Feeding 10 billion people in 2050

Publish date:

Digitaliseren betekent veel: het biedt nieuwe services, en boeren hebben toegang tot beter, vaak real-time advies. Tegelijkertijd verandert de rol van de agronomie. Robotica en drones kunnen boeren een ander leven bieden, ze kunnen wonen waar ze willen en hun boerenbedrijf op afstand beheren. Slimme boerderijen worden de trend.

(English version below)

Aan de andere kant zijn de grootste groepen boeren kleine bedrijven die net genoeg verdienen om zichzelf te onderhouden. Ze zijn niet rijk en hebben geen eenvoudige toegang tot kapitaal. De vraag is: kunnen ze deel uitmaken van die reis? Kunnen wij hen diensten aanbieden die hen in staat stellen om beter leven te leiden, of gelijke handelspartners worden?

Dit is de wereldwijde uitdaging die Capgemini oppakt met onze dienstverlening. Als wereldwijde IT-leider met al vijf decennia onze wortels in applicaties weten we precies welke technologieën er beschikbaar zijn en hoe we onze innovatie-as-a-service kunnen gebruiken om deze inzichten te delen en toe te passen. Nog belangrijker, met behulp van onze Applied Innovation Exchange, kunnen we een aantal recente en betekenisvolle ontwikkelingen weergeven. Lees onze visie.

 

Feeding 10 billion people in 2050

Going digital does mean a lot: it creates new service offerings and farmers can access better and real-time advice. At the same time, the role of the agronomist will change. Robotics and drones can offer the farmers a better life, and they can go to live in the cities and control their farms from a distance. Smart farms will be the new normal.

On the other hand, the biggest groups of farmers are smallholders who earn just enough to sustain themselves. They are not rich and do not have access to easy capital. The question is: can they become part of that journey? Can we offer them services that enable them to lead better lives, or become equal trade partners?

This is the global challenge that Capgemini is shaping to service. As a global IT leader with our roots in applications for five decades, we know which technologies are there in the market and how we can use our innovation-as–a-service to share our cross-disciplinary insights. More importantly, using our Applied Innovation Exchange, we can actually demonstrate some of our recent and meaningful developments. Discover our vision.

Whitepaper Digital Agri...

File size: 1,13 MB File type: PDF

Infographic Digital agr...

File size: 443,47 KB File type: PDF

Related Resources

Agriculture

Integratie van activiteiten in de volledige intelligente supply chain

Het SAP Center of Excellence en het SAP Innovation Center van Capgemini stellen innovatie...

Agriculture

Digitaliseer uw bedrijf met SAP S/4HANA®

Transformatiediensten voor retailers en producenten van consumentenartikelen