Ga direct naar inhoud

Burgers zijn wereldwijd voorstander van ‘slimme steden’ en willen duurzamere woonplaats

27 jul. 2020

Het leven in de stad blijft achter bij de toegenomen digitale verwachtingen van burgers. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van het Capgemini Research Institute onder 10.000 burgers en meer dan 300 stadsbestuurders in 10 landen en 58 steden. Uit het rapport blijkt dat veel burgers gefrustreerd zijn over de huidige opzet van de stad waarin ze wonen en bereid zijn naar een meer gedigitaliseerde stad te vertrekken. Gemiddeld 40% van de inwoners kan in de toekomst hun stad verlaten als gevolg van verschillende pijnpunten, waaronder onvrede over de mate van digitalisering.

Het rapport “Street Smart. Putting the citizen at the centre of Smart City initiatives” laat zien dat meer dan de helft van de burgers (58%) slimme steden als duurzaam beschouwt en als een plek met kwalitatief betere stedelijke voorzieningen (57%). Dat verklaart waarom meer dan een derde van hen (36%) bereid is hiervoor meer te betalen. Er bestaan echter stevige uitdagingen bij de uitvoering, met name op het gebied van data en financiering.

“Het Research Institute van Capgemini heeft een uniek onderzoek verricht naar smart cities waarbij gekeken is naar wat bewoners van een smart city verwachten en hoe ambtenaren er naar kijken en ook waar bewoners voor zouden willen betalen. Dat geeft goede inzichten in het wensenpakket van bewoners en gebruikers van de stad. Ook geeft het inzicht in de dilemma’s en knelpunten die ambtenaren ervaren.”, zegt Hans Teuben, Director Strategy & Innovation Public Sector bij Capgemini Invent.

Uit het Capgemini-rapport blijkt dat slechts één op de tien stadsbestuurders in een vergevorderd stadium zegt te zijn met de implementatie van een slimme stad [1] en minder dan een kwart (slechts 22%) is begonnen met de implementatie van slimme stadsinitiatieven. Naar verwachting leeft twee derde van de wereldbevolking tegen 2050 in een stad, waarbij het aantal megasteden[2] zal stijgen van 33 nu tot 43 in 2030[3]. Bovendien hebben slimme steden wereldwijd een aanzienlijke aantrekkingskracht op burgers, wat betekent dat een versnelde aanpak in goede aarde zou vallen.

De sleutel tot beter leven in de stad

Volgens het rapport is duurzaamheid van toenemend belang voor stedelingen. Burgers vinden uitdagingen zoals vervuiling (42%) en een gebrek aan duurzaamheidsinitiatieven (36%) een groot probleem en kunnen daardoor hun stad verlaten. In de afgelopen drie jaar zegt 42% van de stadsbestuurders dat duurzaamheidsinitiatieven zijn achtergebleven en 41% zegt dat hun steden de komende 5 tot 10 jaar niet duurzaam zullen worden, wat een van de vijf belangrijkste gevolgen is van het niet invoeren van digitale technologie.

Hoewel slimme stadsinitiatieven kunnen leiden tot verbeteringen in stedelijke voorzieningen, laat Capgemini in het  rapport zien dat perceptie essentieel is en dat de voordelen niet alleen beperkt blijven tot tastbare resultaten. Burgers die gebruik maken van slimme stadsinitiatieven zijn gelukkiger met de kwaliteit van hun stadsleven. Zo zegt 73% dat ze gelukkiger zijn met hun levenskwaliteit in termen van gezondheid, zoals de luchtkwaliteit. Dit daalt echter tot 56% onder degenen die geen gebruik hebben gemaakt van een slim stadsinitiatief. Meer dan een derde van de burgers (36%) is bereid te betalen om in een slimme stad te wonen. Dit percentage stijgt voor jongere en rijkere burgers: millennials (44%), generatie Z [4](41%) en stedelingen die meer dan 80.000 US dollar verdienen (43%).

Data en financiering zijn kritieke uitdagingen in de uitvoering

Hoewel slimme steden een aantal van de traditionele pijnpunten in steden kunnen oplossen, zoals openbaar vervoer en veiligheid, bestaan er serieuze uitdagingen voor wat betreft de uitvoering. Data staan centraal in de optimalisatie van slimme steden, maar toch zegt 63% van de ondervraagde burgers dat de privacy van hun persoonlijke gegevens belangrijker is dan goede stedelijke voorzieningen. Ondertussen zegt bijna 70% van de stadsbestuurders dat de financiering van hun budget een grote uitdaging is. 68% van de ambtenaren zegt dat ze moeite hebben om toegang te krijgen tot de digitale platforms die nodig zijn voor de ontwikkeling van slimme stadsinitiatieven en deze te bouwen. Vanuit het perspectief van de burgers denkt 54% dat BigTechs betere stedelijke diensten zouden leveren dan de huidige bedrijven.

Matthias Wieckmann, Hoofd Digitale Strategie van de stad Hamburg, zegt: “Bij het overwegen van een “smart city”-initiatief is het het beste om te beginnen met kleine toepassingen die kunnen worden getest voordat de zichtbaarheid en levensvatbaarheid voor financiering wordt vergroot en veiliggesteld. Voor stadsbestuurdersn zullen kleinere oplossingen in het beginstadium helpen de weg sneller te banen in plaats van te beginnen met een grote totaaloplossing. Het is ook gemakkelijker om op deze manier acceptatie, steun en financiering voor projecten te vinden.”

Slimme stadsinitiatieven helpen de COVID-19 crisis te beheersen

Slimme steden kunnen helpen om pandemieën te bestrijden. Uit het rapport blijkt dat stadsambtenaren technologie gebruiken om een aantal van de uitdagingen rondom COVID-19 aan te pakken. 68% van de stadsambtenaren heeft ontdekt dat digitale initiatieven, zoals apps die mensen verbinden met zorginstellingen of die patiënten op afstand monitoren, helpen om de crisis te beheersen. De stad Bengaluru in India heeft haar commandocentrum heringericht als een ‘war room’ om patiënten te volgen en om lockdown-plannen op te stellen met behulp van heat mapping technologieën[5]. In Rome gebruikt het luchthavenpersoneel slimme helmen met augmented reality en thermische scanners om meerdere bezoekers tegelijk te screenen met behoud van een veilige afstand[6].

Snellere implementatie vereist nauwe samenwerking tussen belangrijkste stakeholders

Innovatieve technologie – en de fondsen om te innoveren en innovaties toe te passen- zullen op zich geen slimme stad creëren. Samenwerking tussen stakeholders zoals ambtenaren van de lokale overheid, burgers en derden, waaronder startups, universiteiten of investeringsfondsen, is van groot belang. In dat opzicht beveelt Capgemini een driefasenaanpak voor stadsbestuurders aan:

  • Creëer een visie op de slimme stad met duurzaamheid en veerkracht als steunpilaren.
  • Stel stadsbestuurders in staat stellen om als ondernemer op te treden en tegelijkertijd te zorgen voor databescherming en vertrouwen.
  • Bouw een cultuur van innovatie en samenwerking met burgers en externe entiteiten.

Klik hier om het volledige rapport te downloaden.

Research methodologie

Het Capgemini Research Institute heeft een uitgebreid consumentenonderzoek uitgevoerd onder meer dan 10.000 burgers en een executive onderzoek onder 310 stadsbestuurders, verspreid over 10 landen en 58 steden, waaronder de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië, Spanje, Zweden, India en Singapore.

[1] Voor dit onderzoek heeft Capgemini de definitie van een slimme stad van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties gebruikt: “Een slimme duurzame stad is een innovatieve stad die gebruik maakt van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) en andere middelen om de levenskwaliteit, de efficiency van stedelijke operaties en voorzieningen en het concurrentievermogen te verbeteren en er tegelijkertijd voor te zorgen dat zij voldoet aan de behoeften van de huidige en toekomstige generaties met betrekking tot economische, sociale, culturele en milieu-aspecten”.

[2] Een megastad is een stad met meer dan 10 miljoen inwoners.

[3] “68% van de wereldbevolking zal naar verwachting in 2050 in stedelijke gebieden wonen, zegt de VN“, (VN, mei 2018).

[4] Millennials (ook bekend als Generatie Y) omvat iedereen die tussen het begin van de jaren ’80 en het einde van de jaren ’90 is geboren.

[5] ” 45 smart city command and control centers turn into COVID-19 war rooms“, The Economic Times, maart 2020.

[6] “Italian airport leads Europe in adopting AR thermal scanning helmets”, Venturebeat, mei 2020.