een stap verder te brengen.

In het Insight Report worden de belangrijkste hoogtepunten van de beoordeling van e-overheidsdiensten in 36 landen gepresenteerd: de 27 lidstaten van de Europese Unie, en daarnaast IJsland, Noorwegen, Montenegro, de Republiek Servië, Zwitserland, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Albanië en Macedonië (aangeduid als de EU27+), gepresenteerd.

De eGovernment Benchmark heeft betrekking op de prioriteiten van het EU-actieplan inzake e-overheid 2016-2020 en de Verklaring van Tallinn over e-overheid. Elke prioriteit wordt gemeten aan de hand van één of meer indicatoren, die zijn opgenomen in de zogenaamde top-level benchmarks:

  • User centricity: geeft aan in hoeverre een dienst online wordt geleverd, de mobiele gebruiksvriendelijkheid ervan en de bruikbaarheid ervan (in termen van beschikbare online ondersteuning en feedbackmechanismen).
  • Transparantie: geeft aan in hoeverre overheden transparant zijn over het proces van dienstverlening, de verantwoordelijkheden en prestaties van publieke organisaties en de het gebruik van persoonlijke data.
  • Grensoverschrijdende mobiliteit: geeft aan in hoeverre gebruikers van overheidsdiensten uit een ander Europees land gebruik kunnen maken van de onlinediensten.
  • Key enablers: geeft aan in welke mate de technische en organisatorische randvoorwaarden voor de levering van e-overheidsdiensten aanwezig zijn, zoals elektronische identificatie en authentieke bronnen.