Raport Digital Mastery 2020

60% of organizations claim to have the capabilities for digital transformation success - up 24 percentage points from 2018

Publish date:

Wszystkie sektory poczyniły postępy w zakresie zdolności do transformacji cyfrowej, katalizatorem działań jest Covid-19, a liderami transformacji handel detaliczny (73%) i telekomunikacja (71%). 

Paryż, 14 stycznia 2021 r. – Blisko dwie trzecie organizacji posiada obecnie zdolności cyfrowe (60%) i przywódcze (62%) wymagane do skutecznego wdrożenia transformacji cyfrowej – co stanowi wzrost z 36% w obu obszarach w ciągu zaledwie dwóch lat. Tak wynika z nowego raportu Digital Mastery 2020: How organizations have progressed in their digital transformations over the past two years przygotowanego przez Capgemini Research Institute.

Aby zrozumieć, jak organizacje rozwijały swoje możliwości cyfrowe w ciągu ostatnich dwóch lat, Capgemini przeanalizowało średnie oceny w czterech kategoriach: talenty i organizacja, operacje, innowacje w modelu biznesowym oraz doświadczenia klientów (CX).  Badanie Capgemini na 2020 rok, w porównaniu z badaniami na temat mistrzostwa cyfrowego z 2018 roku, wykazało, że podczas gdy wszystkie organizacje radzą sobie lepiej na drodze transformacji cyfrowej w 2020 roku, mistrzowie cyfrowi – organizacje o wysokim poziomie mistrzostwa w zakresie zdolności cyfrowych i przywódczych – zwiększają różnicę w stosunku do swoich konkurentów.

COVID-19 był silnym czynnikiem przyspieszającym pilną potrzebę zmian, organizacje stały się bardziej entuzjastyczne i optymistycznie nastawione do swoich możliwości. Równocześnie organizacje poświęciły czas od 2018 r. na analizę wyzwań, które stoją na drodze do sukcesu, zwiększając inwestycje w transformację cyfrową i przyjęcie nowych technologii oraz kładąc ponowny nacisk na talenty i kulturę organizacyjną.

Stwierdzono, że duże organizacje, o przychodach 10 miliardów dolarów lub większych, mają przewagę zarówno w zakresie możliwości cyfrowych, jak i przywódczych. Około 68% tych organizacji twierdzi, że posiada wymagane zdolności cyfrowe, w porównaniu z 55% organizacji o przychodach poniżej 10 miliardów dolarów. Jeśli chodzi o zdolności przywódcze, różnica jest podobna: 57% mniejszych organizacji twierdzi, że posiada wymagane zdolności przywódcze, co jest wynikiem nieznacznie niższym od ogólnej średniej wynoszącej 62% i 70% obserwowanych wśród dużych organizacji.

Z perspektywy sektorowej, w ciągu ostatnich dwóch lat w każdej branży nastąpił postęp zarówno w zakresie możliwości cyfrowych, jak i przywódczych. Handel detaliczny wyprzedza obecnie wszystkie inne sektory – 73% organizacji detalicznych twierdzi, że posiada możliwości cyfrowe niezbędne do przeprowadzenia transformacji, w porównaniu z 37% dwa lata temu. Po handlu detalicznym, na drugim miejscu plasuje się sektor telekomunikacyjny, w którym 71% organizacji twierdzi, że posiada wymagane zdolności cyfrowe. Operatorzy telekomunikacyjni zmieniają ofertę dla konsumentów poprzez tworzenie w pełni cyfrowych doświadczeń. Sektor motoryzacyjny prowadzi pod względem wzrostu możliwości cyfryzacji, zwiększając swoje zdolności cyfrowe do 69% z 32% w 2018 r.

Inicjatywy dotyczące talentów i kultury organizacyjnej mają pierwszeństwo

Badania Capgemini z 2018 r. wykazały, że wymiar ludzki stanowił istotną barierę dla transformacji cyfrowej, ponieważ organizacjom nie udało się wprowadzić pracowników w podróż transformacyjną. Jednak obecnie coraz więcej organizacji angażuje pracowników w swoje inicjatywy cyfrowe: 63% w 2020 roku, w porównaniu z 36% w 2018 roku. Pomimo tego postępu, jeśli chodzi o budowanie umiejętności, Capgemini odkryło, że mniej niż połowa organizacji (48%) inwestuje w budowanie umiejętności miękkich, takich jak inteligencja emocjonalna, zdolność adaptacji i współpracy. Badania Capgemini wykazały również, że kultura organizacyjna jest główną barierą dla udanej transformacji cyfrowej, a niektóre organizacje nie posiadają kultury, w której ceni się nowe pomysły i eksperymenty.

Inwestycje w zrównoważony rozwój mają dziś kluczowe znaczenie dla transformacji cyfrowej

W raporcie podkreślono, że choć organizacje muszą zwracać uwagę na takie czynniki jak doświadczenie klienta, operacje i technologie biznesowe, powinny również kłaść nacisk na zrównoważony rozwój i szerszą perspektywe i cele, które stały się ważne zarówno dla klientów, jak i pracowników. Konsumenci są coraz bardziej zaniepokojeni wpływem na środowisko i zmiany klimatyczne, a także chcą coś zmienić swoimi działaniami – 78% konsumentów zgadza się, że firmy mają do odegrania większą rolę w społeczeństwie, wykraczającą poza ich własny interes. Najnowsze badania Capgemini wykazały, że obecnie tylko 45% organizacji przyspiesza wdrożenie inwestycji, projektów i zaangażowania w zrównoważony rozwój.

Aby jeszcze bardziej przyspieszyć proces transformacji cyfrowej, w raporcie zaleca się, aby organizacje na nowo przemyślały doświadczenia pracowników, prezentując elastyczną postawę i zapewniając, że umowy pracowników są dostosowane do ery cyfrowej. Ponadto, powinny one budować swój model w oparciu o solidne dane i możliwości nowoczesnych platform, skalować nowe modele biznesowe i modele zaangażowania oraz osadzić cel i zrównoważony rozwój jako podstawowy element działalności, czyniąc je częścią kultury organizacyjnej.

„Postęp, jaki dokonał się w budowaniu niezbędnych możliwości cyfrowych w ciągu zaledwie dwóch lat jest uderzający, co skłoniło nas do podjęcia tego badania. Utrzymujące się szybkie tempo innowacji technologicznych i zmian modeli biznesowych w ciągu ostatnich dwóch lat, z COVID-19 wymuszającym na wielu firmach redefinicję modelu działania, prawdopodobnie napędzało ten postęp” – powiedziała Claudia Crummenerl, dyrektor zarządzająca, People and Organization w Capgemini Invent. „Podczas gdy organizacje poczyniły postępy w wielu różnych obszarach, takich jak doświadczenie klienta, operacje, biznes i technologia, wiele z nich wciąż stoi przed wyzwaniem włączenia zrównoważonego rozwoju do swoich strategii transformacji. Poprzez zdefiniowanie na nowo doświadczenia pracowników i modeli pracy, osadzenie cyfryzacji w modelu operacyjnym, pomoże organizacjom przekształciś się w przedsiębiorstwa zasilane danymi, które osiągną dojrzałość cyfrową i wykażą odporność na wstrząsy rynkowe w przyszłości.”

Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z zaleceniami opartymi na badaniach, należy przejść do pełnego raportu tutaj. 

Metodologia badania

W maju i czerwcu 2020 roku Instytut Badawczy Capgemini przeprowadził ankietę wśród 1000 członków kadry kierowniczej z organizacji o przychodach co najmniej 1 miliarda dolarów we wszystkich sektorach, aby zbadać ich poglądy na temat dojrzałości cyfrowej ich organizacji i zdolności przywódczych wymaganych do transformacji cyfrowej. Dwadzieścia procent organizacji zgłosiło przychody przekraczające 20 miliardów dolarów w roku obrotowym 2019. Charakterystyka populacji badanej w 2020 roku jest w dużej mierze spójna z próbą z 2018 roku.

Capgemini

Capgemini to światowy lider w dziedzinie doradztwa, usług technologicznych i transformacji cyfrowej. Celem Grupy jest dążenie do odpowiedzialnej społecznie, zintegrowanej i zrównoważonej przyszłości, w której potencjał ludzki jest wspierany nowymi technologiami. Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu w branży, firma cieszy się zaufaniem klientów w zakresie kompleksowej realizacji nowoczesnych usług biznesowych. Grupa specjalizuje się w tworzeniu strategii, projektowaniu rozwiązań, a także działaniach operacyjnych, opartych na innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się technologiach chmurowych, sztucznej inteligencji, jak również na sieciach komputerowych i danych, oraz inżynierii cyfrowej, nowoczesnych platformach i oprogramowaniu.

Get the Future You Want  I  www.capgemini.com

Capgemini Research Institute

Instytut Badawczy Capgemini to wewnętrzny think-tank firmy Capgemini zajmujący się wszystkim, co cyfrowe. Instytut publikuje badania dotyczące wpływu technologii cyfrowych na duże, tradycyjne przedsiębiorstwa. Zespół korzysta z ogólnoświatowej sieci ekspertów Capgemini i ściśle współpracuje z partnerami akademickimi i technologicznymi. Instytut posiada dedykowane centra badawcze w Indiach, Singapurze, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Ostatnio za jakość swoich badań został sklasyfikowany przez niezależnych analityków na pierwszym miejscu na świecie.

Zapraszamy na stronę https://www.capgemini.com/researchinstitute/

Digital Mastery_Capgemini...

Wielkość pliku: 215,43 KB File type: PDF

Infographic_Digital Mas...

Wielkość pliku: 1,64 MB File type: PDF