Ga direct naar inhoud
2B-029.24 Intelligent Industry Dutch Asset for Business meet Tech _Webpage Banner 2880 x 1800 px
Intelligent industry

Hoe leiden we de ontwikkeling van Connected Health in goede banen?

Steeds meer pharma- en medtechbedrijven investeren in Connected Health. Dat blijkt uit ons nieuwe rapport The Connected Health Revolution – het vervolg op Unlocking the Value of Connected Health uit 2022. Bedrijven doen dat natuurlijk niet zomaar. Burgers verwachten sinds de coronapandemie dat de zorg moderne technologie inzet om de toegang tot zorg te verbeteren en vergemakkelijken – en de zorg effectiever te maken. Voor de zorgsector biedt connected health bovendien kansen om de zorg richting patiënt en het welzijn van die patiënt te verbeteren. De zorgsector moet aan dat alles invulling geven, waardoor er een flinke markt bestaat voor connected health-diensten en -producten. De partijen die we spraken voor ons onderzoek verwachten een gemiddelde bijdrage van connected health aan hun omzet van 22% in 2028. Inmiddels heeft 20% van de bedrijven een connected health-aanbod de markt gezet. In 2021 was dat nog maar 3%. Het geeft aan dat het hard gaat momenteel, wat natuurlijk ook heeft te maken met de snelle ontwikkeling van AI.

In de medische technologie gaat het zelfs nog harder: daar is 40% van de bedrijven inmiddels actief op de markt van connected health. Ze beantwoorden daarmee aan de groeiende vraag van consumenten naar health-gerelateerde diensten en producten – en de use cases in de zorgsector nemen hand over hand toe.

The sky is the limit dus? Zo is het nou ook weer niet. In dit artikel willen we een aantal aandachtspunten aanstippen, en er zo aan bijdragen dat alle betrokkenen het juiste doen op de juiste manier – voor onze organisaties, voor patiënten en voor consumenten.

De juiste visie

De ontwikkeling van nieuwe producten en diensten op het gebied van connected health moet gebeuren vanuit een overkoepelende visie. Waar moeten de prioriteiten liggen, qua toepassingsgebied en oplossingsrichting? Wat is de beoogde meerwaarde voor de patiënt van uw portfolio? En waar liggen de kansen voor de business? En, niet te vergeten: wie staat er uiteindelijk aan de lat om het overzicht te houden en de intrede van connected health in goede banen te leiden? In Nederland is dat het ministerie van VWS. Het is aan het ministerie om, in ons complexe stelsel, de kwaliteit van de zorg te borgen en de zorg toegankelijk te houden. ‘Toegankelijk’ heeft hier meerdere betekenissen: het geldt in financiële zin – zorg moet betaalbaar blijven – maar ook fysiek. Connected health maakt zorg fysiek toegankelijk voor mensen die op wat voor manier dan ook minder makkelijk de gang naar de huisarts of het ziekenhuis kunnen maken. We noemden al even de coronapandemie; in die periode hebben connected oplossingen, vanuit het gebrek aan toegankelijkheid dat toen voor iedereen gold, een hoge vlucht genomen.

De betaalbaarheid speelt ook op een ander vlak. Wie betaalt de ontwikkeling van connected health producten? De proofs of concept van startups en scale-ups? En wie zorgt ervoor dat oplossingen worden opgeschaald en ingeregeld? De zorgaanbieder zelf heeft die armslag niet. In Nederland spelen zorgverzekeraars hier een grote rol in om zorg te dragen voor duurzame bekostiging. Maar meer regie is wel nodig – en ook hier is het ministerie van VWS het aangewezen orgaan. Onder regie van het ministerie moeten keuzes gemaakt worden over de juiste oplossingsrichtingen, over de financiering en over de uiteindelijke uitrol. Zo’n mechanisme ontbreekt nog in ons land, omdat alles hier lokaal georganiseerd is. In Frankrijk en Scandinavië is de zorg regionaal georganiseerd; wellicht vallen er in die landen lessen te trekken.

Producten met echte meerwaarde

Het is verleidelijk om een technologie-gedreven benadering te kiezen bij de ontwikkeling van connected producten en diensten. De mogelijkheden zijn immers eindeloos. Toch is een omgekeerde benadering beter: Wat is de onderliggende gezondheidsbehoefte waaraan u probeert te beantwoorden? Als u dat in beeld hebt, bent u beter in staat product of diensten te ontwikkelen die echt meerwaarde bieden. En dat is nog niet alles: de ontwikkelde oplossing moet getoetst worden op bruikbaarheid en effectiviteit voordat hij wordt uitgerold.

Slimme insulinemeters zijn een goed voorbeeld van zo’n effectieve toepassing. Zij meten continu het insulinepeil van de patiënt en geven een signaal af als het peil te hoog of te laag wordt. En dat niet alleen: datzelfde signaal wordt ook naar de specialist gestuurd. Een andere oplossing die bijdraagt aan de efficiëntie en effectiviteit van de zorg is VR. Verpleegkundigen nemen zo’n bril mee op thuisbezoek. Denk bijvoorbeeld aan wondzorg: de verpleegkundige controleert de wond van de patiënt met een VR-bril op, en in het ziekenhuis kan de dermatoloog op hetzelfde moment meekijken en zo nodig de behandeling of de medicatie aanpassen. Dat verhoogt de toegankelijkheid van de zorg, omdat de patiënt niet langer naar het ziekenhuis hoeft. En het maakt het werk van de specialist efficiënter, omdat hij of zij niet meer op huisbezoek hoeft en daardoor per dag veel meer patiënten kan zien.

Een schaalbare infrastructuur

Hoe bepaalt u dan wat de meerwaarde van uw product of dienst moet zijn? En hoe monitort u die meerwaarde als uw product of dienst eenmaal in omloop is? Het antwoord is, kortgezegd: Data. Data die u ontleent aan connected bronnen, bijvoorbeeld uit de slimme insulinemeter en de VR-toepassing die we hierboven beschreven. Op deze manier krijgt u de beschikking over een enorme hoeveelheid waardevolle data. Het is dan wel zaak dat u die op een veilige en samenhangende manier beheert en analyseert, en het inzicht gebruikt om betere producten te ontwikkelen, en bestaande te verbeteren. Het lijkt misschien voor de hand liggend, maar toch meldt 33% van de organisaties die we spraken dat ze juist hier tekortschieten. Het is daarom cruciaal dat organisaties prioriteit geven aan datamanagement en governance.

De verzamelde data hebben ook een secondaire toepassing; ze bieden de (medische) wetenschap een belangrijke bron van informatie bij de verbetering van de kwaliteit van de zorg in brede zin.

De juiste capabilities voor mensgerichte ontwikkeling

Slechts 34% van de ondervraagde organisaties benadert de ontwikkeling van connected producten en diensten op een mensgerichte manier. Door je wel te focussen op mensgericht ontwerp, vergroot je de bruikbaarheid van je connected aanbod, en ben je beter in staat de verbinding te leggen met consument of patiënt. Het is zelfs een goed idee om gebruikers een rol te gunnen in de ontwikkeling, door ze via goede feedbackfaciliteiten input te laten geven over de gebruikerservaring en hoe je die kunt verbeteren.

Connected health biedt ook kansen om de zorg inclusiever te maken. De toegankelijkheid van de zorg verbetert erdoor, zoals we al even aanstipten. Mensen die niet naar het ziekenhuis kunnen of willen, kunnen daardoor toch de zorg krijgen die ze nodig hebben. Daarbij valt wel een kanttekening te plaatsen: met connected health kun je de grootste groep bedienen, maar je moet altijd traditionele zorg blijven bieden. Mensen moeten om allerlei medische en sociale redenen altijd de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben, en altijd bij de dokter langs kunnen gaan op spreekuur.

De voordelen van een ecosysteem

In de huidige krappe arbeidsmarkt is het bijna onmogelijk om alle skills die je nodig hebt in-house te organiseren. Dat moet je ook niet willen. In deze nieuwe sector bestaan verschillende specialismen, technologieën en expertise – en het is vaak een prima idee om menskracht van buiten te halen. Kortom: we moeten ook hier meer gaan denken vanuit zorg-ecosystemen, waarin wisselende partners samenwerken aan innovaties waar ze allemaal van kunnen profiteren – en waar de patiënt baat bij heeft. Bovendien biedt zo’n ecosysteem een veel rijkere bron aan data dan een enkele organisatie kan bieden. En we zagen al even dat die data op meerdere fronten cruciaal is.

Overbrug de talent gap

We hadden het er al eerder over: de arbeidsmarkt is krap. Dat is al een tijdje zo en dat zal nog wel even zo blijven. Ook de brede zorgsector heeft ermee te kampen – en dat maakt het moelijker om de mensen te verzamelen die je nodig hebt om toepassingen rond bijvoorbeeld AR/VR en GenAI te ontwikkelen. En er is niet alleen een tekort aan technische expertise; ook commerciële en gedragskundige ervaring is schaars.

Overigens kan connected health ons ook helpen omgaan met die schaarste. We noemden al even het voorbeeld van de dermatoloog die dankzij VR-technologie meer patiënten kan zien. Dat is efficiënter voor die dermatoloog.

Overigens heeft ook dit een keerzijde. De rol van zorgverleners wordt dankzij connected health mensgerichter, maar aan de andere kant hebben ze steeds minder patiënten in de wachtkamer zitten. De fysieke interactie met patiënten neemt af, terwijl die interactie juist voor veel zorgverleners een reden kan zijn waarom ze ooit in het vak zijn gestapt. Ziekenhuizen worden steeds meer technologie- en data-intensieve organisaties, waar ook patiënten worden behandeld.

Maak werk van kwaliteit en compliance

Pharma en medtech behoren tot de zwaarste gereguleerde sectoren. En dat is natuurlijk niet zo gek; de veiligheid en het welzijn van patiënten en zorgconsumenten staan altijd op de eerste plek. Ons onderzoek toont aan dat nog niet iedereen in staat is om binnen connected health het juiste te doen om te voldoen aan regelgeving en kwaliteitsstandaarden.

Om dit te ondervangen is toetsing vanuit de regelgever cruciaal. In Europa is het European Medicines Agency (EMA) hiervoor verantwoordelijk, in de Verenigde Staten doet de Food and Drug Administration (FDA) dat. Maar dat alleen is niet genoeg. Producenten moeten blijven investeren in hun quality control, om de veiligheid van de patiënt ook aan de voorkant te waarborgen.

Connected Health wordt in rap tempo volwassen. Om de enorme groei in goede banen te leiden, moeten we echter weloverwogen te werk gaan. In dit artikel hebben we aangegeven waar zoal de aandachtspunten liggen. Wit u er een keer over verder praten? Schroom dan niet contact met ons op te nemen!


Maak kennis met onze experts

Richard Bussink

Director zorg bij Capgemini Invent NL
Richard Bussink is verantwoordelijk voor de zorgsector binnen Capgemini Invent. De zorgsector is een dynamische sector met meer nadruk dan ooit op digitale transformatie. Deze transformatie wordt gedreven door veranderende demografie, schaarste aan zorgmedewerkers, kosten, verhoogde verwachtingen van burgers en het potentieel van data, technologie en IT. Zorg zal steeds meer op afstand plaatsvinden waar dat kan met meer focus op preventie en duurzaamheid.

Celine Nagtegaal

Consultant, Capgemini
Celine is een consultant met een passie voor de zorg. Samen met het Intelligent Health team richt zij zich op duurzame verbeteringen en change-management in de gezondheidszorg, en begeleidt organisaties bij het implementeren van innovatieve oplossingen. Haar doel is om de zorgsector toekomstbestendig te maken en de kwaliteit van zorg te verbeteren.