Finanse stymulowane przez inteligentną automatyzację

Jak obecnie, gdy przesunięciu ulegają tradycyjne granice w kluczowych obszarach zarządu, jego członkowie, a szczególnie dyrektorzy finansowi koncentrują uwagę na transformacji wymaganej do wprowadzenia nowych modeli biznesowych i stworzenia bliższego i bardziej inteligentnego związku z konsumentem końcowym?

Ewoluujący kształt zarządu

Żyjemy obecnie w fascynujących czasach dla dyrektorów finansowych. W zarządzie coraz powszechniejsze są przewidywania, że technologia i automatyzacja może wreszcie spełnić obietnice powiązania informacji biznesowych z wynikami działalności.

Obietnica ta może urzeczywistnić się przede wszystkim w zespole ds. finansów i rachunkowości, w którym koncentracja na kliencie jest największa i coraz wyraźniej dostrzega się możliwość zapewnienia przez automatyzację bodźca dla zmiany paradygmatu zarządzania prowadzącego do znacznej poprawy wyników przedsiębiorstwa.

Jednak aby została utrzymana równowaga, niezwykle ważne jest posiadanie przez kierownictwo – a zwłaszcza dyrektorów finansowych – dostępu do kluczowych wskaźników efektywności w czasie rzeczywistym oraz umiejętności skoncentrowania uwagi na szczupłym dostarczaniu danych dla zapewnienia proaktywnych zdolności planowania przy utrzymaniu koncentracji na kliencie końcowym.

Wprowadzanie wartości w systemie finansów i rachunkowości przez wykorzystanie inteligentnej automatyzacji

Przedsiębiorstwo może odnieść korzyści z inteligentnych rozwiązań łączących automatyzację, platformy cyfrowe, specjalistyczną wiedzę i know-how w celu stymulowania wartości w firmie bez rezygnacji z jakości usług świadczonych na rzecz klientów, pewności oferowanej udziałowcom i obsługi zapewnianej przez dostawców.

Finanse stymulowane przez inteligentną automatyzację Capgemini prowadzą do przeobrażenia procesów credit-to-cash (C2C), procure-to-pay (P2P) i record-to-analyze (R2A) – oferując najlepsze w swej klasie operacje finansowe dla przedsiębiorstwa przez odniesienie tych operacji do najlepszych wzorców w celu uzyskania najlepszych wyników, ograniczenia łącznych kosztów obsługi i wdrożenia docelowego modelu operacyjnego, który aktywnie wspiera przedsiębiorstwo.

Finanse stymulowane przez inteligentną automatyzację wpisują się w ramy bodźca automatyzacji Capgemini, aby zwiększyć wartość dodaną funkcji finansowych. Ramy bodźca automatyzacji opierają się na podejściu do technologii wyrażanego jako „przede wszystkim automatyzacja” i kierują się obserwacją, że niemal każde rozwiązanie obejmujące sztuczną inteligencję składa się z elementu, który nazywamy pięcioma zmysłami inteligentnej automatyzacji, mającymi kluczowe znaczenie dla przeobrażenia funkcji finansowych naszych klientów.

Wiodąca rola w finansach i rachunkowości oraz automatyzacji

Capgemini w sposób wyjątkowy może pomóc w przeobrażeniu funkcji finansów i rachunkowości w dobie automatyzacji. Jako jeden z najważniejszych dostawców technologii mamy bogatą historię transformacji, oferując cenione, wiodące na rynku usługi finansów i rachunkowości poparte silną tradycją innowacji stymulowanej przez inteligentną automatyzację.

To połączenie technologii, metodyki i mocnej grupy ponad 15 tysięcy ekspertów ds. rachunkowości i finansów – w tym specjalistów ds. podatków, analizy i kontroli – oznacza realną współpracę z klientem w celu szybkiego dostarczenia wartości i zminimalizowania ryzyka dla jego przedsiębiorstwa.  Pracujemy już od dawna z szeregiem klientów o zasięgu globalnym w wielu sektorach przemysłu i uzyskujemy wyniki, które robią duże wrażenie.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak finanse stymulowane przez inteligentną automatyzację mogą zwiększyć rentowność firmy i zadowolenie jej klientów, zachęcamy do kontaktu z: businessservices.global@capgemini.com

Zapraszamy do wysłuchania podcastu, w którym szefowa ds. usług transformacji biznesu Carole Murphy wyjaśnia proces rozwoju finansów stymulowanych przez inteligentną automatyzację wywodzący się z wiodącej oferty finansów i rachunkowości Capgemini.