Przejście na autonomiczny łańcuch dostaw

Opracowanie badawcze i niezbędny przewodnik dla firm produkcyjnych i CPG autorstwa NelsonHall.

Dzisiejsze łańcuchy dostaw znajdują się pod presją jak nigdy dotąd, a bardziej zmienne i złożone środowisko handlu globalnego wywiera nacisk na liderów biznesowych, aby przechodzili na bardziej autonomiczne łańcuchy dostaw.

Niniejszy dokument autorstwa NelsonHall identyfikuje wyzwania związane z transformacją łańcucha dostaw oraz korzyści, jakich organizacje oczekują po wdrożeniu autonomicznego łańcucha dostaw.

W oparciu o wywiady z 50 liderami łańcucha dostaw w dużych przedsiębiorstwach w Ameryce Północnej, Wielkiej Brytanii i Europie, niniejszy dokument ma na celu wesprzeć liderów łańcucha dostaw w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych i CPG w zrozumieniu i benchmarkingu ich problemów związanych z łańcuchem dostaw oraz podejściu do transformacji ich działalności.

Kluczowe wnioski płynące z raportu:

Moving to an autonomous supply chain-Challenges

 

Ponad 70% liderów łańcucha dostaw rozumie potrzebę rozwijania zwinności i odporności w łańcuchu dostaw, aby pomóc w spełnieniu rosnących oczekiwań klientów.

 

 

Moving to an autonomous supply chain-Shortfalls

 

Ponad 60% liderów łańcucha dostaw uważa, że automatyzacja i cyfryzacja mają kluczowe znaczenie dla przejścia do autonomicznego łańcucha dostaw.

 

 

Moving to an autonomous supply chain

 

Ponad 90% liderów łańcucha dostaw rozumie, że wdrożenie autonomicznego łańcucha dostaw może prowadzić do poprawy odporności i elastyczności łańcucha dostaw, sprawniejszej realizacji zamówień oraz optymalizacji zapasów i logistyki.

 

 

Moving to an autonomous supply chain-Standardization

 

94% liderów łańcucha dostaw rozumie, że całościowa standaryzacja i integracja łańcucha dostaw ma kluczowe znaczenie dla ustanowienia wiarygodnych, spójnych i działających w czasie rzeczywistym źródeł informacji o łańcuchu dostaw.

 

 

To learn how Capgemini’s Autonomous Supply Chain offer can help you implement an integrated, frictionless, and customer-centric supply chain, contact: joerg.junghanns@capgemini.com