Strategia Net Zero

W jaki sposób nowoczesne przedsiębiorstwa mogą zmniejszyć wydzielanie CO2 o 45% do 2030 roku, a do 2050 roku osiągnąć zerową emisję netto? Osiągnięcie takich celów redukcji emisji CO2 zostało jasno przedstawione w międzynarodowym Porozumieniu paryskim. Choć wiele firm podjęło już pewne działania, aby sprostać tym wymaganiom, często trudnością okazuje się dla nich wykonanie kolejnego kroku. Rozwiązaniem tego problemu jest nasza strategia Net Zero.

Napędzana przez cele poparte badaniami naukowymi, strategia Net Zero wyznacza kierunek, który pozwoli firmom sprawnie przejść od zobowiązań do realnej strategii dekarbonizacji. Po oszacowaniu ryzyka i możliwości, jakie wiążą się z transformacją, przyspieszamy redukcję emisji dwutlenku węgla poprzez wytyczenie kierunku działań, ocenę dźwigni dekarbonizacji, stworzenie projektu zarządzania, a także praktycznej strategii pozyskiwania energii odnawialnej i kompensacji emisji dwutlenku węgla.

Te założenia realizujemy w oparciu o cztery filary, z których każdy ma określone cele i strukturę:

four pillars of work

„Musimy podjąć natychmiastowe działania, aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5°, w przeciwnym wypadku ryzykujemy nieodwracalnymi szkodami dla środowiska i społeczeństwa. W Capgemini podjęliśmy to zobowiązanie, a czy Ty już to zrobiłeś?”

Thought Leadership

Fit for Net-Zero

Investments in next generation clean technologies. 55 Tech Quests to accelerate Europe’s...