Ga direct naar inhoud

Aantal organisaties dat over voldoende capaciteiten beschikt, stijgt met 24 procentpunten ten opzichte van 2018

li>

Alle sectoren beschikken over toegenomen capaciteiten op het gebied van digitale transformatie, waarbij COVID-19 de katalysator is. Retail (73%) en telecom (71%) lopen voorop

Bijna twee derde van de organisaties beschikt over de digitale (60%) en leiderschapscapaciteiten (62%) die nodig zijn om de digitale transformatie met succes te implementeren. Dit is een ruime stijging ten opzichte van de 36% die organisaties gemiddeld in 2018 op beide fronten rapporteerden. Dit blijkt uit Digital Mastery 2020: How organizations have progressed in their digital transformations over the past two years, een nieuw rapport van het Capgemini Research Institute.

Om te begrijpen hoe organisaties de afgelopen twee jaar vooruitgang hebben geboekt met hun digitale capaciteiten, onderzocht Capgemini de gemiddelde beoordelingen in vier categorieën: talent en organisatie, operations, business model innovatie en customer experience (CX).  In vergelijking met het 2018-onderzoek naar digitale vaardigheden blijkt dat alle organisaties het in 2020 weliswaar beter doen in hun digitale transformatietrajecten, maar dat digitale koplopers – organisaties met een hoog niveau van meesterschap over digitale en leiderschapscapaciteiten – de kloof met hun concurrenten steeds groter maken. COVID-19 is hierbij een krachtige versneller geweest. Gezien de urgentie voor verandering zijn organisaties enthousiaster en optimistischer geworden over de volwassenheid van hun capaciteiten. Daarnaast hebben organisaties sinds 2018 de tijd genomen om de uitdagingen te evalueren die succes in de weg staan, hebben ze hun investeringen in digitale transformatie en hun adoptie van opkomende technologieën verhoogd en hebben ze een hernieuwde focus gelegd op talent en cultuur.

Grote organisaties, met een omzet van 10 miljard dollar of meer, blijken een voorsprong te hebben op het gebied van zowel digitale capaciteiten als leiderschap. Ongeveer 68% van deze organisaties zegt over de vereiste digitale capaciteiten te beschikken, vergeleken met 55% van de organisaties met een omzet van minder dan 10 miljard dollar. Wat leiderschapscapaciteiten betreft, is de kloof vergelijkbaar: 57% van de kleinere organisaties zegt over de vereiste leiderschapscapaciteiten te beschikken, wat iets lager is dan het algemene gemiddelde van 62%. Bij grote organisaties zegt 70% over de vereiste leiderschapscapaciteiten te beschikken.

Elke sector heeft in de afgelopen twee jaar vooruitgang geboekt in zowel zijn digitale als zijn leiderschapscapaciteiten. De retail overtreft nu alle andere sectoren: 73% van de detailhandelsorganisaties zegt over de digitale capaciteiten te beschikken die nodig zijn voor de transformatie, tegenover 37% twee jaar geleden. Na de retail volgt de telecomsector met 71% van de organisaties die zegt over de vereiste digitale capaciteiten te beschikken. Telecombedrijven zijn bezig de waardepropositie van de consument opnieuw vorm te geven door volwaardige digitale ervaringen te creëren. De automobielsector gaat aan kop als het gaat om de groei van de capaciteiten, met een toename van de digitale capaciteiten naar 69% ten opzichte van 32% in 2018.

Prioriteit voor talent en cultuur

Uit onderzoek van Capgemini uit 2018 bleek dat organisaties er niet in slaagden hun medewerkers mee te nemen in het transformatietraject. Nu betrekken echter fors meer organisaties hun medewerkers bij digitale initiatieven: 63% in 2020, tegenover 36% in 2018. Het onderzoek van Capgemini laat consequent zien dat cultuur een topprioriteit is voor succesvolle digitale transformatie, vooral een cultuur waarin nieuwe ideeën en experimenteren worden gewaardeerd. Desondanks blijkt dat minder dan de helft van de organisaties (48%) investeert in het opbouwen van zachte vaardigheden, zoals emotionele intelligentie, aanpassingsvermogen en samenwerking.

Versnellen investeringen in duurzaamheid kritisch voor digitale transformatie

Het rapport benadrukt dat organisaties weliswaar oog moeten hebben voor factoren als klantervaring, bedrijfsvoering en bedrijfstechnologie, maar dat ze ook moeten werken aan duurzaamheid en hun purpose, dat zowel voor klanten als werknemers belangrijk is geworden. Consumenten maken zich steeds meer zorgen over de ecologische voetafdruk en de impact op de klimaatverandering en willen met hun acties een verschil maken; 78% van de consumenten is het ermee eens dat bedrijven een grotere rol in de maatschappij moeten spelen dan alleen hun eigenbelang.  Uit het meest recente onderzoek van Capgemini blijkt dat momenteel slechts 45% van de organisaties de investeringen, projecten en betrokkenheid op het gebied van duurzaamheid versnelt.

Om hun digitale transformatieproces verder te versnellen, adviseert het rapport organisaties om de werknemerservaring opnieuw uit te vinden, gebruik te maken van de flexibele arbeidskrachten en ervoor te zorgen dat de sociale contracten van werknemers zijn afgestemd op het digitale tijdperk. Daarnaast zouden ze robuuste data- en platformcapaciteiten moeten opbouwen, nieuwe bedrijfs- en betrokkenheidsmodellen moeten schalen en doelgerichtheid en duurzaamheid moeten verankeren als kernonderdeel van het bedrijf. Door het deel te laten uitmaken van de organisatiecultuur en technologie te bekijken vanuit de dubbele invalshoek van digitale transformatie en duurzaamheid.

De vooruitgang die is geboekt bij het opbouwen van de noodzakelijke digitale en leiderschapscapaciteiten in slechts twee jaar tijd is opvallend, wat ons ertoe heeft aangezet dit onderzoek uit te voeren. Het aanhoudend hoge tempo van technologische innovatie en disruptie van bedrijfsmodellen in de afgelopen twee jaar – waarbij COVID-19 veel bedrijven dwingt zichzelf opnieuw uit te vinden – heeft deze vooruitgang sterk gestimuleerd,” aldus Chantal van Lint, Head Future of Technology bij Capgemini Invent. “Hoewel organisaties vooruitgang hebben geboekt op een breed scala van gebieden zoals klantervaring, operations, business en technologie, staan velen nog steeds voor de uitdaging om purpose en duurzaamheid in hun transformatiestrategieën op te nemen. Door de werknemerservaring en manier van werken opnieuw uit te vinden, de purpose in het bedrijfsmodel te verankeren, een data-powered enterprise te worden en nieuwe bedrijfsmodellen voorbij de pilotfase op te schalen, kunnen organisaties de volgende stap in hun digitale volwassenheid bereiken en de veerkracht tonen die nodig is om zich aan toekomstige uitdagingen aan te passen.”

Een volledige versie van het rapport kunt u hier downloaden.

Researchmethodologie

In mei en juni 2020 heeft het Capgemini Research Institute 1.000 executives van organisaties met een omzet van ten minste 1 miljard dollar in verschillende sectoren ondervraagd om hun mening te peilen over de volwassenheid van de digitale en leiderschapscapaciteiten van hun organisatie die nodig zijn voor digitale transformatie. Twintig procent van de organisaties rapporteerde een omzet van meer dan 20 miljard dollar in boekjaar 2019. De kenmerken van de onderzoekspopulatie voor 2020 zijn grotendeels consistent met de steekproef voor 2018.