Ga direct naar inhoud
client-facing-sustainability-her

Met client facing sustainability helpen we klanten in het hart van hun organisatie

Herbert Celen is al ruim dertig jaar werkzaam bij Capgemini. Momenteel geeft hij als Sales Director met zijn team handen en voeten aan de ambities van vandaag en morgen. In gesprek over client facing sustainability, vooruitstrevende vormen van sales en de nieuwe merkbelofte van Capgemini, Get The Future You Want.

Client facing sustainability is een speerpunt in de dienstverlening van Capgemini. Wat is dat en waarom is het belangrijk?

Het gaat erom dat wij onze klanten helpen daadwerkelijk hun sustainability-doelstellingen te realiseren. Laat ik als voorbeeld een foodretailklant nemen. Die heeft te maken met heel grote supply chains, veel transport, afvalstromen van producten die over de houdbaarheidsdatum heen zijn. Samen met zulke klanten bekijken wij of ze die laatstgenoemde producten bijvoorbeeld als grondstof voor andere producten kunnen gebruiken. Circulair denken. Dit vind ik client facing sustainability. Dat is anders dan alleen bedrijven helpen aan hun IT-behoefte te voldoen. Het is daadwerkelijk gericht zijn op duurzame vooruitgang.

Wat zijn de uitdagingen als het gaat om client facing sustainability?

Klanten zitten volop in de bewustwordingsfase. Ik vind het heel belangrijk dat wij niet afwachten. Ik wil dat onze salesmensen proactief het gesprek aangaan met onze klanten, omdát het zo belangrijk is voor de wereld. Daarom geven we ze punten als ze dit proactief bespreken, nog meer punten als ze er projecten uithalen en nog meer punten als ze ook nog berekenen wat de impact is. Daar zit de crux: hoe maak je het concreet? Klanten vinden duurzaamheid een fantastisch onderwerp om te bespreken, maar hoe gaan ze het realiseren en meten? Dat is een lastige. Vaak is de top van het bedrijfsleven er heel erg mee bezig, maar wat betekent het voor de leidinggevende een aantal niveaus daaronder? Wij kunnen klanten helpen om de vertaalslag te maken. En we kunnen laten zien: dit project hebben we gedaan, daarmee zijn deze financiële resultaten behaald, maar dit was de impact op het klimaat. We zijn specifiek nieuwe services aan het opzetten die gericht zijn op duurzaamheid. Daarmee helpen we klanten in het hart van hun organisatie. In de supply chain, want daar zit de grootste carbon-impact. Automatische portfolio-analyse bijvoorbeeld: hoe gebruik je je applicaties, wat kost dat, wat is de sustainability-impact van die applicaties en hoe kun je dat verbeteren?

Wanneer ben jij tevreden?

Nu al zie ik veel jonge gepassioneerde collega’s die bezig zijn met client facing sustainability. Dat vind ik fantastisch. Dat is de energie die we in ons bedrijf moeten hebben. Natuurlijk is het altijd de afweging: hoe snel moet je gaan? Klanten hebben hun structuren over lange tijd gebouwd, dat kun je niet heel snel veranderen. Maar nu zoveel van onze klanten met de energietransitie te maken krijgen, zou ik hartstikke blij zijn als we daar een goede bijdrage aan kunnen leveren.

afbeelding bomen en zon - impact op het klimaat
duurzame toekomst

We hebben dit jaar in de wereld veel klimaat-gerelateerde rampspoed gezien, van extreme hitte tot overstromingen. Het ziet ernaar uit dat dit steeds vaker gaat voorkomen. Wat kunnen wij vanuit de technologie – samen met onze klanten – bijdragen aan het oplossen van dit probleem?

Door inzet van data en op basis daarvan voorspellingen te doen, kunnen we eraan bijdragen beter om te gaan met de aarde. Daar zit een belangrijke waarde van onze dienstverlening. We kunnen bijvoorbeeld boeren met data en artificial intelligence helpen tot een betere opbrengst te komen én efficiënt met de aarde om te gaan. Een ander voorbeeld zijn onze groene datacenters. Die werken veelal op renewable energy. Dat zijn zaken die helpen. Zelfde geldt voor klanten die naar de cloud gaan, dat is ook duurzamer dan oplossingen uit het verleden. Maar het blijft een lastige uitdaging. We kunnen systemen maken die signaleren dat er een probleem is, we kunnen een bijdrage leveren aan het herstellen ervan, maar de wortels van het probleem zitten dieper en raken ieder individu. Hoe we leven, hoe we eten. Ik denk dat het vooral om awareness gaat. Gesprekken aangaan met klanten, dat client facing sustainability gaat helpen in het hart van de organisatie, waar de meeste emissies zitten, en daar de besparingen realiseren. En daarnaast, heel belangrijk: we moeten de voorbeeldfunctie zelf ook behouden. Eat your own dog food. We moeten als Capgemini nog meer duurzaam worden.

Jouw organisatie verduurzamen?

Wil je weten hoe technologie jouw organisatie kan verduurzamen? Neem dan contact op met Herbert Celen.