Ga direct naar inhoud

Capgemini in CDP’s prestigieuze ‘A-lijst’ van bedrijven die leidend zijn bij aanpak klimaatverandering

24 jan. 2020

Capgemini’s inspanningen tegen klimaatveranderingen zijn dit jaar erkend met een plaats op de prestigieuze ‘A Lijst’ voor klimaatverandering van het CDP, voor organisaties die zonder winstoogmerk in actie komen voor milieubescherming wereldwijd.

Door toe te treden tot de A-lijst wordt het engagement van Capgemini op het gebied van klimaatverandering erkend als onderdeel van zijn ‘Architects of Positive Futures’-ambities. Het behalen van een plaats op de A-lijst is een belangrijke bevestiging van Capgemini’s milieuduurzaamheidsstrategie om activiteiten te vergroenen door middel van het continu verbeteren van de energie-efficiëntie, het verminderen van de CO2-voetafdruk van diensten en processen, en het stellen van ambitieuze doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot in overeenstemming met inzichten uit de klimaatwetenschap.

Met deze erkenning schaart het bedrijf zich bij een aantal voorlopers onder de 8.400 bedrijven die reageerden op de openbaarmakingsverzoeken van het CDP.

Paul Hermelin, Chairman en CEO van de Capgemini Groep, zegt: “Het bedrijfsleven heeft een cruciale rol te spelen in het stabiliseren van de opwarming van de aarde – de klimaatcrisis moet de volgende katalysator zijn voor een wijdverbreide heruitvinding en transformatie. Daarom hebben we de aanpak van de klimaatveranderingsproblematiek voor ons tot een topprioriteit gemaakt en zijn we blij dat onze aanpak door het CDP wordt erkend. Deze erkenning weerspiegelt onze actieve inzet voor de Net-Zero Economy. Als toonaangevend en verantwoordelijk bedrijf willen we onze expertise, innovatie en technologie inzetten om onze klanten ook te helpen bij de transformatie naar een duurzame toekomst”.

De scores van het CDP worden algemeen erkend als de gouden standaard voor de transparantie van bedrijven als het gaat om het milieu. Capgemini werd erkend in een gedetailleerd en onafhankelijk onderzoek waarin kwesties aan de orde komen als bewustzijn en beheer van de risico’s van klimaatverandering en de manier waarop organisaties de beste praktijken in verband met milieuleiderschap laten zien, zoals het stellen van ambitieuze en zinvolle doelen.

De verbeterde score van Capgemini erkent de robuuste aanpak van het beheer van klimaatgerelateerde risico’s, evenals de enorme vooruitgang die het bedrijf heeft geboekt in het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Capgemini heeft zijn CO2-reductiedoelstellingen voor 2020 twee jaar eerder bereikt dan gepland, met aanzienlijke investeringen in de verbetering van de energie-efficiëntie, de overstap naar hernieuwbare energiebronnen en de vermindering van het aantal zakenreizen. Het bedrijf blijft vooruitgang boeken in de richting van op wetenschappelijke inzichten  gebaseerde doelstellingen voor 2030.

Het resultaat is ook een erkenning van de inspanningen die het bedrijf heeft geleverd om met klanten in gesprek te gaan over het thema CO2-reductie en duurzame transformatie te verankeren in zijn diensten. Op de recente Wereldklimaattop, in december 2019, presenteerde Capgemini zijn inzichten over hoe organisaties moeten innoveren in de richting van de Net-Zero Economie en strategieën om een 45% reductie van de uitstoot van broeikasgassen te bereiken tegen 2030 – en een netto nuluitstoot tegen het midden van deze eeuw.

Paul Simpson, CEO van CDP, zegt: “Felicitaties aan de bedrijven die dit jaar op de A-lijst van CDP zijn komen te staan, omdat ze toonaangevend zijn op het gebied van milieuprestaties en transparantie. De omvang van de bedrijfsrisico’s als gevolg van de klimaatcrisis, ontbossing en wateronzekerheid zijn enorm – net als de mogelijkheden om deze risico’s aan te pakken. Het is duidelijk dat de particuliere sector op dit kritieke moment een cruciale rol moet spelen. De A Lijst-bedrijven zijn toonaangevend op het gebied van duurzaam ondernemen, pakken de milieurisico’s aan en zetten zich in voor de economie van morgen”. 

De Climate Change A Lijst wordt elk jaar gepubliceerd door CDP, naast de A Lijsten voor leiderschap op het gebied van de bescherming van bossen en waterzekerheid.

De volledige lijst van bedrijven die dit jaar de CDP Climate Change A Lijst hebben gemaakt is hier beschikbaar, samen met andere publiek beschikbare bedrijfsscores: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores.