Ga direct naar inhoud

Cloud soevereiniteit: organisaties willen meer samenwerking, vertrouwen en controle over data

13 jul. 2022

Cloudsoevereiniteit krijgt steeds meer prioriteit voor organisaties die op zoek zijn naar veilige, innovatieve en schaalbare oplossingen om hun data te beheren, zo stelt het laatste rapport van het Capgemini Research Institute, “The journey to cloud sovereignty – Assessing cloud potential to drive transformation and trust”. Het rapport stelt dat de acceptatie van cloudsoevereiniteit voornamelijk wordt gedreven door regelgeving en de behoefte van organisaties om hun data te controleren. Bovendien verwachten organisaties dat soevereine cloudoplossingen vertrouwen en samenwerking bevorderen en de verschuiving naar een data-ecosysteem versnellen.

Volgens het onderzoek maken organisaties zich zorgen over het gebruik van een publieke cloud als basis voor hun digitale transformatie: 69 procent van de respondenten vreest mogelijk onderworpen te worden aan extraterritoriale wetten in een dergelijke cloud-omgeving, bijvoorbeeld als de gegevens buiten de EU worden opgeslagen. 68 procent maakt zich zorgen over een gebrek aan transparantie en controle over wat er met hun gegevens in de cloud gebeurt. Daarnaast vreest 67 procent een afhankelijkheid van cloudproviders waarvan het hoofdkantoor zich buiten het eigen rechtsgebied bevindt. Bij het selecteren van een cloudprovider zijn de vier belangrijkste factoren waar organisaties zich voornamelijk op richten: identiteit, toegangsbeheer en encryptie (82%), isolatie van hun gevoelige gegevens in de cloud (81%), concurrerende kosten (69%) en het hebben van lokale/regionale datacenters (66%).

Nederland: soevereiniteit belangrijk bij keuze cloudplatformprovider

Het Cloud Sovereign Report ondervroeg ook 70 Nederlandse organisaties. Het onderzoek bracht verschillende zorgen aan het licht bij de in Nederland gevestigde organisaties over de huidige cloudomgeving. Voorop staan ​​de bezorgdheid over de afhankelijkheid van providers die zich buiten de jurisdicties van hun land/regio bevinden (71% is het eens met deze stelling) en mogelijke blootstelling aan extraterritoriale wetten, of de mogelijkheid van toegang tot gegevens door buitenlandse overheden (70% is het eens met deze stelling). Organisaties geven prioriteit aan soevereiniteitsgerelateerde factoren bij het kiezen van cloudplatformproviders. Momenteel werkt bijna de helft van de Nederlandse organisaties aan hun cloudsoevereiniteitsstrategie, waarbij 24% aangeeft dat dit momenteel in uitvoering is en 23% zegt dat dit op de planning staat voor de komende 12 maanden.

Vraag naar clouddiensten verschuift onder invloed soevereiniteit

Op de vraag welke cloud-omgeving zij in de komende één tot drie jaar zullen gebruiken, noemt meer dan een derde (38 procent) van de organisaties een publieke of hybride cloud met lokale datacenters. 30 procent verwacht te gaan werken met een ‘on premise’ variant, in de cloud gehost door een van de hyperscalers. Slechts 11 procent is van plan uitsluitend te werken met cloudproviders die in hetzelfde rechtsgebied gevestigd zijn als de organisatie zelf.

Bijna de helft (48%) van de organisaties in de publieke sector overweegt cloudsoevereiniteit al als onderdeel van hun cloudstrategie of is van plan dit in de komende 12 maanden op te nemen. Ze zijn iets meer gedreven door compliance (76% versus 70% voor bedrijven) en door het waarborgen van immuniteit voor extraterritoriale toegang tot data (69% versus 64% voor bedrijven). Organisaties uit de publieke sector verwachten ook meer datagerelateerde voordelen te halen uit de soevereine cloud dan bedrijven.

Samenwerking en ecosystemen voor het delen van gegevens bevorderen

Het rapport geeft ook aan dat organisaties interesse tonen in cloudsoevereiniteit om de voordelen van de cloud te kunnen benutten, waaronder betere samenwerking, meer gegevensuitwisseling, meer vertrouwen en innovatiekansen. 60% van de organisaties is van mening dat cloudsoevereiniteit het delen van gegevens met vertrouwde ecosysteempartners zal vergemakkelijken. 42% van de ondervraagde leidinggevenden vindt dat een vertrouwde interoperabele cloudservice hen kan helpen bij het schalen van nieuwe technologieën zoals 5G, AI (kunstmatige intelligentie) en IoT (Internet of Things)

“Soevereiniteit over de eigen toeleveringsketen en IT is een strategische kwestie geworden. Voor organisaties die momenteel aarzelen om gebruik te maken van de cloud, is cloud-soevereiniteit een manier om er te komen. Soevereine cloud, waarin zij hun gegevens nog beter kunnen controleren en beschermen, wint dus over sectoren en grenzen heen aan belang. Met name voor de overheidssector zijn vertrouwen, transparantie, keuze en dataportabiliteit belangrijke prioriteiten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat met name overheden en overheidsinstanties soevereine cloud willen gebruiken of dit op zijn minst overwegen”, zegt Ronald Walthaus, Cloud Lead bij Capgemini Invent in Nederland.

“Bij het ontwikkelen van hun cloudstrategieën moeten organisaties – met name in het publieke domein – zich niet beperken tot compliance-vereisten, maar een holistische visie op hun gegevens ontwikkelen. Op die manier kunnen zij het potentieel van de soevereine cloud – zoals vertrouwen, samenwerking en innovatiebereidheid – ook voor gevoelige datagebieden benutten en een betere dienstverlening voor de burger tot stand brengen of concurrentievoordelen behalen in de diensten en producten naar klanten.”

Methodologie

Het Capgemini Research Institute ondervroeg leidinggevenden van 1.000 organisaties op het niveau van directeur of hoger tussen mei en juni 2021. Dit omvatte leidinggevenden uit 10 landen, waaronder Frankrijk, Duitsland, Italië, de VS, het VK, India en Australië. Al deze organisaties (exclusief de publieke sector) rapporteerden over het afgelopen boekjaar een omzet van meer dan 1 miljard dollar. Daarnaast heeft het Capgemini Research Institute 14 diepte-interviews gehouden met technologie- en bedrijfsleiders.

Klik hier voor meer informatie of om het rapport te downloaden.