Raport o wpływie nowych technologii na sport i kibiców

Raport Capgemini pokazuje, że nowe technologie wpływają na doświadczenie fanów i na to, jak kibice podchodzą do rozgrywek sportowych.

Publish date:

Paryż, 30 stycznia 2020 r. – Capgemini, oficjalny globalny partner innowacyjny HSBC World Rugby Sevens Series mężczyzn i kobiet, opublikował nowy raport o zastosowaniu nowych technologii w sporcie: Emerging technologies in sports: reimagining the fan experience. Raport, wykorzystujący odpowiedzi ponad 10.000 kibiców na całym świecie, którzy regularnie oglądają i śledzą najważniejsze dyscypliny sportowe, został opracowany przez Capgemini Research Institute.

Z badania wynika, że dla 69% kibiców wykorzystanie pojawiających się technologii, takich jak wirtualna rzeczywistość (VR), sztuczna inteligencja (AI) i rzeczywistość rozszerzona (AR), wpłynęło pozytywnie na ich ogólne doświadczenie związane z oglądaniem sportowych rozgrywek zarówno na stadionie, jak i poza nim. Pozytywne doświadczenia z technologiami zwiększają również ogólne zaangażowanie kibiców. Spośród ankietowanych, którym spodobały się ich doświadczenia związane ze stosowaniem technologii, 56% stwierdziło, że w rezultacie będzie oglądać więcej meczów na stadionie, a 60% będzie oglądać więcej meczów online. Prawie połowa kibiców (49%) zwiększała swoje wydatki na artykuły klubowe po dobrych doświadczeniach z technologią, a 42% osób zwiększyło te wydatki kilkakrotnie, podczas gdy 92% stwierdziło, że zwiększyło swoje wydatki na abonamenty internetowe na oglądanie meczów. Raport pokazuje również, że kibice, którzy doświadczyli nowych technologii podczas ostatniej wizyty na stadionie, są bardziej zadowoleni ze swoich doświadczeń, podkreślając 25-punktową różnicę w wynikach NPS®[1] (Net Promoter Score) pomiędzy kibicami, którzy doświadczyli nowych technologii, a tymi, którzy ich nie doświadczyli.

Fani sportu z krajów azjatyckich przodują w wykorzystaniu nowych technologii

Fani z krajów azjatyckich – w tym z Indii, Hongkongu i Singapuru – przewodzą w przyjmowaniu i akceptowaniu nowych technologii w sporcie. Blisko trzy czwarte kibiców azjatyckich (74%) doświadczyło zastosowania nowych technologii na stadionie, przy czym Indie zajęły 88% miejsca. Spada to jednak do 56% w przypadku Stanów Zjednoczonych, 50% w przypadku Niemiec i poniżej 50% w przypadku Kanady, Francji, Wielkiej Brytanii i Australii. Ponadto 71% kibiców azjatyckich twierdzi, że byliby skłonni wydać więcej, gdyby nowe technologie wzbogaciły ich doświadczenie stadionowe, w porównaniu z 40% kibiców północnoamerykańskich, 34% europejskich i 33% australijskich.

Nowe technologie mogą przekształcić zwolenników w zapalonych fanów

Pojawiające się technologie mogą również sprawić, żeby zwolennicy sportu stali się zapalonymi kibicami,[2] którzy generują więcej biznesu w związku z dobrymi doświadczeniami sportowymi z wykorzystaniem technologii. Na przykład 73% zapalonych kibiców bierze udział w większej liczbie meczów, w porównaniu do 50% pozostałych, a prawie trzy czwarte zapalonych kibiców ogląda mecz na stadionie, gdy gra ich ulubiona drużyna.

Technologie pomagają sportowcom osiągać lepsze wyniki i unikać kontuzji

Sportowcy w coraz większym stopniu wykorzystują różne nowe technologie w działalności, w tym w szkoleniach, zapobieganiu urazom i monitorowaniu wyników. Na przykład Zone7, firma wykorzystująca dane i analizy do identyfikacji i unikania potencjalnych urazów, zagrażających karierze sportowców, osiągnęła 95% trafności w przewidywaniu urazów i była w stanie zmniejszyć potencjalne urazy o 75%[3].

Tom Mitchell, kapitan angielskiej drużyny Rugby Sevens Team, powiedział: „Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w przeglądaniu sesji treningowych i meczów może mieć duży wpływ na sport. Jeśli możesz postawić się w danej sytuacji, przeglądając mecz, oglądając wideo, wtedy doświadczenie uczenia się staje się o wiele bardziej realne. Jeśli możesz być w takiej sytuacji ponownie, albo przez  wykorzystanie VR lub innej technologii, to jest to ogromny krok naprzód w zakresie uczenia się i przyswajania nowych doświadczeń”.

Korzyści zastosowania technologii w sporcie

Organizacje sportowe na całym świecie mają teraz ogromną szansę na wykorzystanie zmieniających się oczekiwań konsumentów i znacznie bardziej zindywidualizowane zaangażowanie kibiców.  Jak wynika z raportu, organizacje mogą skupić się na następujących obszarach w celu optymalizacji nowych technologii w sporcie:

  • Zapewnienie kibicom możliwości bezpiecznego przetwarzania danych osobowych, tam gdzie to możliwe, zgody na ich wykorzystanie, przejrzystość w zakresie wykorzystywania i ochrony danych osobowych konsumentów oraz pokazanie wartości, jaką konsumenci mogą zyskać dzięki tej wymianie danych,
  • Określenie potrzeb użytkowników przed dokonaniem inwestycji i wdrożeniem nowych technologii,
  • Przekształcenie większej liczby zwolenników w „zapalonych fanów” poprzez zdefiniowanie cyfrowego doświadczenia fanów i zaoferowanie spersonalizowanych doświadczeń,
  • Przekształcanie kultury organizacyjnej poprzez inwestowanie w kulturę cyfrową, umiejętności i wzajemną wymianę informacji pomiędzy organizacjami sportowymi w celu zwiększenia innowacyjności.

Darshan Shankavaram, Global Digital Customer Experience Practice Leader w Capgemini, powiedział: „Wykorzystanie nowych technologii w doświadczeniach kibiców jest ekscytującym i szybko rozwijającym się obszarem. Organizacje sportowe na całym świecie mają ogromną szansę na wykorzystanie zmieniających się oczekiwań kibiców i sportowców, aby stworzyć bardziej zintegrowane, zindywidualizowane i spersonalizowane doświadczenie zaangażowania fanów. Dodatkowo, organizacje sportowe mogą czerpać korzyści z wykorzystania technologii w celu poprawy wyników zawodników lub zapobiegania kontuzjom, lub też dla trenerów w celu budowania lepszej strategii gry poprzez symulacje”.

Cały raport dostępny jest tutaj.

Metodologia badawcza

Instytut zbadał 10 363 fanów sportu w 9 krajach pod kątem wpływu technologii cyfrowych na kibiców i przyszłość sportu. Instytut przeprowadził również pogłębione wywiady z ponad 20 ekspertami branżowymi, sportowcami i osobami zarządzającymi startupami, aby zrozumieć, w jaki sposób technologie cyfrowe mogą poprawić wyniki sportowców.

Capgemini Research Institute

Instytut Badawczy Capgemini jest profesjonalną instytucją badawaczą i doradczą Capgemini, zajmującą się badaniami i analizami dotyczącymi zjawisk cyfrowego świata. Instytut publikuje badania dotyczące wpływu technologii cyfrowych na duże, tradycyjne przedsiębiorstwa. Zespół korzysta z ogólnoświatowej sieci ekspertów Capgemini i ściśle współpracuje z partnerami akademickimi i technologicznymi. Instytut posiada dedykowane centra badawcze w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Indiach. Niedawno znalazł się na pierwszym miejscu na świecie pod względem jakości badań prowadzonych przez niezależnych analityków.

O Capgemini

Capgemini to światowy lider w dziedzinie doradztwa, usług technologicznych i transformacji cyfrowej, którego celem jest wprowadzanie czołowych i innowacyjnych rozwiązań, oraz udostępnienie całej gamy nowych możliwości klientom w rozwijającym się informatycznym świecie cyfryzacji, chmury i platform. Capgemini, opierając się na swojej 50-letniej tradycji i szerokiej wiedzy branżowej, umożliwia organizacjom realizację ich ambicji biznesowych, udostępniając szereg usług, od strategii po działalność operacyjną. Capgemini kieruje się przekonaniem, że wartość biznesowa technologii pochodzi od ludzi i ma im służyć. Jest to wielokulturowa firma, licząca ponad 200 000 pracowników, zatrudnionych w 40 krajach. Grupa odnotowała w 2018 roku światowy przychód na poziomie 13,2 mld EUR.

Zapraszamy na stronę www.capgemini.comPeople matter, results count.

[1] Net Promoter, NPS®, and the NPS®-related emoticons are registered service marks, and Net Promoter Score and Net Promoter System are service marks, of Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc. and Fred Reichheld.

[2] An avid fan is defined as one who follows a sport regularly, watches nearly all matches of the sport he/she follows and visits a stadium often to watch matches.

[3] Source: Zone7 raises $2.5 million seed round to predict injury risk for athletes

Tech in Sport PR

Wielkość pliku: 239,12 KB File type: PDF

Infographic_Emerging Technologies...

Wielkość pliku: 366,74 KB File type: PDF