Ga direct naar inhoud
2D-007.24_Society 5.0 Webpage banner4
Sustainability

Samen duurzaam als integraal onderdeel van regionale zorg 

Ontdek hoe de zorgsector klimaatverandering aanpakt en duurzaamheid integreert in regionale zorg en het belang van burgerbetrokkenheid en regionale samenwerking voor een gezondere en duurzamere toekomst. 

De zorgsector draagt significant bij aan Nederland’s CO2-uitstoot en grondstoffenverbruik, met een cruciale rol in het aanpakken van klimaatverandering. Hoogtepunten van dit initiatief omvatten de bewustwording van de zorgsector’s impact, de prognose van toenemende zorgbehoeften door klimaatverandering, en de oproep tot burgerbetrokkenheid in Society 5.0 voor duurzame keuzes en klimaatimpact. 

Klimaatverandering beïnvloedt direct en indirect de gezondheid, wat leidt tot toenemende rechtszaken en grotere burgerparticipatie in duurzaamheidsaangelegenheden. Het betrekken van burgers in de oplossing, samen met regionale samenwerking en toezicht, staat centraal in het doorbreken van de cyclus van klimaatverandering die leidt tot meer zorgbehoeften. Voorbeelden van duurzame initiatieven in de zorg, zoals samenwerkingen tussen zorginstellingen en leveranciers voor energievermindering, illustreren de impact van lokale acties op een grotere schaal. 

De uitdaging ligt in het integreren van duurzaamheid op Europees, nationaal, en lokaal niveau, waar wet- en regelgeving en gedragsverandering essentieel zijn. Het benutten van kleine initiatieven, zoals het betrekken van patiënten bij duurzame keuzes, speelt een belangrijke rol bij het aansturen van grotere veranderingen in de zorgsector. 

Society 5.0: wat is de rol van de overheid in de verduurzaming?

De vierde editie van het Society 5.0 rapport biedt een nieuw narratief en praktische handvatten om Society 5.0 toe te passen op duurzaamheidsdoe