Ga direct naar inhoud

Een onderneming heeft grote oren nodig

Hans van Rijs en Ruud de Wit
Jun 14, 2024

Eén reden waarom zwakke signalen zo belangrijk zijn, is dat ze kunnen duiden op ontwrichtende veranderingen. Door aandacht te besteden aan deze subtiele signalen kunnen bedrijven anticiperen op en zich voorbereiden op verschuivingen in hun sector voordat deze algemeen bekend worden

Blockbuster en Kodak negeerden waarschuwingssignalen over respectievelijk de opkomst van streamingdiensten en digitale fotografie, wat leidde tot hun uiteindelijke ondergang.

Luisteren naar zwakke signalen kan organisaties ook helpen bij het ontdekken van nieuwe kansen. Deze kunnen afkomstig zijn uit onverwachte bronnen, zoals nichemarkten of onaangeboorde klantsegmenten. Door deze kansen in een vroeg stadium te identificeren en te benutten, kunnen bedrijven zichzelf positioneren als leiders in hun vakgebied en een sterke marktpositie opbouwen.

Het is de cultuur die ertoe doet

Zwakke signalen zijn vaak lastig te ontdekken, ze zijn vluchtig en worden gemakkelijk over het hoofd gezien te midden van het lawaai van de dagelijkse hectiek en chaos. Om deze signalen effectief te kunnen detecteren, is een cultuur van delen nodig. Een cultuur waarin actief luisteren, openstaan voor nieuwe ideeën en het pro-delen van nieuwe kennis en ideeën gekoesterd worden. Daarin ontstaat ruimte voor werknemers om observaties en ideeën veilig en vrij te uiten en te delen, waardoor cross-functionele samenwerking wordt gestimuleerd.

Laat je inspireren door de buitenwereld

Naast het ontwikkelen van interne capaciteiten zijn er ook externe middelen beschikbaar om organisaties te helpen zwakke signalen te identificeren en te interpreteren. Trendvoorspellingsbureaus, marktonderzoeksbureaus en monitoringtools voor sociale media kunnen allemaal waardevolle inzichten bieden in opkomende patronen en veranderende consumentenvoorkeuren.

Wees besluitvaardig

Zodra zwakke signalen zijn geïdentificeerd, is het van cruciaal belang dat ondernemingen daar snel en resoluut op reageren. Dit kan gepaard gaan met het doen van strategische investeringen, het aanpassen van het productaanbod of het volledig richten op nieuwe groeigebieden. De sleutel is om wendbaar en responsief te blijven en tegelijkertijd een duidelijke focus op langetermijndoelen te behouden.

Zet je oren open!

Het vermogen om te luisteren naar zwakke signalen en hier doeltreffend op reageren is essentieel voor elke organisatie die succesvol wil blijven in het huidige complexe en dynamische zakelijke landschap. Door alert te blijven op subtiele veranderingen en op basis van die inzichten besluitvaardig te handelen, kunnen ondernemingen een duurzaam concurrentievoordeel behouden.

Over de auteurs

Hans van Rijs en Ruud de Wit zijn ervaren architecten bij Capgemini. In hun lange staat van dienst hebben ze op veel gebieden, van business tot technologie. Zij kennen de agile context waarin architectuur wordt ontwikkeld en gebruikt. In deze blogreeks delen Hans en Ruud hun ervaringen, inzichten en uitdagingen met iedereen die geïnteresseerd is in architectuur in een agile context.

Author

Hans van Rijs

Expert in Enterprise Architecture, Microsoft Technologies, Software Architecture

Ruud de Wit

Enterprise Architect Director
Ruud is a senior architect at Capgemini. He works as a Client Chief Architect for clients in the Retail and Agri sector. Besides that, Ruud is an Open-Group certified trainer working for the Capgemini Academy. Ruud is driven by combining traditional and innovative technologies and development methodologies when shaping solution architectures.