Ga direct naar inhoud

Gezocht: Kennis over kansen en uitdagingen van AI binnen de GGZ en FZ

Capgemini Invent is in februari 2021 een onderzoek gestart naar de toepassing van Artificiële Intelligentie (AI) in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en forensische zorg (FZ). Een onderdeel van dit onderzoek is het in kaart brengen van het huidige en geplande gebruik van AI binnen deze sectoren.

Via deze uitvraag komen we graag in contact met personen en organisaties die momenteel verkennen hoe AI-initiatieven toepasbaar zijn binnen de GGZ en FZ. We zouden graag in verdiepende interviews een duidelijk beeld schetsen van de kansen en uitdagingen op het gebied van AI. Specifiek gaat het hierbij om:

 • Een AI toepassing die erop gericht is om de zorgverlening binnen de GGZ en FZ te beïnvloeden, te versterken of te verbeteren.
 • Een AI toepassing die wordt gebruikt/ontwikkeld/onderzocht in Nederland of in internationale samenwerking met Nederland.

Helpt u mee aan dit onderzoek?

De verdiepende interviews zullen ongeveer drie kwartier tot een uur duren en zullen digitaal worden afgenomen (april/mei 2021). Datum en tijdstip waar het interview wordt gehouden wordt onderling afgestemd. Reacties zien wij graag tegemoet vóór 21 mei 2021. De gegevens die in deze inventarisatie worden verzameld worden enkel gebruikt ten behoeve van het onderzoek. De resultaten van het onderzoek zullen in juli 2021 openbaar gemaakt worden.

Wilt u bijdragen aan dit onderzoek? Dan komen we graag met u in contact via het aanmeldingsformulier hieronder. Heeft u vragen of kent u nog andere initiatieven? Stuur dan een e-mail sturen naar noor.jungerius@capgemini.com.

Aanmeldformulier inventarisatie AI binnen GGZ

    <div class="pf_forms__container ">
            <form id="pf_form_464230" class="pf_form__form" action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
            <div class="pf_field pf_field--text pf-required" data-validate="text">
      <label for="_pf_459964_5430">Bedrijfsnaam          &nbsp;<span class="pf-required--symbol"> * </span></label>
      <input type="text" id="_pf_459964_5430" class="pf_field__input empty" name="_pf_459964_5430" required="">
    </div>
        <div class="pf_field pf_field--textarea pf-required" data-validate="text">
      <label for="_pf_464230_734">Website         &nbsp;<span class="pf-required--symbol"> * </span>       </label>
      <textarea id="_pf_464230_734" class="pf_field__input empty" name="_pf_464230_734" required=""></textarea>
    </div>
        <div class="pf_field pf_field--text pf-required" data-validate="text">
      <label for="_pf_464230_2546">Aanhef         &nbsp;<span class="pf-required--symbol"> * </span></label>
      <input type="text" id="_pf_464230_2546" class="pf_field__input empty" name="_pf_464230_2546" required="">
    </div>
        <div class="pf_field pf_field--text pf-required" data-validate="text">
      <label for="_pf_464230_7142">Naam          &nbsp;<span class="pf-required--symbol"> * </span></label>
      <input type="text" id="_pf_464230_7142" class="pf_field__input empty" name="_pf_464230_7142" required="">
    </div>
        <div class="pf_field pf_field--email pf-required" data-validate="email">
      <label for="_pf_459964_3955">Emailadres         &nbsp;<span class="pf-required--symbol"> * </span>       </label>
      <input type="email" id="_pf_459964_3955" class="pf_field__input empty" name="_pf_459964_3955" required="">
    </div>
        <div class="pf_field pf_field--tel " data-validate="tel">
      <label for="_pf_464230_230">Telefoonnummer                 </label>
      <input type="tel" id="_pf_464230_230" class="pf_field__input empty" name="_pf_464230_230" pattern="^[0-9-+s()]*$">
    </div>
        <div class="pf_field pf_field--textarea " data-validate="text">
      <label for="_pf_464230_5961">Korte beschrijving van de AI toepassing                  </label>
      <textarea id="_pf_464230_5961" class="pf_field__input empty" name="_pf_464230_5961"></textarea>
    </div>
        <div class="pf_field pf_field--consent pf-required" data-validate="checkboxes">
      <div class="pf_consent__wrapper">
        <input type="checkbox" id="_pf_459964_3953" name="_pf_459964_3953[]" value="1" required="">
        <label for="_pf_459964_3953">

          Met het verzenden van dit formulier begrijp ik dat mijn gegevens worden verwerkt door Capgemini zoals hierboven aangegeven en beschreven in de <a href="https://www.capgemini.com/terms-of-use/">gebruiksvoorwaarden</a>&nbsp;<span class="pf-required--symbol">*</span>          </label>
      </div>
    </div>
        <div class="pf_field pf_field--recaptcha">
      <div class="g-recaptcha" data-sitekey="6Lc3OpIUAAAAADY4ErEHF0HF6Tr7vuknduDU-fbl"><div style="width: 304px; height: 78px;"><div><iframe title="reCAPTCHA" src="https://www.google.com/recaptcha/api2/anchor?ar=1&amp;k=6Lc3OpIUAAAAADY4ErEHF0HF6Tr7vuknduDU-fbl&amp;co=aHR0cHM6Ly93d3cuY2FwZ2VtaW5pLmNvbTo0NDM.&amp;hl=en&amp;v=QENb_qRrX0-mQMyENQjD6Fuj&amp;size=normal&amp;cb=mu8uvgjya4sz" width="304" height="78" role="presentation" name="a-1gzhvugbdx5h" frameborder="0" scrolling="no" sandbox="allow-forms allow-popups allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation allow-modals allow-popups-to-escape-sandbox" class="iframe_withoutcookies"></iframe></div><textarea id="g-recaptcha-response" name="g-recaptcha-response" class="g-recaptcha-response" style="width: 250px; height: 40px; border: 1px solid rgb(193, 193, 193); margin: 10px 25px; padding: 0px; resize: none; display: none;"></textarea></div><iframe style="display: none;"></iframe></div>
    </div>

    <div class="pf_field pf_field--submit">
      <input type="submit" class="pf_field__input" id="_pf_459964_7925" value="VERZEND">
    </div>
          <input type="hidden" name="form_id" data-validate="number" class="pf_form__id" value="464230">
      <input type="hidden" name="form_title" class="pf_form__title" value="gezocht-kennis-over-kansen-en-uitdagingen-van-ai-binnen-de-ggz-en-fz-invent">
      <input type="hidden" name="wp_rest_nonce" class="pf_form__wp_rest_nonce" value="01693a50a2">
    </form>

    <div class="pf_form__success">
      <strong>Bedankt voor uw aanmelding. Wij zullen binnenkort contact met u opnemen.</strong><p></p>
    </div>
    <div class="pf_form__errors">
      <p>Het spijt ons, maar het insturen van het formulier is mislukt. Probeer het nog eens</p>
    </div>
        </div>