Ga direct naar inhoud
2D-027.24-TiV-Interview-Hero images-Burger-centraal
Future-shaping projects

Interview Rogér Pellemans

Door nauwkeurige data kunnen we als organisatie kalm blijven in chaos

Onder druk van toenemende maatschappelijke complexiteit wordt de asielketen in Nederland geconfronteerd met verschillende uitdagingen. De toenemende instroom van asielzoekers, de druk op de woningmarkt en een veranderend politiek klimaat brengen nieuwe vraagstukken met zich mee voor organisaties zoals het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De rol van technologie wordt in deze context steeds belangrijker om de efficiëntie van besluitvorming te vergroten. 

De asielketen heeft te maken met hoge instroom: in 2024 is er een stijging van ongeveer 40% ten opzichte van 2023 rond dezelfde periode. Rogér Pellemans is als directeur van het COA verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland: “Wie in Nederland asiel aanvraagt, heeft recht op opvang. Het COA biedt die opvang.”