Ga direct naar inhoud
2. Omgaan met NIS2 Een veranderende rol voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid
Cybersecurity

Omgaan met NIS2 

Wat is de impact van NIS2 op de borging van nationale weerbaarheid door het ministerie van Justitie en Veiligheid?

NIS2 zorgt voor een Europese transformatie in cybersecurity governance. Het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een breed mandaat om de nationale weerbaarheid te versterken. Dit artikel bespreekt de verschillende facetten van NIS2, en de gevolgen ervan voor het ministerie.

Highlights 

  • Mandaat van het Ministerie: Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een politiek mandaat voor de implementatie van de NIS2-richtlijn in Nederland. 
  • Interne compliance: Het Ministerie van Justitie en Veiligheid geeft het goede voorbeeld door intern de nieuwe eisen omtrent cybersecurity te implementeren.  
  • Incidentrapportage naar het NCSC: Het NCSC heeft een spilfunctie in de vormgeving van een national kader voor incidentrapportage rond dreigingen en incidenten. 
  • Rol in Europese samenwerking: De EU versterkt informatie-uitwisseling en situational awareness, met als doel de lidstaten voor te bereiden op grootschalige, grensoverstijgende incidenten of crises. 
  • Conclusie: Het Ministerie heeft een aanzienlijk mandaat binnen de diverse geopolitieke ontwikkelingen. 

Maak kennis met onze experts

Ana-Isabel Llacayo

Senior Manager Data Security
Ana-Isabel is NIS2 Lead Advisor bij Capgemini Invent Netherlands. Zij ondersteunt publieke overheden en vitale infrastructuren bij organisatievraagstukken die het gevolg zijn van ontwikkelingen in cybersecurity. Als expert draagt ze regelmatig bij aan Europese projecten die bijdragen aan beleidsvorming omtrent cybersecurity.