Ga direct naar inhoud

The Open Group’s Open Agile Architecture: waarom, wat en hoe?

Hans van Rijs
2022-02-08

Wat is de Open Group’s Open Agile Architecture?

O-AA hanteert als uitgangspunt dat agile en digitalisering hand in hand gaan: dual transformation. Niet alleen technische oplossingen veranderen, ook de organisatie moet veranderen. Immers: door de teams en organisatiestructuur ruimte te laten om te ondernemen, ontstaan structuur en agility waarbij verantwoordelijkheden zo laag als verantwoord mogelijk in de organisatie zijn belegd (Inverse Conway maneuver). Daarbij is ook een ICT-architectuur nodig die de agile organisatie voldoende ondersteunt.

Om dat te realiseren beziet O-AA architectuur over de volgende assen:

  • As ‘Functie-vorm’: wat de organisatie ‘doet’, en wat de organisatie ‘is’.
  • As ‘Perspectieven’: (Experience, Work System, Technical System).
  • Niveau: groep, entiteit, team of teams, team.
  • Tijd: korte, middellange en lange termijn.

De as Functie-vorm kijkt naar wat de organisatie is en doet terwijl via de as van de Perspectieven gekeken wordt naar de klant- en medewerkerservaring, de werksystemen en de technische systemen (applicaties). Door beide assen te volgen, kan de architect bepalen of de architectuur alle (nu noodzakelijke) aspecten in voldoende mate raakt.

En andere Agile standaarden?

Er zijn natuurlijk ook andere standaarden, zoals SAFe of LESS.

O-AA beschrijft echter een visie op de inhoud van de architectuur, terwijl Agile frameworks zoals Scaled Agile, SAFe of LESS meer proces-georiënteerd zijn.

Het is een aanvulling op deze standaarden, met nadruk op de wijze waarop de organisatie en bijbehorende architectuur wordt ingericht, zowel agile als digitaal.

Standaarden als SAFe en LESS kunnen geplaatst worden in het Operating model van O-AA. Daarbij moet opgemerkt worden dat er ook overlap is tussen O-AA en de andere standaarden. In SAFe wordt bijvoorbeeld ook gesproken over experimenteren en (intentionally, emerging) architecture, maar in O-AA worden deze onderwerpen verder uitgewerkt.

Hoe kun je O-AA toepassen?

O-AA is geen recept in een kookboek dat je van voor naar achter volgt om tot een Agile Architectuur te komen. O-AA biedt hints en tips, bijvoorbeeld door definities te geven van relevante begrippen. Zoals eigenlijk altijd geldt, helpen die definities – en vooral het je bewust zijn van de gehanteerde definities – zowel in de communicatie tussen architecten onderling als in de communicatie tussen architecten en hun omgeving.

De scope van O-AA is de organisatie als geheel, inclusief haar interactie met het ecosysteem waar zij onderdeel van is. Door deze focus aan te brengen wordt de architect uitgenodigd breder te kijken dan alleen de ICT die de (interne) processen ondersteunt. Daarmee helpt O-AA bij het bepalen van de focus van de architectuur.

In de uitwerking van de verschillende onderdelen, citeert O-AA veelvuldig andere domeinen en de context. Daarmee geeft O-AA aan onderdeel te willen zijn van een ecosysteem in plaats van het ecosysteem te willen bepalen.

Wijs (praktisch) toepassen is de sleutel: resultaten in de gaten houden. Sommige wijzigingen zijn lastig, b.v. cultuur.

Eerst kijken naar eigen organisatie: in hoeverre ben je zelf agile? Verandering vanuit twee richtingen: bottom up en top down. Bij vastgeroeste organisaties wellicht ook een onafhankelijke agile startup opzetten die alleen service-georiënteerd gebruik maakt van legacy van het moederbedrijf.

Hoe nu verder?

In onze blog hebben wij een globale schets gegeven van de Open Group’s Open Agile Architecture (O-AA), de toepassing hiervan en de plek tussen andere standaarden. Er kan echter nog meer en diepgaander verteld worden over deze standaard en de uitdagingen waarin deze standaard gebruikt wordt. Wat is bijvoorbeeld die ‘Inverse Conway maneuver’? Hoe begin je nu een architectuur agile te maken?  En hoe verandert de rol van de architect onder al deze nieuwe ontwikkelingen?

In volgende blogs over dit onderwerp zullen wij hier antwoord op geven, en daarbij ook meer uitdagende vragen stellen. We blijven leren, ontwikkelen en delen… agile!

Auteurs

Hans van Rijs Wiger Levering